Blog

Kas slēpjas aiz likvidētajiem uzņēmumiem?

2018. gada 10. oktobris

Pēdējos gados strauji audzis likvidēto uzņēmumu skaits. Lursoft dati rāda, ka 2015.gadā likvidēto uzņēmumu skaits audzis par 57,30%, sasniedzot 10 069, turpmāk tam ik gadu pieaugot, līdz visbeidzot pagājušajā gadā to skaists sasniedza jau 16 480 uzņēmumus. Pēdējos divos gados likvidēto uzņēmumu skaits bijis lielāks nekā jaunreģistrēto, un arī pašreizējie dati par situāciju 2018.gadā neliecina par krasām izmaiņām – līdz 2.oktobrim šogad jau likvidēti 15 813 uzņēmumi, kamēr reģistrēti jauni- 8 193.

Lursoft izpētījis, kas stāv aiz likvidētajiem uzņēmumiem, atspēkojot viedokli, ka līdz likvidācijai nonāk vien jauni uzņēmumi, kuri pārlieku optimistiski raudzījušies nākotnē.

Likvidēto uzņēmumu vidējais vecums pēdējos gados saglabājies nemainīgs – visbiežāk darbība tiek izbeigta uzņēmumiem, kuri jau sasnieguši 10 gadu slieksni. Taču starp tiem netrūkst arī tādu, kuri reģistrēti vien pāris mēnešus pirms likvidēšanas un pat nav paguvuši nosvinēt savu pirmā darbības gada jubileju. Tā, piemēram, no 2018.gadā likvidētajiem uzņēmumiem 25 komersanti reģistrēti šogad, savukārt pērn likvidēti 62 uzņēmumi, kuri reģistrēti 2017.gadā.

Lursoft apkopotā statistika liecina, ka viena uzņēmuma likvidēšana nav atturējusi to dalībniekus pēc laika reģistrēt jaunu rūpalu. No dalībniekiem, kuriem pieder kāds no šogad likvidētiem uzņēmumiem, 139 jau paguvuši reģistrēt jaunu kapitālsabiedrību. Un jo senākā pagātnē raugāmies, jo lielāks ir īpatsvars uzņēmējiem, kurus biznesa neveiksme nav atturējusi izmēģināt roku uzņēmējdarbībā atkārtoti, un kuri laikā kopš iepriekšējā uzņēmuma likvidācijas paguvuši nodibināt jaunu uzņēmumu.

Pirms likvidēšanas gada pārskatu iesniedz vien retais

Uzņēmējiem būtu jāpievērš uzmanība gadījumiem, kad klients vai piegādātājs neiesniedz gada pārskatus, kas var būt kā pirmais signāls likvidācijai nākotnē. Lursoft aprēķini rāda, ka no visām šogad likvidētajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (14626) tikai 1245 jeb 8,51% iesniegušas pārskatu par pagājušo gadu. No tām 136 SIA iesniegtajā pārskatā norādījušas, ka pērn tām nav bijis ne apgrozījuma, ne peļņas vai zaudējumu. Pārskatu par 2016.gadu iesniegušas 1973 no visām šogad likvidētajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību.

Vēl lielāka vērība jāpievērš gadījumiem, kad gada pārskatus klienti un partneri neiesniedz jau vairākus gadus pēc kārtas. Pēc Lursoft pētījuma datiem, no visām šogad likvidētajām SIA, kuras reģistrētas līdz 2015.gadam, un pēc visiem priekšrakstiem gada pārskati būtu jāiesniedz gan  par 2017., gan par 2016. un 2015.gadu, pārskatus par pēdējiem trīs gadiem iesniegušas tikai 916 SIA.  Piedevām, no šogad likvidētajiem uzņēmumiem 11 189 likvidācijas brīdī nav bijusi neviena aktīva amatpersona.

Tas vēlreiz tikai apliecina faktu, ka lielais likvidēto uzņēmumu skaits pēdējos gados vecina uzņēmējdarbības vides attīrīšanu no uzņēmumiem, kuri ilgstoši neveic savu darbību.

Jānorāda, ka no visiem 2018.gadā  likvidētajiem uzņēmumiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību veido 91,35%, IK – 3,59%, zemnieku saimniecības -2,62%, bet individuālie uzņēmumi – 1,53%. Tikmēr pagājušajā gadā starp likvidētajiem uzņēmumiem SIA īpatsvars bija zemāks – 85,73%, bet tika likvidēts vairāk zemnieku saimniecību (5,14% no kopējā pērn likvidēto uzņēmumu skaita) un individuālo komersantu (4,89%). Palūkojoties 2011.gada statistiku, redzamas vēl krasākas atšķirības, jo no 2011.gadā likvidētajiem uzņēmumiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību bija vien 57,97%, bet individuālie komersanti – 21,02%. Pirms septiņiem gadiem likvidēts arī liels skaits zemnieku saimniecību – 9,67% no kopējā gada laikā likvidēto uzņēmumu skaita.

Starp likvidētajiem – arī uzņēmumi ar vairāku miljonu apgrozījumu

Lursoft pētījums rāda, ka starp likvidētajiem uzņēmumiem atrodami arī tādi, kuri vēl salīdzinoši nesen strādājuši ar labiem finanšu rādītājiem.

Piemēram, šogad maijā likvidēts rezerves daļu iepircējs un realizētājs Eiropas Savienībā un Krievijā SIA „ODOMER”. Vēl gadu iepriekš uzņēmums apgrozīja 7,09 milj.EUR un finanšu gadu noslēdza ar 8,43 tūkst.EUR peļņu. Uzņēmums tika reģistrēts 2015.gada nogalē un pēc pirmā finanšu gada nākotnē tas raudzījās optimistiski, iesniegtajā vadības ziņojumā norādot, ka, balstoties uz pētījumu rezultātiem, 2017.gadā SIA „ODOMER” darbība tiks paplašināta. 2016.gadā uzņēmums VID administrētajos nodokļos samaksāja 1,06 tūkst.EUR, bet pērn – 5,13 tūkst.EUR.

Arī starp 2017.gadā likvidētajiem uzņēmumiem lielākais apgrozījums vēl gadu pirms likvidācijas bija tirdzniecības sektorā strādājošam komersantam. Mazumtirgotājs SIA „RUST”. 2016.gadu noslēdza ar 22,88 milj.EUR apgrozījumu un 67,46 tūkst.EUR zaudējumiem. Vēl gadu iepriekš uzņēmumam bijusi 494,27 tūkst.EUR peļņa. Iesniegtajā vadības ziņojumā SIA „RUST” vadība norāda, ka 2016.gadā uzņēmumam bija finansiālas problēmas, kā rezultātā pērn tas pasludināja maksātnespējas procesu, kura beigās pieņemts lēmums par komersanta likvidāciju.

No šogad likvidētajiem uzņēmumiem 12 komersanti vēl gadu pirms likvidēšanas strādājuši ar apgrozījumu, kas pārsniedz 1 milj.EUR, no šiem uzņēmumiem pieci  guvuši peļņu. No pērn likvidētajiem uzņēmumiem ar apgrozījumu, kas pārsniedz 1 milj.EUR, gadu pirms likvidācijas strādājuši 53 uzņēmumi, no tiem 9 gadu noslēdza ar peļņu.

Līderi starp likvidētajiem uzņēmumiem – tirgotāji

No šogad likvidētajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību priekšplānā izvirzījusies tirdzniecības nozare, kas līderos starp likvidētajiem uzņēmumiem atrodas jau ilgstoši.

No šogad likvidētajiem uzņēmumiem 16,10% norādījuši, ka to pamatdarbība saistīta ar mazumtirdzniecību, bet gandrīz tikpat – 15,98% -, ka strādājuši vairumtirdzniecībā. Vēl starp nozarēm, kuru uzņēmumi 2018.gadā likvidēti biežāk nekā citi, izceļama specializētā būvniecība – 6,08%. No šogad likvidētajiem specializētās būvniecības uzņēmumiem liela daļa reģistrēta laika posmā no 2005. gadam 2007.gadam (29,33%), kā arī 2010. un 2011.gadā (17,19%). Lursoft aprēķinājis, ka no šogad likvidētajiem specializētās būvniecības uzņēmumiem Rīgā reģistrēti 65,35%, bet vismazāk – Latgalē (4,09%).

Vērtējot likvidēto uzņēmumu darbības nozares, redzams, ka pēdējo septiņu gadu laikā TOP 5 līderpozīcijās nav vērojamas būtiskas izmaiņas. Visus gadus priekšplānā ar ievērojamu atrāvienu izvirzījusies tirdzniecība, kā arī starp piecām populārākajām nozarēm ik gadu bijusi arī būvniecība. Vienīgā atšķirība, kas vērojama, salīdzinot, piemēram, 2011. gada vai 2015.gada datus ar 2018.gadu, redzams, ka tik bieži vairs netiek likvidēti uzņēmumi, kuri saistīti ar nekustamo īpašumu operācijām.  Ja 2011.gadā no likvidētajiem uzņēmumiem nekustamo īpašumu jomā strādāja 6,37% uzņēmumu, bet 2015.gadā – 5,00%, tad no šogad likvidētajiem uzņēmumiem tie veido 4,10% no visiem likvidētajiem uzņēmumiem, kuri norādījuši savu darbības nozari.

Visvairāk likvidēto – lielajās pilsētās

Loģisks ir rezultāts, ka visvairāk uzņēmumu ik gadu tiek likvidēts lielajās pilsētās, kur arī koncentrēta lielāka jauno uzņēmumu reģistrēšanas aktivitāte.

Līdz pētījuma sagatavošanas brīdim no visiem šogad likvidētajiem uzņēmumiem 67,11% reģistrēti Rīgā. Aiz tās ar ievērojami mazāku likvidēto uzņēmumu skaitu seko Jūrmala (2,49%), Liepāja (2,42%), Jelgava (1,57%) un Daugavpils (1,14%).

Interesanti, ka Rīgas uzņēmumu īpatsvars starp likvidētajiem uzņēmumiem ik gadu nedaudz pieaug. Lursoft aprēķinājis, ka 2011.gadā no visiem likvidētajiem uzņēmumiem galvaspilsētā bija reģistrēti 43,68%, 2015.gadā to īpatsvars audzis līdz 45,13%, bet 2016.gadā veidojis jau 52,90%. Tikmēr, piemēram, Liepājā, vērojama tieši pretēja tendence – no visiem 2011.gadā likvidētajiem uzņēmumiem Liepājā bija reģistrēti 4,86%, 2015.gadā to īpatsvars samazinājies līdz 2,98% un turpinājis sarukt arī turpmākajos gados. Jāpiebilst gan, ka faktiskos skaitļos likvidēto uzņēmumu skaitam, ņemot vērā kopējo tendenci likvidēt aizvien vairāk uzņēmumus, tomēr ir dinamika palielināties.

Jānorāda, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pērn likvidēto uzņēmumu īpatsvars sarucis visos reģionos, izņemot Rīgu un Pierīgu.

Papildu informācija

Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*