Blog

Debitoru portfelis – efektīvs rīks debitoru parādu atgūšanai

2017. gada 25. aprīlis

Pieredze rāda, ka lielākoties uzņēmēji paļaujas uz savu darījuma partneru godaprātu, cerot, ka visi rēķini tiks samaksāti savlaicīgi un nenāksies cīnīties par debitoru parādu atgūšanu, taču realitāte bieži vien ir skaudra. Un uzņēmējiem jārod atbildes uz jautājumu, ko iesākt ar uzkrātajiem debitoru parādiem?

Pētījumi liecina, ka nereti uzņēmēji, uzskatot, ka parādu atgūšana ir dārgs un ilglaicīgs process, izvēlās debitoru parādus norakstīt, tādējādi radot savam uzņēmumam zaudējumus, jo „iesaldētos” līdzekļus pēc to atgūšanas citkārt varētu ieguldīt uzņēmuma tālākajā attīstībā. Jānorāda, ka daļa uzņēmēju jau ir novērtējuši Lursoft pakalpojumu Debitoru portfelis, kas ļauj bez augstām finansiālajām izmaksām sasniegt labus rezultātus debitoru parādu atgūšanā.

Debitoru Portfelis sniedz iespēju kreditoriem paziņot par to nenokārtotajām saistībām vēl pirms to nodošanas parādu piedziņai, un, kā apliecina līdzšinējā uzņēmēju pieredze, no visiem Debitoru portfelī reģistrētajiem kavētajiem maksājumiem tiek apmaksāti vairāk nekā 60% rēķinu.

Debitoru Portfeļa priekšrocības novērtējis arī SIA Iecavnieks & Co, kura pārstāve Ilze Lībiete norāda, ka iepriekš klienti atzinuši neizpildītās saistības, taču nav pildījuši solījumus veikt to apmaksu. „Nosūtot Debitoru Portfeļa vēstuli, dažu dienu laikā klients deva ziņu un apmaksāja savu parādu,” skaidro SIA Iecavnieks & Co pārstāve, norādot, ka Debitoru Portfelis ir labi strādājoša metode, kas rada papildu iespējas darbā ar debitoriem.

Jāpiebilst, ka izvairīties no debitoru parādiem var jau savlaicīgi, vēl pirms darījuma noslēgšanas pārbaudot informāciju par potenciālo partneri Kavēto maksājumu datu bāzē. Datu bāzē atrodamā informācija ļauj pārbaudīt, vai interesējošais uzņēmums jau iepriekš ir kavējis rēķinu apmaksu, kas ļaus pieņemt izsvērtākus lēmumus un, iespējams, izvairīties no zaudējumiem nākotnē.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*