Lursoft news

Kavēto maksājumu datu bāzes monitorings var palīdzēt izvairīties no zaudējumiem

2018. gada 12. februāris

Nereti uzņēmējiem nākas piedzīvot situācijas, kad klients vai piegādātājs, kurš līdz šim pildījis savas saistības, pēkšņi sāk kavēt maksājumus un izvairās no norēķinu veikšanas. Lai izvairītos no šādiem gadījumiem, Lursoft piedāvā izmantot Klientu Portfeļa Kavēto maksājumu datu bāzes monitoringu. Ar tā palīdzību iespējams savlaicīgi uzzināt par citu nenokārtotajām saistībām un operatīvi reaģēt, lai samazinātu potenciālos zaudējumus.

Kavēto maksājumu datu bāzes monitorings ļaus ne tikai uzzināt par reģistrētajiem un publicētajiem debitoru kavētajiem maksājumiem, bet arī par veiktajiem maksājumiem, to pilnīgu apmaksu un citām ar to saistītām darbībām.

Jānorāda, ka informāciju par pircēju, piegādātāju un partneru reģistrētajiem kavētajiem maksājumiem iespējams uzzināt gan ar monitoringa palīdzību, gan arī iepazīstoties ar interesējošo uzņēmumu izziņām Lursoft datu bāzē, kur sadaļā „Kredītatskaites” publicēta informācija par uzņēmuma kavētajiem maksājumiem.

Savukārt situācijās, kad jums nav izdevies izvairīties no negodprātīgiem klientiem, risinājums parādu atgūšana ir Lursoft Debitoru portfelis. Ar tā palīdzību iespējams kreditoriem paziņot par to nenokārtotajām saistībām vēl pirms to nodošanas parādu piedziņai, kas, savukārt, ļauj jums ieekonomēt finanšu līdzekļus, kas citkārt būtu jāiegulda, piesaistot parādu piedzinēju pakalpojumus. Līdzšinējā pieredze pierādījusi, ka kreditori, izmantojot Debitoru portfeli, daudz sekmīgāk atgūst savus „iesaldētos” līdzekļus, jo parādnieki, nevēloties nokļūt ikvienam publiski pieejamajā Lursoft izstrādātajā un uzturētajā Kavēto maksājumu datu bāzē, nesamaksātos rēķinus apmaksā daudz operatīvāk.

Lursoft dati liecina, ka ar Debitoru portfeļa palīdzību tiek atgūti pat 50% no visiem reģistrētajiem parādiem, piedevām, ar tā palīdzību iespējams atgūt līdzekļus pat gadījumos, kad rēķina apmaksa tiek kavēta jau vairākus gadus vai konkrētā parāda atgūšana iepriekš uzskatīta par bezcerīgu. Par labu Debitora portfelim noteikti kalpo arī apstāklis, ka ar tā palīdzību iespējams atgūt ne tikai salīdzinoši mazus parādus, bet arī tiek apmaksāti rēķini, kuru kavējuma summa sasniedz vairākus tūkstošus eiro.

Lai iegūtu papildu informāciju par Klientu Portfeļa piedāvātajiem monitoringiem, aicinām sazināties ar savu klientu konsultantu vai arī, zvanīt pa tālruni 67844300, vai rakstīt e-pastu uz info@lursoft.lv.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*