Blog

Kuras nozares nesušas lielāko nodokļu pienesumu valsts budžetā?

2016. gada 17. jūnijs

Aizvadītajā gadā Latvijas uzņēmumi valsts budžetā nodokļos samaksājuši kopumā 5,7 miljardus eiro, kas ir par 0,4 miljardiem eiro vairāk nekā gadu iepriekš.

Pēc Lursoft aprēķiniem, lielāko pienesumu valsts budžetam nesušas nozares, kuras Latvijas uzņēmējdarbības vidē ir pārstāvētas skaitliski viskuplākā skaitā – vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Abās nozarēs kopumā strādā vairāk nekā 16 500 uzņēmumu, un tie valsts budžetā nodokļos 2015.gadā samaksājuši 730,13 miljonus eiro. Tiesa, apjomīgos nodokļu maksājumus nodrošinājusi tieši nozaru ietilpība, jo, rēķinot vidējos nodokļu maksājumus uz vienu uzņēmumu, priekšplānā izvirzījušās tautsaimniecības nozares, kuras tiek apliktas ar specifiskiem nodokļiem, piemēram, azartspēļu un izložu nodokli un nodevu. Rēķinot samaksāto nodokļu apjomu vidēji uz vienu tirdzniecības nozarē strādājošo uzņēmumu, Lursoft aprēķinājis, ka vairumtidzniecības gadījumā tie ir 70,23 tūkst.EUR, bet mazumtirdzniecībā – 24,45 tūkst.EUR. Tikmēr, piemēram, azartspēļu un derību nozarē strādājošie uzņēmumi 2015.gadā valsts budžetā nodokļos samaksājuši katrs vidēji 1,72 milj.EUR, bet apdrošināšanas jomā strādājošie – vidēji 255,77 tūkst.EUR katrs.

Elektroenerģija

Starp TOP 10 nozarēm, kuras valsts budžetā aizvadītajā gadā devušas lielāko nodokļu pienesumu, jāizceļ telekomunikācija un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana. Lursoft apkopotā informācija liecina, ka telekomunikāciju nozarā strādā 402, bet elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarē – 535 uzņēmumi, taču, neskatoties uz salīdzinoši mazo uzņēmumu skaitu, abas nosauktās jomas spējušas samaksāto nodokļu apjoma ziņā konkurēt ar jau pieminēto vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību, kurā strādā attiecīgi 7089 un 9500 uzņēmumi, sauszemes un cauruļvadu transporta jomu (3431 uzņēmums) un citām sfērām. Lursoft aplēses liecina, ka elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumpgādes un gaisa kondicionēšanas nozares uzņēmumi 2015.gadā valsts budžetā nodokļos samaksājuši 78,49 miljonus eiro jeb katrs vidēji 146,71 tūkst.EUR, savukārt telekomunikācijas jomā strādājošie uzņēmumi valsts budžetu pagājušajā gadā papildinājuši ar 65,44 miljoniem eiro, katrs nodokļos samaksājot vidēji 162,80 tūkst.EUR.

Starp nozarēm, kuras nodarbina vislielāko darbinieku skaitu, līderpozīcijās ierindojas jau iepriekš daudzkārt pieminētā vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, kā arī operācijas ar nekustamo īpašumu, kuru pārstāvošie 7529 uzņēmumi nodarbina 26025 strādājošos, pērn valsts budžetā nodokļos samaksājot kopumā 141,87 milj.EUR. Jānorāda, ka starp TOP 10 nozarēm ar lielāko uzņēmumu skaitu ierindojušās arī četras jomas, kuru uzņēmumu kopējie nodokļu maksājumi valsts budžetā nav izcēlušies ar apjomīgiem nodokļu maksājumiem. Piemēram, lai gan juridisko un grāmatvedības pakalpojumu jomā darbojas 3837 uzņēmumi, to kopējais pienesums valsts budžetā nodokļos 2015.gadā bijis vien 31,20 milj.EUR. Salīdzinājumam – veselības aizsardzības nozarē strādā 1281 uzņēmums, bet to nodokļu maksājumi pērn sasnieguši 70,73 milj.EUR.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*