Lursoft news

Piektdaļa maksātnespējīgo personu iepriekš bijuši uzņēmumu īpašnieki

2015. gada 25. marts

Pēdējos gados fizisko personu maksātnespējas procesu skaits ik gadu veido vairāk nekā pusi no kopējā pasludināto procesu skaita, liecina Lursoft apkopotie dati. Tā, piemēram, 2014.gadā no visām pasludinātajām maksātnespējām vairāk nekā 57% bijuši fizisko personu procesi, savukārt 2013.gadā to īpatsvars veidojis vairāk nekā 65%.

Kā norāda Lursoft valdes locekle Daiga Kiopa, ievērojama daļa no visām fiziskajām personām, kurām reģistrēts maksātnespējas process, iepriekš bijušas saistītas ar uzņēmējdarbību kā uzņēmumu amatpersonas vai dalībnieki. “Turklāt interesants fakts, ka visbiežāk starp visiem uzņēmējiem, kuriem reģistrēts maksātnespējas process, gandrīz puse iepriekš darbojušies tirdzniecības jomā,” piebilst Lursoft pārstāve.

Lursoft pētījuma ietvaros par fizisko personu maksātnespēju apkopojis datus par maksātnespējīgo personu vidējo vecumu, noskaidrojis reģionālo griezumu, kā arī biežāk pārstāvētās nozares, kurās iepriekš darbojušās ar uzņēmējdarbību saistītās fiziskās personas, un to, cik bieži pirms maksātnespējas pasludināšanas personas mēdz noslēgt laulāto mantisko attiecību līgumus.

Maksātnespējīgo personu vidējam vecumam tendence pieaugt

Lursoft aprēķini liecina, ka pēdējo trīs gadu laikā fiziskām personām ierosināto procesu skaits ik gadu pārsniedz 1 000 procesus, augstāko punktu sasniedzot aizpagājušajā gadā, kad tika ierosināta 1 571 maksātnespēja. Kopumā kopš 2008.gada fiziskām personām pasludināti 5 733 maksātnespējas procesi, no kuriem piektā daļa patlaban jau izbeigti.

Analizējot fizisko personu maksātnespējas rādītājus, redzams, ka vienlīdz daudz procesu tiek pasludināti gan sievietēm, gan vīriešiem, tiesa gan, stiprā dzimuma pārstāvji ar maksātnespēju saskaras nedaudz biežāk, par ko liecina arī fakts, ka no visām maksātnespējām 53% pasludināti vīriešiem. Savukārt, analizējot maksātnespējīgo personu vecuma struktūru, redzams, ka vidējam vecumam ir tendence pieaugt. Tā, piemēram, fiziskās personas, kurām maksātnespēja pasludināta 2010.gadā, procesa pasludināšanas brīdī bijušas 39,4 gadus vecas, 2012.gadā vidējais rādītājs palielinājies līdz 40,6 gadiem, savukārt pērn sasniedzis 41,7 gadu slieksni.

Maksātnespējīgo personu vidējais vecums

Ņemot vērā, ka Rīgā koncentrēts lielākais skaits Latvijas iedzīvotāju, likumsakarīgi, ka galvaspilsēta izvirzījusies vairākus soļus priekšā pārējām pilsētām/novadiem arī pasludināto fizisko personu maksātnespējas procesu skaita ziņā. Lursoft apkopotie dati rāda, ka Rīgā maksātnespēja pasludināta kopumā 528 fiziskām personām, savukārt tuvākās sekotājas ar 56 procesiem ir Jelgava, bet 45 procesiem – Liepāja. Kopumā Latvijas lielākajās pilsētās pasludināti 710 fizisko personu maksātnespējas procesi, kas veido 55% no kopējā procesu skaita, savukārt ārpus lielajām pilsētām maksātnespēja visbiežāk pasludināta Ogres (32 procesi), Ķekavas (29 procesi) un Siguldas (25 procesi) novados.

Maksātnespēja visbiežāk personām, kuras darbojušās nekustamo īpašumu, tirdzniecības vai būvniecības nozarēs

Lai gan pēdējos gados vērojams liels skaits maksātnespējīgo fizisko personu, kurām pirms procesa pasludināšanas piederējušas uzņēmumu kapitāldaļas, ņemot vērā, ka kopējais procesu skaits pēdējos gados bijis augstāks nekā, piemēram, 2010. vai 2011.gadā, maksātnespējīgo uzņēmumu īpašnieku īpatsvars kopējo procesu skaitā ir samazinājies.

Tā, piemēram, 2014.gadā no visām fiziskajām personām, kurām pasludināts maksātnespējas process, iepriekš vai procesa ierosināšanas brīdī uzņēmumu kapitāldaļas piederējušas 256 personām, kas veido nepilnus 20% no kopējā procesu skaita, kamēr 2010.gadā no visiem fizisko personu maksātnespējas pasludināšanas gadījumiem vairāk nekā 56% gadījumu maksātnespēja pasludināta ar uzņēmējdarbību saistītām personām. Līdzīga situācija vērojama, analizējot arī fizisko personu, kuras iepriekš bijušas uzņēmumu amatpersonas, maksātnespējas dinamiku. Lursoft aprēķini liecina, ka no 199 fiziskajām personām, kurām maksātnespēja pasludināta 2010.gadā, iepriekš amatus uzņēmumos ieņēmušas 116 personas jeb vairāk nekā 58% maksātnespējīgo personu, savukārt jau nākamajā gadā, lai arī kopējam maksātnespējas, tostarp arī maksātnespējīgo uzņēmumu amatpersonu, skaitam bijusi tendence augt, to īpatsvars sarucis vairāk nekā uz pusi.

Fizisko personu maksātnespējas dinamika

Tiesa gan, neskatoties uz maksātnespējas pasludināšanu, daļa fizisko personu pēc procesa beigām nolēmuši riskēt un iesaistīties biznesā atkārtoti, jo, kā liecina pētījuma ietvaros apkopotie Lursoft dati, pēc procesa izbeigšanas 30 personas, kurām iepriekš bijusi pasludināta maksātnespēja, ir dibinājuši jaunus uzņēmumus, savukārt vēl 30 kļuvuši par jau esošu uzņēmumu īpašniekiem.

Pēc Lursoft novērojumiem, visbiežāk maksātnespēja pasludināta uzņēmumu īpašniekiem, kuru firmu darbība bijusi saistīta ar nekustamo īpašumu, tirdzniecības vai būvniecības nozarēm.

Laulību līgumu slēgšana īsi pirms maksātnespējas nav bieža prakse

Nereti dzirdēts, ka fiziskās personas, kuras vēlas atbrīvoties no saviem parādiem, pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas ar savu dzīvesbiedru noslēdz laulāto mantisko attiecību līgumu, paredzot, ka visi ģimenes īpašumi un manta pieder otrai pusei. To, vai šāda prakse mūsdienās tiešām ir izteikta un cik aktīvi uz šādu rīcību ir Latvijā dzīvojošie, centies noskaidrot Lursoft.

Lursoft pētījums atklāj, ka 2014.gadā maksātnespēja pasludināta 148 fiziskajām personām, kurām bijis noslēgts laulāto mantisko attiecību līgums, kas veido nedaudz vairāk nekā 11% no kopējā pērn pasludināto procesu skaita. Lai arī maksātnespēju skaits pēdējo trīs gadu laikā stabili turējies virs 1 000 pasludinātiem procesiem un līdz ar to arī bijis lielāks skaits maksātnespējīgo fizisko personu, kurām bijis iepriekš noslēgts laulību līgums, to īpatsvaram kopš 2011.gada bijusi tendence sarukt. Tā, piemēram, 2010.gadā teju trešajai daļai no visām personām, kurām pasludināta maksātnespēja, bijis noslēgts laulību līgums, bet jau nākamajā gadā to īpatsvars sarucis līdz 14% un turpinājis samazināties arī turpmākajos gados.

Laulību līgumi

Jāteic gan, ka ik gadu tiek reģistrētas vairākas personas, kuras laulību līgumu noslēdz vien neilgu laika periodu pirms maksātnespējas pasludināšanas. Pēc Lursoft rīcībā esošajiem datiem, 2010.gadā 3 mēnešus pirms maksātnespējas pasludināšanas laulību līgumus noslēgušas 4 personas, kas veido nedaudz vairāk nekā 6% no visām attiecīgajā gadā pasludinātajām maksātnespējīgajām fiziskajām personām, kurām noslēgts laulāto mantisko attiecību līgums. Straujākais reģistrēto laulību līgumu, kas noslēgti neilgi pirms maksātnespējas pasludināšanas, skaita pieaugums bijis vērojams 2012.gadā, kad fizisko personu maksātnespēju skaits pirmo reizi pārsniedza 1 000 procesu atzīmi, tiesa gan, turpmākajos gados tas vairs nav uzrādījis tik strauju pieaugošu tendenci, kas liecina par to, ka laulību līguma noslēgšana īsi pirms personas maksātnespējas pasludināšanas nav vispārpieņemta prakse.

Maksātnespējīgo vidū arī zināmi uzvārdi

Fizisko personu maksātnespēja skaļāk tiek apspriesta katru reizi, kad maksātnespējīgas personas statusā nonāk kāds no sabiedrībā zināmiem cilvēkiem. Tā, piemēram, maksātnespēja savulaik pasludināta basketbolistiem Kasparam Ciprusam un Kristapam Valteram, savukārt 2010.gadā ar maksātspējas problēmām saskāries pazīstamais uzņēmējs un sabiedriskās ēdināšanas tīkla Lido īpašnieks Gunārs Ķirsons, pret kuru vērsušies ēdināšanas uzņēmuma kreditori, kuri nav bijuši apmierināti ar tiesas apstiprinātā Lido ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā noteiktajām uzņēmuma turpmākās darbības metodēm.

Aizvadītajā gadā skaļākās fizisko personu maksātnespējas lietas, viennozīmīgi, bijušas Raimonda Rupeika jeb sabiedrībā labāk zināma kā Dž. Dž. Džilindžera un modes mākslinieces Natālijas Jansones maksātnespējas. Pēdējā norāda, ka lēmums par maksātnespēju bijis likumsakarīgs atrisinājums gandrīz 10 gadus vecajiem notikumiem, kad māksliniece nolēmusi darboties nekustamo īpašumu jomā, savukārt Dailes teātra mākslinieciskais vadītājs Dž. Dž. Džilindžers plašsaziņas līdzekļiem vēstījis, ka, izjūkot plānam iesaistīties teātra un izklaides projektā Krievijā, vairs nav spējis segt savas kredītsaistības, kuras pārsniegušas nu jau 120 tūkstošus eiro.

Papildu informācija

Maksātnespējas statistika: https://www.lursoft.lv/exec?act=MNR_LSTAT

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*