Blog

Sociālo iemaksu apjoms uz vienu darbinieku dažādās nozarēs atšķiras pat 14 reizes

2019. gada 26. septembris

Aizvadītajā gadā VID administrētajos nodokļos uzņēmumi samaksājuši 7,17 miljardus eiro, tostarp 2,33 miljardus eiro – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās.

Lursoft izpētījis, kā pēdējo trīs gadu laikā mainījies valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apjoms uz vienu darbinieku, un cik liela atšķirība iemaksu apjomā pastāv dažādās nozarēs.

Analizējot datus par laika posmu no 2016. līdz 2018.gadam, redzams, ka kopējie ieņēmumi valsts kopbudžetā no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām palielinājušies par 27,32%. 2016.gadā tie bijuši 1,83 miljardi eiro, 2017.gadā – 2,01 miljards eiro, bet pērn – 2,33 miljardi eiro. Ļoti līdzīgs ir arī iemaksu pieauguma apjoms uz vienu darbinieku, kas kopš 2016.gada palielinājies par 26,83%, aizvadītajā gadā sasniedzot 3100,86 eiro uz vienu strādājošo, kas mēnesī ir aptuveni 258 eiro uz vienu darbinieku.

Salīdzinot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apjomu uz vienu darbinieku, redzams, ka dažādās nozarēs tas atšķiras pat vairāk nekā 14 reizes. Finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē sociālās iemaksas uz vienu darbinieku 2018.gadā bija 7,06 tūkstoši eiro, kamēr mājsaimniecību kā darba devēju; pašpatēriņa preču ražošanas sektorā tie bijuši 0,49 tūkst.EUR uz vienu strādājošo. Jānorāda, ka šī arī ir vienīgā nozare, kurā sociālo iemaksu apjoms uz vienu darbinieku kopš 2016.gada nevis pieaudzis, kā tas ir pārējās nozarēs, bet gan sarucis. 2016.gadā tie bijuši sociālajās iemaksās samaksāti 0,86 tūkstoši eiro uz vienu darbinieku, 2017.gadā – 0,81 tūkst.EUR, bet pagājušajā gadā – jau pieminētie 0,49 tūkst.EUR. Šī arī bijusi vienīgā nozare, kurā gada laikā samaksāto valsts obligāto sociālo iemaksu vidējais apjoms uz vienu darbinieku bijis mazāks par 1 tūkst.EUR

Starpība sociālo iemaksu apjomā vērojama ne tikai dažādu nozaru vidū, bet arī nozaru iekšienē, analizējot to apakšnozares. Piemēram, transporta un uzglabāšanas nozarē. Kamēr uzņēmumos, kas nodarbojas ar pasta un kurjera pakalpojumu sniegšanu, vidējās sociālās iemaksas uz vienu darbinieku 2018.gadā bija 2,77 tūkst.EUR, gaisa transporta apakšnozarē – 9,06 tūkst.EUR. Līdzīga situācija ir arī, piemēram, apstrādes rūpniecībā, kas aptver vairākas apakšnozares. Lursoft aprēķinājis, ka tabakas izstrādājumu ražošanas apakšnozarē vidējais samaksāto sociālo iemaksu apjoms uz vienu darbinieku 2018.gadā bijis 1,48 tūkst.EUR, tajā pašā laikā farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā – 5,54 tūkst.EUR.

Nozares ar lielākajiem valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumiem uz 1 darbinieku 2018.gadā:

 1. Finanšu un apdrošināšanas darbības: 7,06 tūkst.EUR;
 2. Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana: 6,03 tūkst.EUR;
 3. Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana: 5,19 tūkst.EUR;
 4. Informācijas un komunikācijas pakalpojumi: 5,07 tūkst.EUR;
 5. Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde: 4,14 tūkst.EUR.

 

Nozares ar zemākajiem valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumiem uz 1 darbinieku 2018.gadā:

 1. Mājsaimniecību kā darba devēju darbība; pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās: 0,49 tūkst.EUR;
 2. Citi pakalpojumi: 1,19 tūkst.EUR;
 3. Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība: 1,37 tūkst.EUR;
 4. Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi: 1,93 tūkst.EUR;
 5. Izglītība: 1,95 tūkst.EUR.

Nozares, kurās laika posmā no 2016.gada visstraujāk palielinājies samaksāto valstos sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apjoms uz 1 darbinieku:

 1. Citi pakalpojumi: +38,20%;
 2. Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi: +37,66%;
 3. Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana: +34,40%;
 4. Informācijas un komunikācijas pakalpojumi: +31,13%;
 5. Izglītība: +30,79%.

 

Pētījumā izmantoti VID publiskotie dati par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika posmā no 2016. līdz 2018.gadam.

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.