Blog

Šogad ierosināto maksātnespēju skaits nedaudz sarucis

2016. gada 12. jūlijs

Atšķirībā no jaunu uzņēmumu reģistrēšanas krituma vai likvidēto uzņēmumu skaita pieauguma, kas pēdējos gados uzrāda nemainīgu tendenci, ierosināto maksātnespējas procesu skaits uzrāda mainīgu dinamiku.

Salīdzinot ar pagājušā gada pirmajiem sešiem mēnešiem, šogad attiecīgajā periodā ierosināts par 101 procesu mazāk. Savukārt, vērtējot ierosinātos procesus pēc to rakstura, redzams, ka šogad pieaudzis fiziskajām personām ierosināto maksātnespējas procesu īpatsvars, lai gan skaitliskā izteiksmē fiziskām personām ierosināto procesu skaits saglabājies iepriekšējā gada līmenī.

Analizējot fiziskās personas, kurām ierosināta maksātnespēja, redzams, ka nereti tās vieno radnieciskas saites un bieži vien vienā dienā tiek ierosināta gan sievas, gan vīra maksātnespēja. Tiesa, abu starpā laulāto mantisko attiecību līgumi noslēgti vien ļoti retos gadījumos.

Lursoft iepriekš veiktais pētījums atklāj, ka no visām personām, kurām līdz šim bijuši noslēgti laulību līgumi, maksātnespēja ierosināta 3,6% gadījumu, piedevām, lielākā daļa jeb 88,7% no visiem maksātnespējas procesiem ierosināti pēc laulāto mantisko attiecību līguma noslēgšanas.

Ierosināto maksātnespējas procesu skaits

Pēc Lursoft aprēķiniem, 18,6% no visām fiziskajām personām, kurām 2016.gada pirmajos sešos mēnešos ierosināta maksātnespēja, procesa ierosināšanas brīdī bijis vismaz viens aktuāls amats kādā no Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, savukārt 19,2% personu piederējušas daļas uzņēmumos.

 

Papildu informācija:

Maksātnespējas statistika

Komentāri

*