Blog

Latvijas Bērnu Fonds aicina atbalstīt ikgadējo labdarības akciju “Nepaej garām!”

2017. gada 23. novembris

Jau vairāk kā 25 gadus Latvijas Bērnu fonds Ziemassvētku laikā aicina sabiedrību atvērt sirdi un atbalstīt Latvijas ģimenes un bērnus, ziedojot aktuālajiem fonda projektiem.

Šogad labdarības akcijai ir trīs galvenie mērķi: vardarbībā cietušo rehabilitācijas centru materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana, atbalsts audžu un aizbildņu ģimenēm un jauno mūziķu konkurss “Talants Latvijai”.

Ziemassvētki ir laiks, kad vairāk nekā parasti domājam par to, ko mums katram pašam nozīmē ģimene, būšana kopā, tradīciju un vērtību radīšana un uzturēšana. Tas ir arī laiks, kurā varam izteikt pateicību par to, kas mums ir dots, kā arī dalīties sirds siltumā ar tiem, kuriem šajā dzīves posmā nav tik ļoti paveicies.

Līdzīgi kā iepriekš, arī šogad ar Ziemassvētku akcijas “Nepaej garām!” palīdzību Latvijas Bērnu fonds cer uzlabot Latvijas bērnu un ģimeņu labklājību trīs jomās.

1. Vardarbībā cietušo rehabilitācijas un krīžu centru materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana

Latvijas Bērnu fonds atbild par 7 sociālās rehabilitācijas centriem visā Latvijā, kuros palīdzību sniedz profesionāli, īpaši sagatavoti psihologi, sociālie darbinieki un citi speciālisti. Gada laikā šajos centros palīdzība tiek sniegta vidēji 1 300 bērniem, un diemžēl arvien biežāk tādiem bērniem, kuri cietuši no pašiem tuvākajiem ģimenes locekļiem – bioloģiskajiem vecākiem, vecvecākiem un citiem tuviniekiem.

Ņemot vērā to, ka cietušo bērnu pārdzīvojumi nereti izpaužas agresijā ne tikai pret apkārtējiem, bet arī pret aprīkojumu un telpām, kuros tie uzturas, tad centru aprīkojums un telpas ļoti ātri nolietojas un ir nepieciešami uzlabojumi, lai nodrošinātu atbilstošu vidi palīdzības sniegšanai. Latvijas Bērnu fonds ir aprēķinājis, ka 7 centru materiāli tehniskās bāzes kvalitatīvai nodrošināšanai 2018.gadā būs nepieciešami 26 800 eiro.

LBF

2.Atbalsts audžu un aizbildņu ģimenēm

Saskaņā ar aktuālajiem Labklājības ministrijas datiem, šobrīd Latvijā audžuģimenēs tiek audzināti 1 155 bērni, aizbildņu ģimenēs – 5 015 bērni. Daudzi bērni, kuri nonākuši šajās ģimenēs, iepriekš cietuši no dažāda veida vardarbības (emocionālas, seksuālas, fiziskas, pamešanas novārtā) savā ģimenē vai dažādās sociālās aprūpes iestādēs.

Jau vairākus gadus novērojama skumja tendence, arvien aktuālāka kļūst vardarbības izplatība arī audžu un aizbildņu ģimenēs. Iemesls tam ir milzīgā psiholoģiskā slodze, atbildība par bērniem, pieredzes trūkums un nepietiekamais psiholoģiskais atbalsts gan bērniem, gan aizbildņiem un audžuvecākiem.

Gada laikā specializētajos krīžu un rehabilitācijas centros un novadu sociālajos dienestos sociālā rehabilitācija tiek sniegta vidēji 2 500 vardarbībā cietušajiem bērniem, t.sk. no audžu un aizbildņu ģimenēm. Situāciju ir iespējams uzlabot, sniedzot papildu psiholoģisko atbalstu gan ģimenēm, gan arī atbalstot bērnu izglītošanu. Vienas ģimenes atbalstam būtu nepieciešami vidēji 300 eiro.

3.Koncertcikls – konkurss „Talants Latvijai”

Jau kopš 1991. gada konkursā “Talants Latvijai” visa mācību gada garumā satiekas vairāk kā 300 bērni –Latvijas mūzikas skolu jaunie talanti. Daudziem jaunajiem mūziķiem šis ir pirmais atspēriena punkts, lai gūtu pieredzi un panākumus citos konkursos, kā arī starptautisku atzinību. Konkurss “Talants Latvijai” iedvesmo jauniešus izvēlēties profesionāla mūziķa karjeru un pilnveidot savu talantu.

Konkursa apbalvojumi tiek piešķirti pirmo (šogad stipendijas lielums bija 120 eiro), otro (100 eiro) un trešo (90 eiro) vietu ieguvējiem, kā arī pirmo vietu laureātu skolotājiem (120 eiro) un pavadītājiem (80 eiro). Konkursā tiek piešķirta arī “Talants Latvijai” dibinātāja Arnolda Skrides piemiņas balva (2 000 eiro) – visrezultatīvāk un sekmīgāk startējušajai mūzikas skolai.

Stipendijām konkursa „Talants Latvijai” laureātiem un speciālajai A.Skrides balvai nepieciešami 8 200 eiro.

Latvijas Bērnu fonds Ziemassvētku gaidīšanas laikā aicina ikvienu atvērt sirdi un sniegt atbalstu vardarbībā cietušo bērnu atveseļošanai un labklājībai, specializēto vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijas un krīžu centru materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai, kā arī Latvijas uzlecošo mūzikas zvaigžņu atbalstam, zvanot pa tālruni 90006484 (maksa par zvanu 1,42 EUR), ziedojot internetā https://ziedojumi.lbf.lv/ vai ar pārskaitījumu:

Latvijas Bērnu fonds
Reģ. Nr.: 40008018725
Konta Nr.:LV42UNLA0002000707402
Banka: A/S „SEB Banka”

 

Atver www.lbf.lv un uzzini vairāk!

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*