Blog

Mazais bizness nodarbina 66% no visiem Latvijas uzņēmumos strādājošajiem cilvēkiem

2017. gada 15. novembris

Mazais bizness aizvien turpina ieņemt nozīmīgu lomu Latvijas uzņēmējdarbībā. To apliecina gan mikro un mazo uzņēmumu kopējais apgrozījums un veiktie nodokļu maksājumi, gan šajos uzņēmumos nodarbināto strādājoši skaits.

Lursoft dati rāda, ka 2016.gada nogalē Latvijā bijuši reģistrēti 107 tūkstoši uzņēmumu, kuru darbinieku skaits ir mazāks par 50 strādājošajiem un kuru apgrozījums vai bilances kopsumma nesasniedz 10 milj.EUR. No tiem nedaudz vairāk nekā puse reģistrēti Rīgā, bet vēl 18% – Pierīgā, bet pārējos reģionos mikro un mazo uzņēmumu skaits ir samērā līdzīgs. Proti, gan Kurzemē, gan Zemgalē reģistrēti 7% no kopējā mikro un mazo uzņēmumu skaita, savukārt Latgalē un Vidzemē – 6%.

Mikro un mazie uzņēmumi savu stabilo vietu Latvijas biznesā apliecina ar saviem finanšu rādītājiem. Lursoft aprēķinājis, ka pēdējos gados no Latvijā reģistrēto uzņēmumu kopējā apgrozījuma 44% veido tieši mikro un mazie uzņēmumi. Dati liecina, ka pēdējos četrus gadus mazā biznesa kopējais apgrozījums sasniedz 23 miljardus eiro. Tiesa, 2015.un 2016.gadā tam bijusi tendence nedaudz samazināties, sarūkot no 23,92 miljardiem eiro 2014.gadā līdz 23,14 miljardiem eiro pērn. Jāpiebilst, ka mikro uzņēmumi 2016.gadā apgrozījuši 13,60 miljardus eiro, bet mazo uzņēmumu grupā ietilpstošie komersanti – 9,54 miljardus eiro.

Pretstatā apgrozījumam, kas pērn uzrādījis kritumu, mazā biznesa kopējā peļņa, salīdzinot ar 2015.gadu, palielinājusies par 26%. Lursoft aprēķinājis, ka 2016.gadā mikro un mazie uzņēmumi kopumā spējuši nopelnīt 702,94 miljonus eiro, no kuriem 404,57 milj.EUR – mikro uzņēmumi, bet 298,37 milj.EUR – mazie uzņēmumi.

Pagājušajā gadā augusi ne tikai mazā biznesa peļņa, bet arī šajā grupā strādājošo uzņēmumu samaksāto nodokļu apjoms. Balstoties uz Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju, Lursoft aprēķinājis, ka mikro un mazie uzņēmumi nodokļos 2016.gadā samaksājuši 2,4 miljardus eiro (+4,3%, attiecinot pret 2015.gadu), kas veido 39% no visu Latvijas uzņēmumu kopējiem nodokļu maksājumiem valsts kopbudžetā 2016.gadā.

Aprēķinot vidējo rentabilitāti, kas vistiešāk atspoguļo uzņēmumu gūto tīro peļņu no katra apgrozītā eiro, redzams, ka aizvadītais gads nesis būtiskus uzlabojumus. Proti, ja iepriekš mikro un mazo uzņēmumu rentabilitāte bijusi par aptuveni 15% zemāka nekā valstī vidēji, tad 2016.gadā mazā biznesa vidējā rentabilitāte bijusi vairs vien par 6,7% zemāka. Lursoft dati rāda, ka vēl 2015.gadā mikro un mazo uzņēmumu vidējā rentabilitāte bijusi 0,2659, kamēr valstī vidējā rentabilitāte – 0,3264, bet jau pagājušajā gadā mikro un mazo uzņēmumu vidējā rentabilitāte pakāpusies līdz 0,4766, bet vidējais rādītājs valstī – līdz 0,5111.

Mazais bizness ieņem nozīmīgu vietu Latvijas tautsaimniecībā ne tikai ar savu spēju apgrozīt miljardus un uzrādīt vērā ņemamus peļņas rādītājus, bet arī ar radīto darba vietu skaitu.

Lursoft aprēķinājis, ka no visiem Latvijas uzņēmumos strādājošajiem darbiniekiem 468,6 tūkstoši personu jeb 66,48% par savu darba vietu sauc kādu no Latvijā reģistrētajiem mikro vai mazajiem uzņēmumiem. No tiem vairākums jeb 79,80% nodarbināti tieši mikro uzņēmumos.

Ņemot vērā mazā biznesa nozīmīgo lomu Latvijas tautsaimniecībā, mikro un mazie uzņēmumi precīzi atspoguļo arī populārākās uzņēmējdarbības nozares Latvijas biznesā.

Lursoft izpētījis, ka TOP 5 populārākās uzņēmējdarbības nozares mikro un mazo uzņēmumu segmentā pēdējos gados saglabājušās nemainīgas, tiesa, to vidū 2016.gadā nedaudz pieaudzis uzņēmumu, kuri nodarbojas ar specializēto būvdarbu veikšanu, skaits, kā rezultātā minētā nozare, pretstatā 5.vietai 2015.gadā, pērn sarakstā ieņēmusi 4.pozīciju.

Mazo biznesu pārstāvošie uzņēmumi visbiežāk darbojas mazumtirdzniecības sfērā, otrajā vietā atstājot operācijas ar nekustamo īpašumu, savukārt trešā populārākā nozare nemainīgi bijusi vairumtirdzniecība.

Mazā biznesa populārākās darbības jomas 2016.gadā:

  1. Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus;
  2. Operācijas ar nekustamo īpašumu;
  3. Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus;
  4. Specializētie būvdarbi;
  5. Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*