Blog

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes konkrētām maksātāju kategorijām 2016.gadam

2015. gada 22. decembris

Labklājības ministrija (LM) 2016.gadam ir aprēķinājusi valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes un to sadalījumu pa apdrošināšanas veidiem obligāti sociāli apdrošināmiem cilvēkiem un tiem, kuri valsts sociālajai apdrošināšanai pievienojušies brīvprātīgi.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 22.decembrī, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2016. gadā.
Nākamgad obligātās sociālās iemaksas strādājošajiem, tāpat, kā 2015. gadā, būs jāveic 34,09% apmērā no darba ienākumiem, no kuriem 23,59% veiks darba devējs, un 10,50% – darba ņēmējs.
Darba ņēmējiem, kuri ir sasnieguši pensijas vecumu, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) nākamajā gadā obligāto iemaksu likme būs 28,75%, kur darba devējs maksās 19,90% un 8,85% (2015. gadā – 20,16% un 8,96%).
Tiem darba ņēmējiem, kuri saņem izdienas pensijas vai cilvēkiem ar invaliditāti – valsts speciālās pensijas saņēmējiem, 2016.gadā iemaksu likme būs 31,08%, kur darba devējs maksās 21,51%, bet darba ņēmējs – 9,57% (2015. gadā – 21,79% un 9,57%)
Obligātā sociālo iemaksu likme pašnodarbinātajam 2016.gadā noteikta 30,58% apmērā no obligāto iemaksu objekta.
Savukārt cilvēkiem, kuri pensiju apdrošināšanai pievienojušies brīvprātīgi, iemaksu likme 2016.gadā būs 23,86% (2015. gadā – 24,39%).

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*