Lursoft news

Laiks sagatavoties klientu datu bāzes atjaunošanai un jaunu klientu piesaistīšanai

2017. gada 16. marts

Papildinot un atjaunojot jau esošo klientu datu bāzi vai arī pieņemot lēmumu par jaunas datu bāzes izveidi, svarīgi faktori, par kuriem nedrīkst aizmirst, izvēloties datu avotu, ir informācijas uzticamība un aktualitāte.

Abus iepriekšminētos apvieno Lursoft pakalpojums „Klientu atlase”, kas palīdzēs izveidot precīzu, uzticamu datu bāzi atbilstoši Jūsu vajadzībām un izvēlētajiem kritērijiem, balstoties uz pirmavotos pieejamo informāciju un uzņēmumu jaunākajiem finanšu rādītājiem. Piedevām, ņemot vērā, ka patlaban norit pārskatu iesniegšana par 2016.gadu, jau drīzumā būs iespēja gūt visaptverošu apskatu par esošo klientu darbības rezultātiem aizvadītajā gadā, kā arī, balstoties uz tiem, veikt potenciālo klientu datu atlasi.

Balstoties uz jaunāko finanšu rādītāju informāciju, varēsiet precīzāk uzrunāt savus esošos un jaunos klientus un piedāvāt tiem atbilstošākos produktus/pakalpojumus.

Ieguvumi, izmantojot Klientu atlasi:

 • iespēja papildināt savu klientu portfeli ar perspektīviem potenciālajiem klientiem;
 • esošā klientu portfeļa sakārtošana, izņemot no tā neperspektīvos klientus – likvidētos, maksātnespējīgos uzņēmumus vai arī kompānijas ar reģistrētiem nodrošinājumiem, vai apturētu saimniecisko darbību;
 • iespēja veikt savu klientu analīzi, gūstot priekšstatu par sava esošā klientu portfeļa struktūru un apgūto tirgus daļu;
 • laika ekonomija.

Populārākie klientu atlases kritēriji, kurus izmanto citi uzņēmumi:

 • teritorija, reģions vai adrese;
 • nozare vai darbības sfēra;
 • uzņēmuma apgrozījums, darbinieku skaits, peļņa, nomaksātie nodokļi;
 • tiesiskā forma: sabiedrības ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības, zemnieku saimniecības, biedrības u.c.;
 • ārvalstu kapitāla līdzdalība;
 • uzņēmumiem nozīmētas tiesas sēdes;
 • uzņēmumam reģistrētas akcīzes licences;
 • uzņēmums reģistrēts Būvkomersantu reģistrā;
 • c.

Klientu atlases iespējams pielāgot ikvienam nozares uzņēmumam un tā vajadzībām, ņemot vērā tā esošo klientu loku, attīstības ieceres, darbības mērogu un citus nosacījumus.

Lai uzzinātu, kā ar Klientu atlases palīdzību Jūsu uzņēmums var aktualizē savu esošo klientu datu bāzi un piesaistīt jaunus klientus, aicinām sazināties ar savu klientu konsultantu vai arī Lursoft Klientu apkalpošanas daļu, zvanot pa tālruni 67844300 vai rakstot uz info@lursoft.lv.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*