Lursoft news

Sekmīgi noslēdzies Lursoft eksperiments

2017. gada 24. aprīlis

Noslēdzies aizvadītā gada aprīlī uzsāktais Lursoft Eksperiments, kura mērķis bija palīdzēt uzņēmumiem rast labākos risinājumus to darba ražīguma palielināšanai. Eksperimentam varēja pieteikties ikviens Latvijas uzņēmums.

Izvērtējot saņemtos pieteikumus, Lursoft Eksperimentam tika izvēlēti divi dalībnieki – Durbes novada ģimenes uzņēmums SIA „Krastmaļi sēklas” un reģionālā daudzprofilu medicīniskās palīdzības ārstniecības iestāde SIA „Vidzemes slimnīca”.

Lursoft Eksperimenta laikā eksperti konsultēja uzņēmumu speciālistus, palīdzot tiem rast piemērotākos Lursoft risinājumus ikdienas procesu uzlabošanai. Eksperimenta ietvaros gan SIA „Krastmaļi sēklas”, gan SIA „Vidzemes slimnīca” varēja padziļināti iepazīt Lursoft datu bāzēs pieejamās informācijas plašās pielietošanas iespējas, pateicoties datu atlasēm atjaunot un paplašināt klientu datu bāzi, novērtēt Klientu Portfeli u.c. Lursoft piedāvātos risinājumus.

Atskatoties uz aizvadīto gadu, SIA „Vidzemes slimnīca” Ekonomiskās analīzes un statistikas daļas vadītāja Inga Mellupe – Bērziņa norāda, ka slimnīcai īpaši noderīga bijusi iespēja aktualizēt fizisko personu statusu (miršanas fakta konstatācija), kā arī piegādātāju paraksttiesīgo personu piešķirto pilnvaru pārbaude un juridisko personu monitorings, kas ļāvis sekot līdzi personu datu aktuālajām izmaiņām. Inga Mellupe – Bērziņa: „Piedalīšanās eksperimentā devusi iespēju paplašināt redzeslauku un apzināt, kā ikdienas procesus var uzlabot Lursoft piedāvātie risinājumi. Nākotnē esam paredzējuši turpināt iepazīt Lursoft pakalpojumus.”

KKB-logs-web

Eksperimenta ietvaros SIA „Vidzemes slimnīca” vajadzībām Lursoft palīdzējis sagatavot datu atlasi iepirkumu priekšizpētes vajadzībām, kā arī nozarē strādājošo uzņēmumu salīdzinājumu un aktualizēt informāciju slimnīcas datu bāzēs. Tāpat arī aktīvi izmantots Klientu Portfeļa monitorings.

Otrs eksperimenta dalībnieks SIA „Krastmaļi sēklas”, kura specializācija ir sēklkopība, pateicoties Lursoft, paplašinājis savu klientu loku. To ļāvušas paveikt Lursoft nodrošinātās datu atlases, kuru ietvaros sagatavota informācija par potenciālo nozaru uzņēmumiem. Kā atzīst SIA „Krastmaļi sēklas” vadītājs Mārtiņš Flaksis, Lursoft datu bāzēs pieejamā informācija kļuvusi par neatsveramu palīgu, ikdienā pārbaudot esošos un potenciālos klientus, lai sekmīgāk izvērtētu to maksātspēju. Viņa teiktajam pievienojas arī SIA „Krastmaļi sēklas” vairumtirdzniecības vadītājs Guntis Kolbergs: „Pateicoties Lursoft, mūsu uzņēmuma darbs ir kļuvis daudz efektīvāks, jo tagad laiku, kuru iepriekš patērējām, meklējot informāciju dažādos resursos, varam izmantot tiešajam darbam ar klientiem.”

IMG_1836-1030x687

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*