Blog

Kāds ir kvalitatīvas klientu datu bāzes noslēpums?

2015. gada 7. maijs

Datu bāzes izveide ir atbildīgs darbs, pēc kura paveikšanas varētu atviegloti uzelpot un domāt, ka misija, kas dēvējama par kvalitatīvas datu bāzes izveidi, ir izpildīta. Tam varētu piekrist gadījumos, kad galvenais uzstādījums ir vienreizējas datu bāzes izveide bez mērķa to regulāri pilnveidot.

Tomēr jāatceras, ka darbs pie datu bāzes ir sistemātisks process, jo tikai tā iespējams pastāvīgi nodrošināt augstu datu kvalitāti un līdz ar to arī darba efektivitāti.

Ko nozīmē regulāra datu bāzes atjaunošana? Tā ir pastāvīga sekošana līdzi izmaiņām klientu datos un izmaiņu reģistrēšana. Piekritīsiet, ka ir svarīgi zināt klientu aktuālo juridisko adresi, lai korespondence sasniegtu saņēmēju, un būt informētam par gadījumiem, kad tiek apturēta klienta saimnieciskā darbība. Šīs ir vien dažas no situācijām, kad savlaicīga informācijas pieejamība var palīdzēt nākotnē ietaupīt uzņēmuma finanšu resursus un arī aiztaupīt galvassāpes. Tomēr, ar ko turpināt pēc tam, kad datu bāze ir izveidota? Kā rīkoties, lai datu bāze nezaudētu kvalitāti un aktualitāti?

Var, protams, paļauties, ka klients pats informēs par izmaiņām savos datos, taču nevajadzētu likt lielas cerības, ka klientam būs laiks un vēlme atgādināt par savu maksātnespēju vai saimnieciskās darbības apturēšanu. Tādēļ optimālāks risinājums ir moderno tehnoloģiju piedāvātais risinājums – Klientu Portfeļa API –, kas ļauj jau savā klientu pārvaldības sistēmā integrēt izmaiņas klientu datos. Ko tas nozīmē API lietotājam?

  • Aktuālu un precīzu klientu datu bāzi, jo klienta dati tiek regulāri atjaunoti no atbilstošā pirmavota;
  • minimālu darbinieku iesaisti datu bāzes uzturēšanā, jo visu darbu jūsu vietā paveiks sistēma;
  • iespēju operatīvi izvērtēt turpmākos sadarbības nosacījumus ar konkrēto klientu, ņemot vērā aktuālo datu bāzēs pieejamo informāciju.

Vairāk par iespējām savas klientu datu bāzes uzturēšanā izmantot API risinājumus vari uzzināt klientuportfelis.lv vai arī rakstot mums e-pastu uz info@lursoft.lv.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*