Blog

Mazais bizness rada 45% no Latvijas uzņēmumu kopējā apgrozījuma

2016. gada 17. novembris

Ja izdzirdot vārdu savienojumu „mazais bizness”, ir cilvēki, kuri ieņem skeptisku pozīciju, tad, redzot šī biznesa sektora pienesumu Latvijas kopējā tautsaimniecībā, vairs nerodas jautājumu par tā nozīmīgumu.

Raksturojot pašreizējo situāciju uzņēmējdarbībā, Lursoft valdes locekle Daiga Kiopa norāda, ka valstī vēl aizvien ir liels mazo un mikrouzņēmumu īpatsvars, kas ir arī likumsakarīgi, jo pēdējo sešu gadu laikā īstenotā politika, tostarp mikrouzņēmuma nodokļa režīma ieviešana, mazkapitāla SIA reģistrēšanas iespējas, ir uzrādījusi ekonomiskās aktivitātes palielināšanos. D. Kiopa: „Pēdējos divos gados mazkapitāla SIA īpatsvars starp visiem jaunreģistrētajiem uzņēmumiem nav būtiski mainījies, tas svārstās robežās no 59 līdz 61%. Jāpiekrīt, ka mazie un mikrouzņēmumi nav tie, kas dod vērā ņemamu nodokļu maksājumu pienesumu valsts kopbudžetā, tomēr vienlaikus redzam, ka daudzviet, jo īpaši reģionos, šī uzņēmumu grupa faktiski veic sociālu funkciju, piemēram, iesaista ģimenes locekļus ekonomikā, nodrošinot tiem nepieciešamos iztikas līdzekļus, tādējādi neradot papildus slogu pašvaldību sociālajam budžetam.”

Jānorāda, ka mikro un mazie uzņēmumi veido vairāk nekā 94% no kopējā Latvijā reģistrēto uzņēmumu skaita. Puse no šiem uzņēmumiem reģistrēti galvaspilsētā, bet vēl 21% – Pierīgā.

latvia-171154_1280

Lursoft aprēķini rāda, ka pēdējos gados mikro un mazā biznesa sektorā ietilpstošie uzņēmumi uzrādījuši stabilu apgrozījumu un strādājuši ar peļņu. Gan 2015., gan 2014.gadā no Latvijā reģistrēto uzņēmumu kopējā apgrozījuma 45% veidojuši tieši mikro un mazie uzņēmumi, un to kopējais apgrozījums pēdējos gados bijis vairāk nekā 23 miljardi eiro. Jānorāda, ka pērn mikro uzņēmumi apgrozījuši 13,86 miljardus eiro, bet mazo uzņēmumu segmentā ietilpstošie uzņēmumi – 9,47 miljardus eiro.

Lursoft dati arī pierāda, ka mikro un mazie uzņēmumi spēj ne tikai uzrādīt vērā ņemamus apgrozījuma rādītājus, bet arī sasniegt apsveicamus peļņas rādītājus. Tā, piemēram, 2014.gadā mikro un mazie uzņēmumi nopelnījuši kopumā 866,98 miljonus eiro un, neskatoties uz kopējās peļņas kritumu par 35,80%, arī pērn sasniegts atzinīgi vērtējams kopējās peļņas rādītājs – 556,58 miljoni eiro.

Aprēķinot vidējo rentabilitāti, kas vistiešāk atspoguļo uzņēmumu gūto tīro peļņu no katra apgrozītā eiro, redzams, ka pēdējos gados mikro un mazo uzņēmumu rentabilitāte bijusi par aptuveni 15% zemāka nekā valstī vidēji, un pēdējos divos gados gan valstī reģistrēto uzņēmumu, gan arī mikro un mazo uzņēmumu sektorā strādājošo komersantu rentabilitāte ir samazinājusies. Lursoft dati rāda, ka 2014.gadā mikro un mazo uzņēmumu vidējā rentabilitāte bijusi 0,33, bet 2015.gadā – 0,27. Valstī reģistrēto uzņēmumu vidējā rentabilitāte šajos gados bijusi attiecīgi 0,39 un 0,33.

euro-870761_1280

Nenoliedzami, mikro un mazie uzņēmumi ir nozīmīgs spēlētājs darba tirgū, jo ik gadu tiek radītas jaunas darba vietas jaunizveidotajos uzņēmumos, savukārt tirgū jau strādājošie uzņēmumi paplašina savus darbības apjomus, piesaistot aizvien jaunus darba ņēmējus. Lursoft aprēķinājis, ka no visiem Latvijas uzņēmumos strādājošajiem darbiniekiem 468,13 tūkstoši personu jeb 66,48% pagājušajā gadā strādājuši tieši mikro un mazajos uzņēmumos. Līdzīgs īpatsvars saglabājies arī iepriekšējos gados, tiesa, kopš 2012.gada tas sarucis par nedaudz vairāk nekā 1%. Jāpiebilst, ka aptuveni 70% no visiem mazā biznesa sektorā strādājošajiem uzņēmumiem nodarbina līdz 5 darbiniekiem katrs.

Ņemot vērā, ka mazais bizness veido būtisku daļu no kopējā Latvijā reģistrēto uzņēmumu skaita, mikro un mazo uzņēmumu populārākās darbības jomas arī atspoguļo kopējās tautsaimniecības tendences.

Lursoft izpētījis, ka pēdējos gados TOP 5 populārākās uzņēmējdarbības nozares mikro un mazo uzņēmumu segmentā saglabājušās nemainīgas. Visbiežāk mazā biznesa pārstāvji izvēlas nodarboties ar mazumtirdzniecību, otrajā vietā ierindojoties operācijām ar nekustamo īpašumu, savukārt trešā populārākā nozare nemainīgi bijusi vairumtirdzniecība.

Mazā biznesa populārākās darbības nozares 2015.gadā:

  1. Mazumtirdzniecība;
  2. Operācijas ar nekustamo īpašumu;
  3. Vairumtirdzniecība;
  4. Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi;
  5. Specializētie būvdarbi.

Infografika: Mazais bizness Latvijā

 

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*