Lursoft news

Līdz 2.maijam jāiesniedz 2015.gada pārskati

2016. gada 21. aprīlis

Lursoft atgādina, ka līdz 2016.gada 2.maijam ieskaitot visām Latvijā reģistrētajām komercsabiedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām, Eiropas ekonomisko interešu grupām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām un Eiropas komercsabiedrībām, kā arī individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskās darbības iepriekšējā pārskata gadā pārsnieguši 300 tūkst.EUR, jāiesniedz 2015.gada pārskats.

Gada pārskatu likuma 66.pants nosaka, ka uzņēmumiem ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz gada pārskats. Izņēmums ir uzņēmumi, kuru bilances kopsumma pārsniedz 1,4 milj.EUR,  neto apgrozījums 3,4 milj.EUR, bet vidējais darbinieku skaits pārskata gadā bijis vismaz 250 (jāpārsniedz vismaz divus no šiem kritērijiem), kā arī uzņēmumi, kas ir koncerna mātes sabiedrības, kuras sagatavo konsolidēto gada pārskatu. Šiem uzņēmumiem pārskati par finanšu gadu jāiesniedz ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām, proti, līdz 31.jūlijam.

Lursoft apkopotie dati rāda, ka patlaban gada pārskatus iesniegušo uzņēmumu kopējais apgrozījums 2015.gadā bijis 8,839 miljardi eiro, bet vidējais apgrozījums uz vienu uzņēmumu – 246,598 tūkst.EUR. Pagājušajā gadā kopumā 35,8 tūkstoši Latvijas uzņēmumu pēc nodokļu nomaksas nopelnījuši 406,139 milj.EUR, kas ir vidēji 11,331 tūkst.EUR peļņa uz vienu uzņēmumu.

Gada pārskatu datu bāze

 

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*