Lursoft news

Informācijas pieejamība par uzņēmumu nodokļu parādiem sekmējusi komercdarbības vides uzlabošanos

2017. gada 15. novembris

Viens no preventīviem pasākumiem, kā veicināt uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, ir datu publiskošana par uzņēmumu darbību, tostarp, par veiktajiem nodokļu maksājumiem.

Finanšu ministrijas paziņojums, ka šā gada deviņos mēnešos nodokļi iekasēti jau 101,3% apmērā, veidojot 75,2 milj.EUR papildu ieņēmumus, liecina, ka šobrīd realizētā politika ēnu apkarošanas jomā un citi pasākumi nesuši rezultātu. Kā viens no pasākumiem, kas uzlabojis uzņēmumu nodokļu maksāšanas disciplīnu, būtu uzskatāms arī lēmums publiskot nodokļu parādnieku vārdus. To apliecina arī ministrijas teiktais, no kura izriet, ka šogad labi pildījušies darbaspēka nodokļu ieņēmumi, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem, salīdzinot ar 2016.gada pirmajiem deviņiem mēnešiem, kopbudžetā palielinoties par 109,5 miljoniem eiro jeb 9,8%, bet sociālās apdrošināšanas iemaksu ieņēmumi kāpuši par 88,1 milj.EUR jeb 5,6%.

Šā gada nodokļu ieņēmumu rezultāti rāda, ka datu pieejamība veicinājusi daudzu uzņēmumu labprātīgu nodokļu saistību izpildi, tādējādi nodrošinot komercdarbības vides drošību un arī godīgu konkurenci. Jāpiebilst, ka informācija par uzņēmumu nodokļu parādiem, kuru apjoms ir lielāks par 150 EUR, kopš šā gada maija pieejama arī Lursoft izziņās, ļaujot ikvienam interesentam vienkopus saņemt plašu, uzticamu un aktuālu informāciju, lai precīzāk izvērtētu visus iespējamos biznesa riskus, kas var rasties nākotnē, sadarbojoties ar konkrēto partneri. Paralēli tam Lursoft nodrošina arī iespēju monitorēt savus sadarbības partnerus, proti, savlaicīgi uzzinot, vai jau esošs partneris nav nokļuvis VID veidotajā nodokļu parādnieku sarakstā.

Šādu pozitīvu rezultātu Valsts ieņēmumu dienesta lēmumam publicēt informāciju par nodokļu parādniekiem jau pavasarī prognozēja arī Lursoft valdes locekle Daiga Kiopa, norādot, ka informācijas publiska pieejamība par nodokļu parādiem sekmēs uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un arī atvieglos uzņēmējiem ikdienas darba procesus.

Tāpēc Lursoft atzinīgi vērtē ziņu, ka, sākot ar 2018.gadu Valsts ieņēmumu dienests reizi mēnesī publiskos informāciju par darba devējiem, kuru darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai pat mazāks.

Šādas informācijas pieejamība būs papildus iespēja pārliecināties par potenciālā sadarbības partnera godprātību pret saviem darbiniekiem un valsti, kā arī sekmēs uzņēmējdarbības vidē godīgu konkurenci..

 

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*