Lursoft news

2013.gadā uzņēmumi uzrādījuši ievērojami augstāku rentabilitāti

2014. gada 29. aprīlis

Lursoft atgādina, ka strauji pietuvojies 30.aprīlis, kas daudziem Latvijas uzņēmumiem ir gada pārskatu iesniegšanas termiņš.

Gada pārskatu likuma 66.pantā noteikts, ka uzņēmumiem ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz gada pārskats. Izņēmums ir uzņēmumi, kuru bilances kopsumma pārsniedz 1,4 milj.EUR,  neto apgrozījums 3,4 milj.EUR, bet vidējais darbinieku skaits pārskata gadā bijis vismaz 250 (jāpārsniedz vismaz divus no šiem kritērijiem), kā arī uzņēmumi, kas ir koncerna mātes sabiedrības, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu. Šiem uzņēmumiem pārskati par finanšu gadu jāiesniedz ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām, proti, līdz 31.jūlijam.

Pirmie apkopotie dati, kuros Lursoft analizējis 37,5 tūkst. uzņēmumu iesniegtos gada pārskatus, parāda ievērojami augstāku uzņēmumu darbības rentabilitāti nekā pēdējos gados. Kā norāda Lursoft pārstāvis Ainars Brūvelis, pašreizējie dati parāda fantastisku ainu, jo uzņēmumu vidējā rentabilitāte ievērojami lielāka nekā vidēji 2012.gadā, piebilstot, ka par krīzes pārvarēšanu varēšot runāt tikai tad, kad visi uzņēmumu rādītāji atgriezīšoties pirmskrīzes līmenī, tostarp gan neto apgrozījums un tīrā peļņa, gan parādsaistības un nodarbināto skaits.

Apkopotie dati rāda, ka pirmo 37 tūkstošu uzņēmumu, kuri iesnieguši savus pārskatus par saimniecisko darbību 2013.gadā, kopējais apgrozījums bijis 6,95 miljardi Ls, bet vidējais apgrozījums uz vienu uzņēmumu – 185,44 tūkst.Ls. Salīdzinot šos datus ar 2012.gada rādītājiem, ir redzams uzlabojums, jo, pēc Lursoft aprēķiniem, aizpagājušajā gadā pirmie iesniegtie gada pārskati uzrādījuši 161,72 tūkst.Ls lielu apgrozījumu uz vienu uzņēmumu, kas laika gaitā, pārskatus iesniedzot arī lielajiem uzņēmumiem, pieaudzis līdz 402,46 tūkst.Ls.

Pozitīvi vērtējams fakts, ka pēc krīzes gadiem, kad uzņēmumi strādājuši ar zaudējumiem, pēdējos trīs gados tie atkal uzrādījuši peļņu. Turpinot iepriekšējā gada tendenci, 2013.gadā vidējā peļņa uz vienu uzņēmumu bijusi 9,64 tūkst.Ls, kas ir par 0,60 tūkst.Ls vairāk nekā 2011.gadā, savukārt peļņa pēc nodokļiem pērn uzrādījusi vienu no pēdējā gada augstākajiem rādītājiem, sasniedzot 7,97 tūkst.Ls uz vienu uzņēmumu.

Aprēķinot uzņēmumu, kuri iesnieguši savus gada pārskatus par 2013.gadu, vidējo rentabilitāti, redzams, ka pērn tā bijusi teju divas reizes augstāka nekā 2012.gadā.

Lursoft aprēķinātie dati rāda, ka aizvadītajā gadā uzņēmuma vidējā rentabilitāte bijusi 5,20, kamēr iepriekšējos divos gados tā nemaz nav pārsniegusi 3,00 atzīmi. Jānorāda, ka, lai arī pašreiz uzrādītā vidējā rentabilitāte uzrāda ievērojami strauju pieaugumu, tā vēl nespēj sacensties ar pirmskrīzes gadiem, kad uzņēmuma vidējā rentabilitāte pārsniedza 6,00.

Jānorāda, ka patlaban Lursoft apkopojis datus par aptuveni 40% uzņēmumu, kuri ik gadu iesniedz savus finanšu pārskatus, tādēļ, tuvojoties pārskatu iesniegšanas beigu termiņam, minētie rādītāji mainīsies.

Atgādinām, ka, lai savā e-pastā saņemtu informāciju par sev interesējošo uzņēmumu iesniegtajiem gada pārskatiem, iespējams pieteikties Klientu Portfeļa Gada pārskatu monitoringam. Lai aktivizētu Gada pārskatu monitoringu:

  1. pieslēdzaties Klientu Portfelim vai, ja vēl neesat lietotājs, piesakieties par Klientu Portfeļa lietotāju;
  2. izvēlaties jau esošu sarakstu vai izveidojat jaunu;
  3. klikšķiniet uz saites “Monitoringa iestatījumi”;
  4. izvēlaties pakalpojumu “Gada pārskatu monitorings”, kurā norādiet, kurus notikumus vēlaties monitorēt.

 

* dati apkopoti uz 28.04.2014.

 

Papildu informācija:

Lursoft Gada pārskatu reģistrs: http://www.lursoft.lv/Lursoft_uznemumu_gada_parskatu_registrs.html

Lursoft statistikas par gada pārskatiem: http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Gada-parskati

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*