Blog

Neskatoties uz daudzmiljonu apgrozījumu, nodokļos maksā vien pāris tūkstošus

2016. gada 6. maijs

2014.gadā 572 Latvijā reģistrētie uzņēmumi ar ārzonu valstu kapitālu kopumā apgrozījuši 220,72 miljonus eiro un guvuši 78,41 milj.EUR peļņu. To, ka uzņēmumi spējuši uzrādīt gana ievērojamu peļņu, apliecina arī vidējie rādītāji, kuri rāda, ka pie 447,71 tūkst.EUR vidējā apgrozījuma ofšorvalstīs reģistrētajiem uzņēmumiem piederošie komersanti nopelnījuši katrs vidēji 159,06 tūkst.EUR.

Ofšoriem piederošo uzņēmumu nodokļu maksājumi

Ārzonās reģistrētajiem īpašniekiem piederošie uzņēmumi Latvijā strādājuši arī ar vairākmiljonu apgrozījumu. Līderis, kā liecina Lursoft apkopojums, starp tiem ir 2007.gadā dibinātais SIA FAST BUNKERING, kura pamatdarbība saistīta ar degvielas iepirkšanu un vairumtirdzniecību Latvijas muitas zonā, kā arī eksportu, sniedzot bunkurēšanas pakalpojumus Latvijas ostās ienākošajiem ārvalstu kuģiem. Nīderlandes Antiļās reģistrētajam CNP Investments N.V. piederošais SIA FAST BUNKERING 2014.gadā apgrozījis 64,29 milj.EUR, kas gan, salīdzinot ar 2013.gada rādītāju, ir kritums par vairāk nekā 3 reizēm. Apgrozījuma kritumu uzņēmuma vadība skaidro ar 2013.gada vidū beigušos būtisku uzņēmuma sadarbības līgumu, kas netika pagarināts. Lursoft pieejamā informācija liecina, ka 2015.gadā samazinājies uzņēmuma kopējo nodokļu apjoms, ko tas gada laikā iemaksājis valsts budžetā. Ja 2014.gadā tie bijuši 333,14 tūkst.EUR, tad 2015.gadā par 71,35 tūkst.EUR mazāk – 262,05 tūkst.EUR.

Līdz ar apgrozījuma kritumu SIA FAST BUNKERING peļņas vietā strādājis ar zaudējumiem, kas 2014.gadā sasnieguši 3,04 milj.EUR.

Lursoft pieejamie dati rāda, ka Nīderlandes Antiļās reģistrētais CNP Investments N.V. ir saistīts arī ar AS B.L.B. Baltijas Termināls, kurā, tāpat kā SIA FAST BUNKERING, valdes priekšsēdētāja amatu ieņem Igors Sidorovs, kura vārds saistīts arī ar 2000.gadā reģistrēto biedrību Rīgas brīvostas padome. Starp personām, kuras saistītas ar Rīgas brīvostas padomi, figurē arī Vasilija Meļņika, Gunta Rāvja, Aleksandra Osipkova u.c. personu vārdi. Jāpiebilst, ka 2015.gada pārskatā pieejamā informācija liecina, ka pērn AS B.L.B. Baltijas Termināls izsniedzis divus aizdevumus par kopumā 3 milj.EUR kādam Nīderlandes Karalistē reģistrētam grupas uzņēmumam CNP Financing B.V.

purse-1359848_1280

Trīs reizes mazāks apgrozījums nekā līderim SIA FAST BUNKERING 2014.gadā bijis tekstilizstrādājumu vairumtirgotājam SIA Murren Baltic, kas pārskata gadā apgrozījis 20,06 milj.EUR. Jānorāda, ka līdz pat šī gada 25.februārim 75% uzņēmuma kapitāldaļu piederējuši Belizā esošajam Murren A.G., bet atlikušās daļas – fiziskai personai no Izraēlas, taču patlaban uzņēmuma vienīgais kapitāldaļu turētājs ir Andris Jaungailis-Gailis, kurš vienlaikus pilda arī uzņēmuma vienīgā valdes locekļa pienākumus. Atšķirībā no  SIA FAST BUNKERING, kas 2014.gadā strādājis ar zaudējumiem, SIA Murren Baltic pārskata gadu noslēdzis ar pozitīvu rādītāju – 25,81 tūkst.EUR peļņu. Jāpiebilst, ka, neskatoties uz daudzmiljonu eiro apgrozījumu, 2014.gadā uzņēmums nodokļos valsts budžetā samaksājis vien 28,20 tūkst.EUR, bet 2015.gadā šī summa samazinājusies jau līdz 8,45 tūkst.EUR.

Starp ofšoriem piederošajiem lielākajiem uzņēmumiem 2014.gadā ierindojies arī degvielas tirgotājs SIA OVI, kas ar 9,75 milj.EUR apgrozījumu ierindojies saraksta trešajā pozīcijā, savukārt 0,55 milj.EUR peļņa tirgotājam ļāvusi ierindoties arī starp TOP 5 lielākajiem pelnītājiem. Lursoft pieejamā informācija rāda, ka 83,60% SIA OVI kapitāldaļu pieder Lihtenšteinā reģistrētajam  ASIAVOY LLC, bet atlikušās daļas – Latvijā reģistrētajam SIA OIL, kura vienīgais īpašnieks, savukārt, ir ASV uzņēmums OILTRANS LLC. Lai gan vēl nav pieejams SIA OVI 2015.gada pārskats, redzams, ka tas tāpat kā iepriekš pieminētie saraksta līderi, pērn valsts budžetā nodokļos samaksājis ievērojami mazāku summu nekā 2014.gadā. Lursoft pieejamie dati rāda, ka 2014.gadā SIA OVI ar nodokļu maksājumiem valsts budžetu papildinājis par 1,11 milj.EUR, bet jau pērn šī summa sarukusi par 18,65%, samazinoties līdz 0,90 milj.EUR.

7,60 milj.EUR apgrozījumu un 0,87 milj.EUR peļņu 2014.gadā uzrādījis Himalaya produkcijas vairumtirgotājs SIA The Himalaya Drug Company. Jānorāda, ka Apvienotajos Arābu Emirātos bāzētajam Himalaya Global Holdings Ltd. piederošais SIA The Himalaya Drug Company sevi Latvijā pieteicis samērā veiksmīgi, gada laikā par 42,5% spējot palielināt apgrozījumu, bet peļņu audzējot par 25,4%. 2015.gadā vairumtirgotājs Latvijas valsts budžetā nodokļos samaksājis 569,15 tūkst.EUR. Kā norādīts iesniegtajā gada pārskatā, SIA The Himalaya Drug Company 2014.gada veiksmīgos rezultātus sasniegusi, pateicoties jaunu pircēju piesaistīšanai ES līmenī, kā arī tirgus daļas palielināšanai Latvijā. 2015.gadam uzņēmuma vadība bija izvirzījusi mērķi palielināt apgrozījumu par 40%. Kā veicies ar šī mērķa sasniegšanu, varēsim uzzināt, kad Apvienotajos Arābu Emirātos esošajam Himalaya Global Holdings Ltd. piederošais uzņēmums iesniegs gada pārskatu par aizvadītā gada darbību. Jānorāda vien, ka lielāko daļu (2014.gadā – 58,60%) SIA The Himalaya Drug Company apgrozījuma veido ieņēmumi no Himalaya produkcijas realizācijas Eiropas Savienības valstīs, savukārt ieņēmumi no produkcijas realizācijas Latvijā nesuši 21,35% no uzņēmuma kopējā apgrozījuma.

himalaya-produkcija

2014.gadā ar 6,94 milj.EUR apgrozījumu strādājis SIA BŪVE PLUS, kura vienīgais kapitāldaļu turētājs ir Britu Virdžīnu salās reģistrētais KADAIR SPRINGS CORP. Minētais ofšorvalstīs reģistrētais uzņēmums ir arī SIA KADAIR BUILDING un SIA KADAIR REAL ESTATE īpašnieks. Tiesa, abi minētie uzņēmumi nevar lepoties ar grandioziem apgrozījumiem – SIA KADAIR BUILDING 2014.gadā nav bijuši ieņēmumi no saimnieciskās darbības, savukārt SIA KADAIR REAL ESTATE apgrozījums veidojis 31,96 tūkst.EUR, kas pagājušajā gadā piedzīvojis ievērojamu kāpumu, palielinoties līdz 66,54 tūkst.EUR.

Atšķirībā no SIA KADAIR REAL ESTATE, kas 2015.gadā spējis uzrādīt būtisku apgrozījuma pieaugumu, SIA BŪVE PLUS iesniegtais gada pārskats liecina, ka aizvadītajā gadā uzņēmuma apgrozījums sarucis no 6,94 milj.EUR līdz 5,68 milj.EUR, bet pēc 2014.gada 302,54 tūkst.EUR peļņas pērn būvnieks strādājis ar 60,42 tūkst.EUR zaudējumiem. Iesniegtajā vadības ziņojumā SIA BŪVE PLUS norāda, ka 2015.gadā uzņēmums turpinājis darbu pie jaunu objektu būvniecības, projektēšanas un tirgus izpētes, tiesa, uzņēmums pagājušajā gadā nav noslēdzis jaunus līgumus par būvdarbu veikšanu.

Ofšoriem piederošie uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2014.gadā:

  1. SIA FAST BUNKERING – 64,29 milj. EUR apgrozījums;
  2. SIA Murren Baltic – 20,06 milj.EUR apgrozījums;
  3. SIA OVI – 9,75 milj.EUR apgrozījums;
  4. SIA The Himalaya Drug Company – 7,60 milj.EUR apgrozījums;
  5. SIA BŪVE PLUS – 6,94 milj.EUR apgrozījums.

Starp lielākajiem pelnītājiem ierindojas, pateicoties atliktajam uzņēmuma ienākuma nodoklim

Analizējot ofšorvalstīs reģistrētajām kompānijām piederošo Latvijas uzņēmumu peļņas rādītājus, jāizceļ SIA BALTIC NEW TECHNOLOGIES, kas pie 5,88 tūkst.EUR apgrozījuma 2014.gadā strādājis ar 89,48 milj.EUR peļņu. Padziļinātāk analizējot uzņēmuma iesniegto gada pārskatu, redzams, ka Britu Virdžīnu salās reģistrētajiem INVERS PETROLEUM INC un THIRIOS ASSETS LIMITED piederošais SIA BALTIC NEW TECHNOLOGIES pirms nodokļu nomaksas strādājis ar 72,28 tūkst.EUR zaudējumiem, taču ievērojamo peļņu nodrošinājis atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis 89,55 milj.EUR apmērā. Jāpiebilst, ka gadu iepriekš, kad uzņēmumam nebija izveidojusies atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa summa, tā peļņa pēc nodokļu nomaksas veidojusi 3,08 tūkst.EUR. Kādus rezultātus uzņēmums uzrādījis pērn, vēl nav ziņu, jo jaunākais SIA BALTIC NEW TECHNOLOGIES gada pārskats vēl nav pieejams, taču jau redzams, ka tā kopējie nodokļu maksājumi valsts budžetā palielinājušies par 26,42%.

treasure-76214_1280

Iesniegtajā gada pārskatā par 2014.gadu SIA BALTIC NEW TECHNOLOGIES norāda, ka attiecīgais pārskata gads kompānijai ir nesis vairākas būtiskas pārmaiņas, tostarp 2014.gada jūnijā Ministru Kabinets pieņēmis lēmumu par daļēju SIA BALTIC NEW TECHNOLOGIES investīciju kompensēšanu, samazinot nodokļus par 92 miljoniem eiro. Tāpat arī 2014.gada novembrī vadība pieņemusi lēmumu par unikālas naftas-ķīmiskās ražošanas tehnoloģijas izmantošanu, kuras izstrādi uzņēmusies kompānija KBR no ASV.

Teju 1 milj.EUR lielu peļņu 2014.gadā sasniedzis vēl viens Ventspilī reģistrēts uzņēmums – SIA PRIVĀTFONDS. Uzņēmuma lielākais kapitāldaļu turētājs ir Britu Virdžīnās reģistrētais KEVE HOLDINGS LTD (89,40% kapitāldaļu), savukārt atlikušās uzņēmuma daļas pieder Berķu ģimenei – Olafam, Naurim un Jānim Berķiem. Analizējot uzņēmuma 2014.gada pārskatu, redzams, ka pārskata gadā uzņēmums apgrozījis vien 156,26 tūkstošus eiro, savukārt 906,12 tūkst.EUR peļņu tam nodrošinājuši ieņēmumi no līdzdalības meitas un saistīto uzņēmumu kapitālos. Pērn, 2015.gadā, SIA PRIVĀTFONDS piedzīvojis nelielu aprozījuma pieaugumu, tam palielinoties līdz 159,49 tūkst.EUR, savukārt peļņa uzrādījusi grandiozu kritumu, samazinoties vairāk nekā 18 reizes un sarūkot līdz 54,38 tūkst.EUR.

Lursoft pieejamā informācija rāda, ka SIA PRIVĀTFONDS patlaban pieder 13 uzņēmumu kapitāldaļas, tostarp SIA Ventspils kuģu būvētava, SIA Animācijas filmu studija DAUKA un SIA TEHAUTO VENTA u.c.

No uzņēmumiem, kuru kapitālā ieguldījuši uzņēmumi no ofšorvalstīm, ar lielāko peļņu jāizceļ arī jau iepriekš pieminētā SIA The Himalaya Drug Company un SIA OVI, savukārt 4. pozīcijā ierindojies SIA Air Trading, kas 2014.gadu noslēdzis ar 0,70 milj.EUR peļņu. Maurīciju Republikā reģistrētajai Partnersabiedrībai ar ierobežotu atbildību HARPER CORPORATION piederošais uzņēmums nodarbojas ar transporta ekspedīcijas pakalpojumiem un 2014.gadā apgrozījis 1,07 milj.EUR. Jāpiebilst, ka uzņēmums savu darbību uzsācis vien 2014.gada septembrī, bet jau pērn nodokļos valsts budžetā samaksājis 581,57 tūkst.EUR.

Ofšoriem piederošie uzņēmumi ar lielāko peļņu 2014.gadā:

  1. SIA Baltic new technologies – 89,48 milj. EUR peļņa;
  2. SIA PRIVĀTFONDS – 0,99 milj.EUR peļņa;
  3. SIA The Himalaya Drug Company – 0,87 milj.EUR peļņa;
  4. SIA Air Trading – 0,70 milj.EUR peļņa;
  5. SIA OVI – 0,55 milj.EUR peļņa.

*pētījumā analizēti tikai tie Latvijā reģistrētie uzņēmumi, kuru pamatkapitālā vismaz 50% veido ārzonās reģistrēta uzņēmuma ieguldījums.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*