Lursoft news

Noslēdzies konkurss „Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!”. Noskaidrotas Latvijas aktīvākās bibliotēkas!

2018. gada 19. decembris

No 2017.gada 6.novembra līdz š.g. 23.novembrim trīs tematiskajās kārtās Latvijas bibliotēkās norisinājās mūsu valsts simtgadei veltīts erudīcijas konkurss „Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!”.

Konkursa ietvaros ikvienā no kārtām sevi varēja pierādīt gan radošie, iesūtot esejas par konkursa attiecīgās kārtas tēmu, gan arī erudītie, uz 10 āķīgiem jautājumiem atbildes meklējot Lursoft laikrakstu bibliotēkā News.lv. Paralēli savā starpā visu trīs konkursa kārtu ietvaros bibliotēkas sacentās par aktīvākās bibliotēkas statusu.

Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) direktors Armands Magone: „Konkursu Latvijas proklamēšanas simtajā gadadienā rīkojām ar mērķi veicināt valstiskās piederības sajūtu sabiedrībā, tādēļ aicinājām Latvijas iedzīvotājus meklēt un izzināt notikumus, vietas un cilvēkus, kuri ir bijuši nozīmīgi un svarīgi gan valstiski, gan vietējā mērogā aizvadītajā simtgadē.”

SIA Lursoft IT valdes locekle Daiga Kiopa: ”Prieks, ka konkursā iesaistītājās dažādu Latvijas  novadu bibliotēkas un to lasītāji. Piedaloties konkursā, lasītāji noskaidroja jaunus faktus par konkursa tēmu. Vienlaikus, pateicoties dalībnieku atsūtītajām esejām, atklājām interesantus stāstus gan par dažādu Latvijas novadu ievērojamām vietām, gan par iedvesmojošām personībām, gan arī par aizvadītās simtgades svarīgākajiem notikumiem.  Turpmāk ikvienam interesentam būs iespējam ar konkursa gaitā atsūtītajām esejām iepazīties portālā  www.news.lv.”

Konkursu organizēja Lursoft sadarbībā ar KIS, un, kā norāda konkursa rīkotāji, ļoti būtiska konkursa veiksmīgā norisē ir bijusi tieši bibliotēku iesaiste, jo īpaši lauku reģionos, kur bibliotēka nereti veic arī sabiedrisko un kultūras centru funkcijas, līdz ar to ir galvenā un bieži arī vienīgā iestāde, kura identificē valsti vietējā sabiedrībā. Turklāt ar konkursa palīdzību tika rosināts iedzīvotājus aktīvāk izmantot plašos un daudzveidīgos elektroniskos uzziņu, informācijas un izglītības resursus, kurus apmeklētājiem bez maksas piedāvā pašvaldību publiskās bibliotēkas.

Konkursā piedalījās teju 2 tūkstoši dalībnieki no 170 bibliotēkām visā Latvijā, ar savām zināšanām pierādot, ka mūsu valsts iedzīvotāji ir zinoši gan jautājumos par Latvijai svarīgiem notikumiem, gan mūsu valsts iedzīvotāju sasniegumiem, panākumiem un godā tur Latvijai nozīmīgās vietas.

Konkursa 3.kārtā, iepazīstoties ar visām iesūtītajām esejām, par radošāko atzīts Pļaviņu novada bibliotēkas lasītājas Ivetas Gurevičas darbs, savukārt starp erudīcijas konkursa pareizo atbilžu iesūtītājiem trīs laimīgie, kuri izlozes kārtībā tikuši pie balvām, ir Riebiņu novada centrālās bibliotēkas lasītājs Ēriks Ļeonovs, Rendas pagasta bibliotēkas lasītāja Līga Štokmane un Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēkas lasītājs Rūsiņš Otersons.

Sīvajā cīņā starp visām bibliotēkām, ņemot vērā aktivitāti visās trijās konkursa „Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!” kārtās, par aktīvākajām atzīstas Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka un Krustpils novada Kūku bibliotēka. Abas bibliotēkas pateicībā par aktīvo piedalīšanos balvā iegūst dāvanu kartes no ceļojumu aģentūras IMPRO 400 EUR vērtībā.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*