Blog

Pirms slēdz darījumu – izvērtē klienta risku

2019. gada 11. decembris

Pirmdien, 9.decembrī, ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs noteicis sankcijas pret Aivaru Lembergu, Ventspils Attīstības Aģentūru, Biznesa Attīstības Asociāciju, Latvijas Tranzīta Biznesa Asociāciju un Ventspils brīvostas pārvaldi.

ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) izdevis Globālo Magņitska vispārējo licenci Nr. 1, kas paredz 30 dienu periodu, lai pabeigtu darījumus ar sankcionētajām četrām juridiskajām personām, savukārt attiecībā uz Aivaru Lembergu šobrīd jāpiemēro atturēšanās princips, kura laikā jāsaprot, vai ir tiesisks pamats konfiscēt līdzekļus vai piemērot kādas citas sankcijas.

ASV ir izteikusi brīdinājumu, ka jebkurš, kurš veiks finanšu pārskaitījumus sankcionētajām personām, arī var tikt pakļauts ASV OFAC sankcijām. Jāņem vērā, ka jau noslēgto līgumu izpilde ar ASV OFAC sankcionētajām personām var būt apgrūtināta vai neiespējama, kamēr spēkā ir noteiktās sankcijas.

Lai izslēgtu riskus, ka arī Jūs sadarbojaties ar uzņēmumu, kurš iekļauts sankciju sarakstos, pirms ikviena darījuma slēgšanas rekomendējam izmantot Lursoft izstrādāto pakalpojumu “AML izziņa”, kas nodrošina klientu risku izvērtējumu.

SKATĪT LURSOFT AML IZZIŅAS PARAUGU

Pakalpojums sagatavots, balstoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā un dokumentā “Vadlīnijas Valsts ieņēmumu dienesta uzraugāmajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem“ noteiktajiem risku izvērtēšanas kritērijiem. Tādējādi uzņēmējiem padarīta vienkāršāka likumā noteiktā pienākuma veikt un dokumentēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu izpilde.

Likums nosaka noteiktu likuma subjektu loku, kuriem savu klientu risku izvērtēšana ir jāveic. Tās ir kredītiestādes, nodokļu konsultanti, ārpakalpojuma grāmatveži, zvērināti revidenti, notāri, advokāti un citi juridisko pakalpojumu sniedzēji, personas, kas darbojas kā aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu, parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēji u.c.

Klienta riska novērtējums iekļauj informāciju par VID izstrādātajās vadlīnijās definētajiem riskiem:

  • juridisko formu;
  • maksātnespēju;
  • likvidācijas procesu;
  • darbības apturēšanu;
  • saimnieciskās darbības apturēšanu;
  • īpašnieku valsti;
  • sankcijām pret uzņēmuma īpašniekiem;
  • nodokļu parādiem;
  • saimnieciskās darbības nozari;
  • īpašnieku maiņu pēdējā gada laikā.

Papildus iepriekšminētajiem riskiem, Lursoft izziņā iekļāvis arī informāciju par uzņēmuma pēdējo iesniegto gada pārskatu, kā arī patiesā labuma guvējiem.

Gadījumā, ja kāds no minētajiem punktiem Jūsu interesējošā uzņēmuma vai iestādes darbībā var liecināt par paaugstinātu risku, izziņā būs redzams brīdinājums. Savukārt, lai nepieciešamības gadījumā veiktu padziļinātu izpēti par kādu no riska faktoriem, Klienta riska novērtējums sniedz iespēju iegūt izvērstāku izziņu, kas sniedz paplašinātu informāciju par katru konkrēto risku.

Izziņā likuma prasību izpildei izmantotas ziņas no tādiem publiski pieejamiem, uzticamiem un neatkarīgiem avotiem kā LR Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, Finanšu izlūkošanas dienests.

Lai pārbaudītu uzņēmumu vai iestādi, atrodiet to meklētājā un izziņā izvēlieties pogu “AML izziņa” 

Lursoft atgādina, ka novērtējumam ir informatīvs raksturs un to būtiski var ietekmēt arī citi likumā, vadlīnijās un citos normatīvajos aktos noteiktie kritēriji, kuri novērtējumā nav vērtēti informācijas ierobežotās pieejamības dēļ.

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.