Lursoft news

Mazkapitāla SIA skaits ik gadu veido vairāk nekā 65% no kopējā jaunreģistrēto SIA skaita

2015. gada 2. jūnijs

Maijā aprit pieci gadi, kopš Saeimā pieņemti grozījumi Komerclikumā, kas paredz iespēju dibināt SIA ar samazinātu pamatkapitālu. Grozījumi sākotnēji paredzējuši reģistrēt SIA sākot jau ar 1 lata pamatkapitālu, bet kopš Latvijas iestāšanās Eirozonā – pat ar 1 EUR pamatkapitālu.

Sākot jau ar pirmajām dienām pēc Komerclikuma grozījumu stāšanās spēkā, mazkapitāla SIA ir iekarojušas stabilu vietu jaunreģistrēto uzņēmumu vidū. Grozījumi devuši iespēju biznesu uzsākt arī tiem, kuri iepriekš kādu iemeslu dēļ ir šaubījušies un nav spēruši izšķirošo soli, lai sāktu uzņēmējdarbību. Jānorāda, ka jaunu uzņēmumu dibināšanu veicinājuši ne tikai grozījumi Komerclikumā, bet arī 2010.gada septembrī apstiprinātā mikrouzņēmuma nodokļa ieviešana.

Mazkapitāla SIA reģistrēšanas dinamika

Lai gan jaunas mazkapitāla SIA pēdējos gados reģistrētas mazāk nekā, piemēram, 2011.gadā, tas saistāms ne tik daudz ar šīs uzņēmējdarbības formas popularitātes mazināšanos, kā ar kopējo tendenci mazāk reģistrēt jaunus uzņēmumus. Lursoft aplēses liecina, ka ik gadu vairāk nekā 65% no visām jaunajām SIA, kas reģistrētas attiecīgajā gadā, bijušas ar samazinātu pamatkapitālu. Izņēmums bijis vien pirmais gads, kad šīs uzņēmējdarbības forma vēl nebija ieguvusi tik augstu popularitāti – 2010.gadā no visām jaunreģistrētajām SIA ar samazinātu pamatkapitālu bijuši 43,52%. Visbiežāk mazkapitāla SIA darbojas mazumtirdzniecības nozarē, taču netrūkst arī komersantu, kuri savu darbību saistījuši ar specializēto būvdarbu veikšanu.

Populārākās mazkapitāla SIA darbības jomas:

  1. mazumtirdzniecība;
  2. specializētie būvdarbi;
  3. juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi;
  4. vairumtirdzniecība;
  5. datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības.

Lursoft apkopotie dati gan rāda, ka lielākā daļa mazkapitāla SIA reģistrētas Rīgā un tās apkārtnē. Lursoft aprēķinājis, ka no visām SIA ar samazinātu 56,06% reģistrētas Rīgā, bet vēl 20,27% Pierīgā. No pārējiem reģioniem visaktīvākā izrādījusies Kurzeme, kurā darbojas 7,34% no visām Latvijā esošajām mazkapitāla SIA.

Mazkapitāla SIA sadalījums pa reģioniem

Tiesa gan, jāteic, ka daļa jaunreģistrēto mazkapitāla SIA vairs neturpina savu darbību un ir jau likvidētas. Lursoft pētījums atklāj, ka šo gadu laikā 273 mazkapitāla SIA bijusi pasludināta maksātnespēja, savukārt patlaban likvidēti vai reorganizēti ir nepilni 4% no līdz šim reģistrētajām SIA ar samazinātu pamatkapitālu. Jānorāda, ka kopš 2010.gada maija likvidētas vai reorganizētas ir kopumā 20 435 SIA, savukārt maksātnespējas process pasludināts 5 469.

Daudziem mazkapitāla SIA ir pirmais uzņēmums

Mazkapitāla SIA bijis būtisks atspēriena punkts arī vairākām personām, kuras līdz šim nav darbojušās uzņēmējdarbībā, liecina Lursoft apkopotā informācija. Dati rāda, ka piecu gadu laikā par mazkapitāla SIA dalībniekiem kļuvušas 56 224 fiziskās personas, no kurām 34 245 personas jeb 60,91% no visiem dalībniekiem iepriekš nav bijuši citu uzņēmumu kapitāldaļu turētāji.

Jāpiebilst, ka interesi par mazkapitāla SIA dibināšanu izrādījušas arī personas no ārvalstīm. Pēc Lursoft aprēķiniem, šo piecu gadu laikā 3 751 ārvalstnieks Latvijā reģistrējis 3 467 SIA ar samazinātu pamatkapitālu. Likumsakarīgi, ka aktīvākās mazkapitāla SIA dibinātājas bijušas personas no tuvējām kaimiņvalstīm, piemēram, Krievijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Igaunijas, kā arī krīzes skartās Ukrainas un nedaudz tālākām valstīm, tostarp Itālijas un Vācijas.

Uz pamatkapitāla palielināšanu kūtri

Viena no priekšrocībām, kāpēc jaunie uzņēmēji labprātāk izvēlas reģistrēt mazkapitāla SIA, viennozīmīgi ir iespēja sākotnēji pamatkapitālā ieguldīt vien pāris eiro nevis investēt uzreiz 2 800 EUR, kas vislabāk atspoguļojas, analizējot piecu gadu laikā reģistrētās mazkapitāla SIA. Dati rāda, ka no visām mazkapitāla SIA lielāko daļu jeb 45% veido tās SIA ar samazinātu pamatkapitālu, kuru pamatkapitālā ieguldīts tikai 1 eiro, savukārt vēl teju 20% pamatkapitāls mērojams ar 2 līdz 10 eiro.

Mazkapitāla SIA sadalījums pēc pamatkapitāla apjoma

Lai gan Komerclikums nosaka, ka mazkapitāla SIA laika gaitā nepieciešams palielināt savu pamatkapitālu vismaz līdz 2 800 EUR, reālā situācija liecina, ka šo soli uzņēmēji sper samērā kūtri, kā rezultātā no visām mazkapitāla SIA, kas reģistrētas kopš 2010.gada maija, pamatkapitālu par vismaz 5% palielinājuši vien 10 616 komersanti, kas veido vien 27,04% no kopējā mazkapitāla SIA skaita. Lielākajai daļai jeb 10 311 mazkapitāla SIA, kurām veikta pamatkapitāla palielināšana, pamatkapitāls gan palielināts līdz vismaz 2 800 EUR, tādējādi iegūstot pilna kapitāla SIA statusu.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*