Lursoft news

Efektīvākai debitoru parādu atgūšanai uzņēmēji izmanto Debitoru portfeli

2015. gada 10. decembris

Saskaroties ar kārtējo savlaicīgi neapmaksāto rēķinu, uzņēmēji nonāk izvēles priekšā – vai iet vieglāko ceļu, t.i., ignorēt parādu un nākotnē ar konkrēto firmu vairs nesadarboties, vai arī ņemt talkā parādu piedzīšanas kompāniju palīdzību. Abos gadījumos uzņēmējam jārēķinās ar izdevumiem: pirmajā gadījumā ar pilnībā zaudētu atlīdzību par negodprātīgajam partnerim sniegtajiem pakalpojumiem vai piegādātajām precēm, otrajā situācijā –  ar parādu piedzīšanas pakalpojumu izmaksām.

Lai atvieglotu uzņēmējiem darbu ar debitoriem, Lursoft radījis Debitoru portfeli. Šo gadu laikā Lursoft secinājis, ka šāds risinājums uzņēmējiem bijis nepieciešams jau sen, jo ļauj daudz efektīvāk strādāt ar klientiem, kuri savlaicīgi nav veikuši rēķinu apmaksu, un uzlabot rēķinu apmaksas disciplīnu.

Debitoru portfeļa būtība ir vienkārša – kreditoriem tiek dota iespēja ziņot par debitora nenokārtotajām saistībām vēl pirms to nodošanas parādu piedziņai, tādējādi ļaujot uzņēmējiem efektivizēt savas izmaksas

Debitoru portfeļa lietotāju pieredze pierādījusi, ka kreditori, izmantojot Debitoru portfeli, ir ieguvēji, jo parādnieki, nevēlēdamies nokļūt Kavēto maksājumu datu bāzē, nesamaksātos rēķinus apmaksā operatīvāk. Lursoft apkopotā statistika liecina, ka no visiem kavētajiem maksājumiem, kas reģistrēti Debitoru portfelī, apmaksāti tiek vairāk nekā 50%, kas ļauj uzņēmējiem būtiski ieekonomēt finanšu līdzekļus, kas citkārt būtu jāmaksā par parādu piedziņas pakalpojumu izmantošanu.

Jānorāda, ka izvairīties no debitoru parādiem iespējams jau savlaicīgi, vēl pirms darījuma noslēgšanas pārbaudot informāciju par darījuma partneri Kavēto maksājumu datu bāzē un pārliecinoties par uzņēmuma finansiālo stabilitāti, izvērtējot Lursoft datu bāzēs pieejamos datus.

Uz-Debitoru-portfeli

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*