Lursoft news

Cīņā ar debitoru parādiem uzņēmumi reģionos izmanto visdažādākās metodes

2014. gada 24. marts

Lursoft pētījums parāda tendenci pēdējos gados saglabāties salīdzinoši augstam jaunreģistrēto uzņēmumu skaitam. Nenoliedzami, šo augšupejošo dinamiku kopš 2010.gada sekmējusi iespēja reģistrēt uzņēmumus ar samazinātu pamatkapitālu, ko apliecina arī fakts, ka, piemēram, 2013.gadā teju 70% no visiem jaunajiem uzņēmumiem bijuši mazkapitāla SIA.

Gan sabiedrībā, gan plašsaziņas līdzekļos daudz diskutēts gan par mazkapitāla SIA priekšrocībām, gan draudiem un jānorāda, ka, lai arī iespēja reģistrēt jaunu uzņēmumu vien par 1 eiro bieži vien ir kā lielā iespēja apzinīgiem jaunajiem uzņēmējiem, kuri jau ilgu laiku iepriekš apsvēruši savu biznesa ideju, bieži vien šo likumdošanas priekšrocību izmanto arī negodprātīgas personas, kuras brīdī, kad viņu uzņēmums ir iestidzis parādos, steidz dibināt jau nākamo komersantu, lai turpinātu strādāt un uzkrāt jaunus parādus.

Aktualizējoties šādai problēmai, uzņēmēji bieži vien ir izvēlēs priekšā, ko darīt, lai pasargātu sevi no darījumu slēgšanas ar negodprātīgiem komersantiem, un ko iesākt ar uzkrātajiem debitoru parādiem?

Pieredze rāda, ka visbiežāk uzņēmēji darījumus izvēlas slēgt, paļaujoties uz to, ka otra persona būs godprātīga un laikus nomaksās rēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem un precēm, nemaz nepārbaudot, vai darījuma partnerim ir kavēti maksājumi. Šāda uzticēšanās nereti noved pie debitoru parādu veidošanās, kam attiecīgi seko jautājums, ko gan ar uzkrātajiem parādiem iesākt?

Uzņēmēji norāda, ka bieži vien debitoru parādi tiek norakstīti, tādējādi radot zaudējumus, jo neiegūtos līdzekļus varētu ieguldīt uzņēmuma turpmākajā attīstībā. Otrs populārākais variants, ko izmanto uzņēmēji, cīnoties ar negodprātīgiem klientiem un partneriem, ir parādu piedziņas kompāniju piesaistīšana, taču jāņem vērā, ka šādu pakalpojumu izmantošana rada arī papildus izdevumus, tādēļ bieži vien uzņēmēji, lai atgūtu savus līdzekļus, izvēlas daudz miermīlīgāku ceļu, kas neprasa augstas finansiālās izmaksas, taču sniedz pietiekami augstu rezultātu.

Viena no šādām metodēm, kura jau izpelnījusies gan pilsētu, gan reģionu uzņēmēju pozitīvas atsauksmes, ir Debitoru Portfelis. Debitoru Portfelis dod iespēju kreditoriem ziņot par debitoru nenokārtotajām saistībām vēl pirms tās tiek nodotas parādu piedziņai. Ar Debitoru Portfeļa palīdzību kreditors, savlaicīgi rīkojoties, var atgūt no parādnieka nesamaksāto summu, kā arī Kavēto maksājumu datu bāzē vēl pirms darījuma slēgšanas pārliecināties par sava potenciālā sadarbības partnera vai klienta kredītvēsturi, jo gadījumos, kad septiņu dienu laikā pēc kavētā maksājuma reģistrēšanas Debitoru Portfelī debitors savas saistības nav nokārtojis, šī informācija tiek publiskota un ir pieejama ikvienam interesentam. Tādējādi jau savlaicīgi ir iespējams izvairīties no potenciālajiem riskiem, kas varētu rasties, noslēdzot darījumu ar uzņēmumiem, kuri iepriekš uzkrājuši parādus.

Pētījuma rezultāti apliecina, ka, atkarībā no tā, cik ātri pēc parāda nesamaksāšanas dati tiek reģistrēti Debitoru Portfelī, atkarīga arī parāda atguves varbūtība – jo ātrāk parāds tiek reģistrēts datu bāzē, jo lielāka iespējamība, ka tas pilnībā tiks atgūts. Tā, piemēram, apkopotie dati rāda, ka no visiem 2014.gada parādiem, kas reģistrēti Debitoru Portfelī, patlaban tiek atgūti vairāk nekā 60%, savukārt no parādiem, kas vecāki par gadu, tiek atgūta aptuveni trešā daļa.

To, ka Debitoru Portfelis ir kļuvis par uzņēmēju ikdienas sabiedroto, apliecina saņemtie pozitīvie pieredzes stāsti, kuri vēsta, ka ar jaunā pakalpojuma palīdzību iespējams atgūt ne tikai parādus, kas izveidojušies pēdējā gada laikā, bet pat desmit gadu vecus parādus, kurus iepriekš bijis plānots norakstīt.

Debitoru Portfeļa priekšrocības novērtējis arī ūdens ieguves, attīrīšanas un apgādes nozarē strādājošais Siguldas uzņēmums SIA SALTAVOTS. Uzņēmuma biroja administratore Ilva Zdanovska norāda ka daļa parādnieku, kuri tiek reģistrēti Debitoru Portfelī, reaģē uzreiz pēc brīdinājuma vēstules saņemšanas, jo uztraucas, ka viņu vārdi tiks publicēti publiski pieejamā datu bāzē, līdz ar to daļu no debitoru parādiem SIA SALTAVOTS saņēmis jau pirmajās desmit dienās. SIA SALTAVOTS pārstāve skaidro, ka, ņemot vērā uzņēmuma darbības jomu, Debitoru Portfelī ievietotie parādnieki pārstāv Siguldu un tās apkārtni.

Gan Debitoru Portfelis, gan Kavēto maksājumu datu bāze Lursoft klientiem ir pieejami bez maksas.

Lai uzzinātu atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem par Lursoft pakalpojumiem, aicinām zvanīt pa tālruni 67844300 vai rakstīt e-pastu uz info@lursoft.lv.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*