Blog

Latvijas straujāk augošo uzņēmumu TOP 100

2019. gada 8. janvāris

Kamēr lielajiem uzņēmumiem uzrādīt strauju izaugsmi ir salīdzinoši grūti, mazāki uzņēmumi, kuri, iespējams, uzsākuši darbību vien pirms pāris gadiem, nereti kļūt par uzlecošajām zvaigznēm, strauji ielaužoties tirgū un gadu no gada ievērojami kāpinot savu apgrozījumu.

Lursoft apkopojis TOP 100 Latvijas straujāk augošos uzņēmumus, sarindojot tos pēc lielākā apgrozījuma pieauguma, attiecinot to pret 2015.gada rādītāju. Lai uzņēmums tiktu iekļauts TOP 100 Latvijas straujāk augošo uzņēmumu sarakstā, tam jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • Rentabilitātes koeficientam jābūt lielākam par 4;
 • Uzņēmumam jābūt pozitīvam pašu kapitālam;
 • Laika posmā no 2015. līdz 2017. gadam tas strādājis ar peļņu;
 • Uzņēmums ir PVN maksātājs;
 • Uzņēmumam nav reģistrēts maksātnespējas process;
 • Uzņēmumam ir aktīvas amatpersonas.

Interesanti fakti par TOP 100 straujāk augošajiem uzņēmumiem

 • vidējais apgrozījuma pieaugums: 344,07%;
 • kopējais apgrozījums: 242,90 milj.EUR;
 • gadā uzņēmumi nodrošinājuši 1 674 darba vietas;
 • vidējās rentabilitātes koeficients: 11,06;
 • uzņēmumu vidējais vecums: 6 gadi;
 • Latgali sarakstā pārstāv tikai viens uzņēmums – SIA „TESSA TRANS”.

Vairāk nekā puse no visiem uzņēmumiem reģistrēti Rīgā

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šoreiz starp TOP 100 straujāk augošajiem uzņēmumiem visplašāk, proti, ar 63 uzņēmumiem, pārstāvēta ir Rīga. Sarakstā iekļuvušo galvaspilsētas uzņēmumu apgrozījums veido 60,68% no kopējā TOP 100 sarakstā iekļauto straujāk augošo uzņēmumu apgrozījuma 2017.gadā. Sarakstā iekļuvušie uzņēmumi 2017.gadā apgrozīja 242,90 milj.EUR. Tas ir 5 reizes vairāk nekā šie paši uzņēmumi apgrozīja 2015.gadā.

Lai ierindotos TOP 100 straujāk augošo Latvijas uzņēmumu sarakstā, komersanta apgrozījumam 2017.gadā, attiecinot to pret 2015.gada rādītāju, bija jāuzrāda vismaz 224,41% pieaugums. Gadu iepriekš,lai nonāktu straujāk augošo uzņēmumu saraksta 100.vietā, uzņēmumam bija jāsasniedz 175,96% apgrozījuma pieaugums.

Šogad saraksta 100. pozīcijā ierindojies Liepājā reģistrētais SIA „iCotton”. Higiēnas preču ražotājs 2017. gadā sasniedza 18,70 milj.EUR apgrozījumu un, salīdzinot ar 2015.gadu, tas audzis par 224,41%. Pārskata gadu SIA „iCotton” noslēdza ar 6,71 milj.EUR peļņu. Kā norādīts iesniegtajā vadības ziņojumā, SIA „iCotton” 2017.gadā būtiski palielināja apgrozījumu, klientu skaitu un veica ievērojamus finanšu ieguldījumus, iegādājoties 66% Polijā reģistrētā higiēnas preču ražošanas uzņēmuma Harper Hygienics akciju. Lielāko daļu jeb 81,09% no SIA „iCotton” apgrozījuma 2017.gadā veidojuši ieņēmumi no preču eksporta uz Krieviju, Ukrainu, Uzbekistānu un Vjetnamu.

Piektā daļa – tirdzniecības uzņēmumi

TOP 100 straujāk augošie uzņēmumi pārstāv 62 dažādas apakšnozares, sākot ar apģērbu tirdzniecību, un beidzot ar drošības sistēmu pakalpojumiem un mūzikas instrumentu ražošanu, taču biežāk nekā citu nozaru pārstāvji starp sarakstā iekļuvušajiem uzņēmumiem pārstāvēta tirdzniecība un būvniecība.

Piektdaļa no visiem sarakstā iekļuvušajiem uzņēmumiem veido tirdzniecību, automobiļu un motociklu remonta nozari pārstāvošie komersanti. Lursoft aprēķinājis, ka šie uzņēmumi 2017.gadā apgrozījuši 64 milj.EUR, nopelnījuši 6,81 milj.EUR un ar darba vietām nodrošinājuši 164 darbiniekus. Interesanti, ka sarakstā būvniecības sektors pārstāvēts ar 19 uzņēmumiem, kas ir tikai par 1 mazāk nekā tirdzniecības nozare, taču šajos uzņēmumos strādājošo skaits bijis vairāk nekā 2 reizes lielāks – straujāk augošie būvniecības uzņēmumi 2017.gadā nodarbināja 401 darbinieku. Tiesa, šo uzņēmumu kopējais apgrozījums ir par 51,17% mazāks nekā tirdzniecības uzņēmumiem, arī peļņas apjoms ir zemāks. Pētījuma dati atklāj, ka starp TOP 100 straujāk augošajiem uzņēmumiem iekļuvušās 19 būvniecības firmas 2017. gadā apgrozīja 31,25 milj.EUR un nopelnīja 3,44 milj.EUR.

TOP nozares:

 • Tirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts – 20 uzņēmumi.
 • Būvniecība – 19 uzņēmumi.
 • Transports un uzglabāšana – 12 uzņēmumi.
 • Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi – 10 uzņēmumi.
 • Apstrādes rūpniecība – 10 uzņēmumi.

Līderis – finanšu nozare

Tikmēr starp TOP 100 straujāk augošo uzņēmumu sarakstā iekļuvušajiem uzņēmumiem visstraujāko apgrozījuma pieaugumu kopš 2015.gada uzrādījusi finanšu un apdrošināšanas darbību joma. Uzņēmumu, kas sarakstā pārstāv minēto nozari, vidējais apgrozījums kopš 2015.gada palielinājies par 496,52%. Starp šīs jomas uzņēmumiem straujākais apgrozījuma pieaugums bijis 2013.gadā reģistrētajam SIA „SV-INVEST”, kas 2017. gadā apgrozīja 4,06 milj.EUR. Attiecinot 2017. gada apgrozījuma rādītāju pret 2015.gadu, tas piedzīvojis palielinājumu par 612,82%. Kā iesniegtajā vadības ziņojumā norādījis pats SIA „SV-INVEST”, 2017.gadā tā procentu ieņēmumi no vērtspapīriem palielinājušies par 350,91% un veido 65,28% no kopējā apgrozījuma. Savukārt ienākumi no vērtspapīru pārdošanas kāpuši par 114,23%, bet no citu vērtspapīru, tostarp, akciju pārdošanas, palielinājušies par 83,37%.

Vairāk nekā 400% pieaugums raksturo arī straujāk augošo uzņēmumu TOP 100 sarakstā esošos nekustamā īpašuma jomas uzņēmumus un profesionālos, zinātniskos un tehniskos pakalpojumus. Šo nozaru vidējais apgrozījums palielinājies attiecīgi par 419,31% un 405,04%.

Tikmēr starp sarakstā iekļuvušajiem uzņēmumiem lēnākais pieaugums bijis Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu, kā arī Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbības sfērā strādājošajiem uzņēmumiem. Attiecinot pret 2015.gadu, šo sarakstā iekļuvušo uzņēmumu vidējais apgrozījums palielinājies attiecīgi par 290,94% un 292,25%. Tiesa, ja salīdzinām ar apgrozījuma pieaugumu vidēji valstī, tas ir teju 70 reizes straujāks kāpums. Lursoft izpētījis, ka valstī reģistrēto uzņēmumu apgrozījuma pieaugums, attiecinot pret 2015.gadu, veido vidēji 4,16%.

Vidējais apgrozījuma pieaugums pa nozarēm, %

Nozare Uzņēmumu skaits Pieaugums pret 2015.gadu, %
Finanšu un apdrošināšanas darbības 3 496,52
Operācijas ar nekustamo īpašumu 4 419,31
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 10 405,04
Apstrādes rūpniecība 10 371,73
Būvniecība 19 362,64
Tirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts 20 359,99
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 7 344,58
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 9 343,56
Transports un uzglabāšana 12 302,97
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 4 292,25
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 2 290,94

Starp TOP 100 straujāk augošajiem uzņēmumiem izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozare pārstāvēta ar diviem uzņēmumiem. Gan SIA „Mano”, gan SIA „Street burgers Latvia” pārstāv ēdināšanas sektoru. 2015.gadā reģistrētais SIA „Mano” ar 300,49% apgrozījuma pieaugumu ierindojas saraksta 64.pozīcijā, savukārt pirms pieciem gadiem reģistrētais SIA „Street burgers Latvia” ar 281,39% pieaugumu – 72.vietā. „Street burgers Latvia” 2017. gadā apgrozīja 806,51 tūkst.EUR un, salīdzinot ar 2016.gadu, tā apgrozījums palielinājies par 36,87%. Pārskata gadu uzņēmums noslēdzis ar 80,92 tūkst.EUR peļņu.

SIA „Mano” Rīgā pieder vairāki bistro „Pipars” un 2017. gadā uzņēmums uzrādījis strauju apgrozījuma pieaugumu, tam palielinoties no 386,36 tūkst.EUR 2016.gadā līdz 1,06 milj.EUR. Vienlaikus arī augusi uzņēmuma peļņa, tai gada laikā palielinoties vairāk nekā 18 reizes un sasniedzot 254,98 tūkst.EUR pēc nodokļu nomaksas.

TOP 100 straujāk augošo uzņēmumu pārstāvēto nozaru finanšu rādītāji

  Uzņēmumu
skaits
Kopējais apgrozījums
2017, milj.EUR
Kopējā peļņa
2017, milj.EUR
Kopējais darbinieku
skaits 2017
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 7 19,43 1,84 111
Apstrādes rūpniecība 10 33,64 8,81 335
Būvniecība 19 31,25 3,44 401
Tirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts 20 64 6,81 164
Transports un uzglabāšana 12 37,56 3,13 165
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 2 1,86 0,34 53
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 9 22,18 4,91 133
Finanšu un apdrošināšanas darbības 3 5,41 2,44 7
Operācijas ar nekustamo īpašumu 4 5,92 1,93 80
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 10 18,2 1,99 186
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 4 3,44 0,49 39

Četriem uzņēmumiem apgrozījuma pieaugums pārsniedz 1000%

Lursoft aprēķinājies, ka četriem no straujāk augošo uzņēmumu sarakstā iekļuvušajiem uzņēmumiem apgrozījuma kāpums, salīdzinot ar 2015. gadu, 2017. gadā pārsniedzis 1000%. Arī sarakstā gadu iepriekš tādi bija četri uzņēmumi.

Līderis ar 1854,26% apgrozījuma kāpumu ir virtuālo maksas kursu fotografēšanai ar iPhone telefoniem organizētājs SIA „iPS Media”. Uzņēmums nodrošina septiņu veidu maksas video kursus, tostarp apmācot gan par fotogrāfijas pamatprincipiem, gan par fotogrāfiju rediģēšanu. Lursoft pieejamā informācija liecina, ka pirms trīs gadiem reģistrētā uzņēmuma apgrozījums 2017. gadā sasniedza jau 5,20 milj.EUR, bet tā peļņa pēc nodokļu nomaksas – 1,46 milj.EUR.

Starp uzņēmumiem, kuru apgrozījums, salīdzinot ar 2015.gadu, pieaudzis par vairāk nekā 1000%, ir arī sporta preču tirgotājs SIA „IGJJ”, kura apgrozījums palielinājies par 1737,12%, būvniecības uzņēmums SIA „VMS Construction” (+1343,32%) un pirms četriem gadiem reģistrētais Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA „Ekers Stividors LP” (+1295,66%). Iesniegtajā gada pārskatā publicētā informācija liecina, ka 2017. gadā uzņēmuma apgrozījums sasniedza 18,74 milj.EUR, bet peļņa – 1,63 milj.EUR. Pats uzņēmums pagājušajā gadā vairs neparedz tik strauju izaugsmi, norādot, ka ir sasniegts kravas laukumu un slēgto noliktavu kapacitātes maksimums. Tāpēc, lai nākotnē LSEZ SIA „Ekers Stividors LP” spētu palielināt kravu apgrozījumu, tiks strādāts pie kravu apstrādes ātruma un efektivitātes palielināšanas iespējām.

TOP 100 straujāk augošie uzņēmumi 2017.gadā

 

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*