Blog

Kurās pašvaldībās ir visvairāk nodokļu parādnieku?

2017. gada 3. jūnijs

Lursoft jau iepriekš vēstīja, ka tagad Uzņēmumu izziņās iespējams pārliecināties, vai konkrētajam uzņēmumam ir nodokļu parādi.

Gadījumā, ja uzņēmuma nodokļu parāds pārsniedz 150 EUR, Valsts ieņēmumu dienesta sniegtā informācija par parādnieku tiek publiskota Lursoft izziņās. Tas, savukārt, ļauj vienkopus saņemt vēl plašāku informāciju par uzņēmuma darbību un izvērtēt potenciālos riskus.

Taču kurās Latvijas pašvaldībās reģistrēti visapzinīgākie nodokļu maksātāji, bet kurās uzņēmumi nodokļus maksā mazāk naski?

Visnegatīvākā situācija vērojama Viļakas novadā, kur no visiem novada uzņēmumiem piektajai daļai ir nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 EUR. Jānorāda, ka kopš 1995.gada Viļakas novadā reģistrēti 178 uzņēmumi, bet šajā pašā periodā likvidēti – 154. Tas nozīmē, ka pašvaldībā ir ne tikai zems aktīvo uzņēmumu skaits, bet arī liela daļa no tiem – kavē nodokļu nomaksu.

Vairāk nekā 15% no visiem novada aktīvajiem uzņēmumiem ir nodokļu parādnieki arī Aknīstes un Ciblas novados. Proti, attiecīgi 15,25% un 15,08% novada uzņēmumu.

Lursoft dati rāda, ka vidēji katrā Latvijas pašvaldībā 7,31% no visiem teritorijā reģistrētajiem uzņēmumiem ir ar vismaz 150 eiro lielu nodokļu parādu. Divdesmit vienā pašvaldībā uzņēmumu – nodokļu parādnieku īpatsvars veido vairāk nekā 10% no visiem pašvaldībā reģistrētajiem uzņēmumiem.

Vismazākais nodokļu parādnieku īpatsvars patlaban reģistrēts Rīgā – 3,98%. Starp pašvaldībām ar vismazāko nodokļu parādnieku īpatsvaru līderos ir vairākas Pierīgas pašvaldības, piemēram, Ikšķiles novadā nodokļu parāds virs 150 EUR ir 4,13% uzņēmumu. Pozitīvas tendences uzrāda arī no Rīgas tālāk esoši reģioni – Daugavpilī no visiem uzņēmumiem nodokļu parāds ir 4,5%, savukārt Rēzeknē – 4,67% uzņēmumu. Jānorāda, ka visās republikas nozīmes pilsētās, izņemot Ventspili (7,77% uzņēmumu ir vismaz 150 EUR nodokļu parāds), nodokļu parādnieku īpatsvars starp pilsētā reģistrētajiem uzņēmumiem, ir zemāks nekā valstī vidēji.

*pētījuma datos iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuru nodokļu parāds sasniedz vismaz 150 eiro

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*