Blog

Līdz 31.martam biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām, reliģiskajām un politiskajām organizācijām jāiesniedz gada pārskats

2016. gada 17. marts

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka līdz 2016.gada 31.martam ieskaitot visām Latvijā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām, reliģiskajām un politiskajām organizācijām VID ir jāiesniedz pārskats par 2015.gadu. Aicinām to darīt elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Politiskajām organizācijām (partijām) un to apvienībām līdz 31.martam jāiesniedz gada pārskata noraksts, savukārt tām biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām un reliģiskajām organizācijām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem 2014. un 2015.gadā nepārsniedza 40 000 eiro, līdz 31.martam VID ir jāsniedz gada pārskata daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskats, ziedojumu un dāvinājumu pārskats un detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem (reliģiskajām organizācijām ja ir vai bija piešķirts sabiedriskā labuma status).

Tām organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss, līdz šī gada 31.martam papildus gada pārskatam jāiesniedz arī veidlapa “Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns” pieejama VID mājaslapas sadaļā „Sabiedriskā labuma statuss”.
Informācija par gada pārskata obligātajām sastāvdaļām, par dokumentiem, kas iesniedzami kopā ar gada pārskatu, par to, kas veic attiecīgās sabiedrības gada pārskata pārbaudi un kādi ir gada pārskata iesniegšanas termiņi, skaidrota VID informatīvajā materiālā “Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamie gada pārskati, dokumenti un to iesniegšanas termiņi par 2015.pārskata gadu”, kas pieejams VID mājaslapas sadaļā „Gada pārskati”.

Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatu struktūru, apjomu un saturu, kā arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumi Nr.808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”, reliģisko organizāciju gada pārskatu struktūru, apjomu, saturu, kā arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumi Nr.928 “Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem”,savukārt politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskatu sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 13.07.2004. noteikumi Nr.591 “Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskatiem”.

Iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāns, kuru aizpilda un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā sabiedriskā labuma organizācijas, veidlapas paraugs ir apstiprināts Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.407 “Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu”.

VID aicina ievērot gada pārskata iesniegšanas termiņus un prasības. Gadījumā, ja gada pārskats netiks iesniegts minēto Ministru kabineta noteikumu noteiktajā termiņā, tas ir, līdz 2016.gada 31.martam ieskaitot, vai arī tam nebūs pievienotas visas likumā noteiktās sastāvdaļas, atbildīgajām personām var tikt piemērota administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.6 pantu „Nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošana”.

Papildus VID informē, ka gadījumā, ja sabiedriskā labuma organizācija neievēros gada pārskata vai iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna normatīvajos aktos noteiktos iesniegšanas termiņus, VID, saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 14.panta nosacījumiem, var izskatīt jautājumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu.

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.