Blog

Dienas bizness: Izvēlas nošķirt mantu

2018. gada 10. maijs

Tuvojoties vasaras kāzu laikam, cilvēki krietni vairāk interesējas par dažādiem aspektiem laulību un ģimenes lietu sakarā, tostarp par laulības līgumiem

Lai arī pēdējos gados reģistrēto laulāto mantisko attiecību līgumu skaits nesasniedz pirmskrīzes laika rādītājus, laulību līgumi savu popularitāti iedzīvotāju vidū nav zaudējuši un Latvijā tiek slēgti salīdzinoši bieži. Viens no izplatītākajiem iemesliem šādam solim ir laulāto vēlme pasargāt savu mantu neveiksmīga biznesa gadījumā, no kreditoriem vai citām situācijām, kas varētu novest pie mantiska rakstura zaudējumiem. Lursoft apkopotā informācija rāda, ka pēdējos divos gados reģistrēto laulību līgumu skaits pārsniedz tūkstoti, kas ir mazāk nekā krīzes laikā, bet vairāk nekā laika periodā no 2010. līdz 2015. gadam. Līdz ar to var secināt, ka cilvēki ir sākuši izprast laulību līguma nozīmīgumu un ka tas automātiski nenozīmē neuzticību otram cilvēkam. Tomēr ir arī gadījumi, kad laulātie slēdz šos līgumus atšķirīga mantiskā stāvokļa dēļ, bet šādi gadījumi tomēr ir mazākumā. Jāmin arī, ka lielākoties pēc laulību līguma noslēgšanas par visas mantas īpašnieci kļūst sieva.
Dati rāda, ka kopumā Latvijā šobrīd ir reģistrēti vairāk nekā 18 tūkstoši laulību līgumu, no kuriem 17,47 tūkst. ir par visas mantas šķirtību, 519 līgumi ir par visas mantas kopību, bet 291 līgums ir par atsevišķu mantu.

Runājot par laulību līgumos reģistrēto mantu, jānorāda, ka gandrīz 12 tūkstošos gadījumu tā ir apzīmēta kā “cita manta”, otrs populārākais ir nekustamais īpašums, tam seko mehāniskie transporta līdzekļi un kapitāla daļas. Interesanti, ka 33 gadījumos laulību līgumā ir ietverta traktortehnika, bet 26 gadījumos ir reģistrēti dzīvnieki. Vēsturiski visvairāk laulāto mantisko attiecību līgumu ir slēgti Rīgā, Bauskā, Valmierā un Liepājā. Interesants ir fakts, ka laulību līgumi bieži vien tiek slēgti jau pēc laulībām, nevis pirms tām.

Lasīt visu rakstu: http://news.lv/Dienas_Bizness/2018/05/10/izvelas-noskirt-mantu

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*