Lursoft news

Izmanto Karsto stundu piedāvājumu un iepazīsti savu klientu!

2014. gada 1. decembris

Laiks iepazīties! Nekad nav par vēlu uzzināt ko vairāk par otru personu, tādēļ izmanto izdevību un Lursoft Karstajās stundās noskaidro visu, ko vēl nezini par savu sadarbības partneri, klientu vai arī konkurentu!

Ceturtdien, 4.decembrī, no plkst. 10:00 līdz 12:00 tādi Lursoft pakalpojumi, kā Personas profils, Personas dosjē būs pieejami ar atlaidi līdz pat 70%. Ar atlaidi līdz 70% būs pieejama arī amatpersonu, dalībnieku un prokūru meklēšana.

Kas ir Personas dosjē? Pakalpojums, kurā apkopota visa aktuālā un vēsturiskā informācija par personu no Komercreģistra, Uzņēmumu reģistra, Maksātspējas, Komercķīlu un Laulāto mantisko attiecību reģistra. Papildu tam Personas dosjē ietverti arī dati par personai piederošajiem ganāmpulkiem, saistītajiem uzņēmumiem, ziedojumiem un publikācijām, kurās pieminēts personas vārds, un saistītajām personām. Dati uzskatāmībai atainoti arī pārskatāmos grafikos.

Kas ir Personas profils? Iespēja vienkopus iegūt ziņas par personas aktuālajiem un vēsturiskajiem amatiem, dalībām, laulību līgumiem, komercķīlām un nodrošinājumiem.

Noderīgu informāciju par personām un uzņēmumiem sniedz arī Saistību grafs, kas ļauj uzskatāmā veidā redzēt, kā savā starpā saistīti dažādi uzņēmumi un personas. Tagad Saistību grafs abonentiem pieejams tikai par 5 EUR, neatkarīgi no attēlojamo objektu skaita.

Vairāk par Karstajās stundās pieejamajiem pakalpojumiem uzzini

Personas profils: https://www.lursoft.lv/personas-profils.html

Saistību grafs: https://www.lursoft.lv/saistibu_grafs.html

Amatpersonas, dalībnieki un prokūras: https://www.lursoft.lv/uznemumu_registrs.html

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*