Lursoft news

Jo savlaicīgāk tiek reģistrēti debitoru neapmaksāties rēķini, jo augstāka varbūtība parāda summu atgūt

2013. gada 7. novembris

Ir pagājuši vairāki mēneši, kopš Lursoft uzsācis piedāvāt saviem klientiem rīku debitoru kavēto maksājumu administrēšanai – Debitoru portfeli un Kavēto maksājumu datu bāzi, kas informē par uzņēmuma nenokārtotajām saistībām Apkopojot datus, Lursoft secinājis, ka šāds risinājums uzņēmējiem ir bijis nepieciešams jau sen, jo ļauj daudz sekmīgāk strādāt ar klientiem, kuri nav veikuši savlaicīgu rēķinu apmaksu.

Izvērtējot rezultātus, protams, ir jāņem vērā, ka atguves procentuālais apjoms noteiktā mēnesī iesniegtiem kavētajiem maksājumiem pieaug ar laiku. Tā, piemēram, jūlijā iesniegtie kavētie maksājumi uz 1.novembri bijuši apmaksāti jau par 55%, augustā – 11,8 %, septembrī –18% un oktobrī 14,5%, bet kopējais portfeļa atguves procents sasniedzis 15,6%.

Lursoft klienti pārstāv dažādas nozares, līdz ar to dažādi ir arī parādu apjomi. Piemēram, lielākais reģistrētais kavētais maksājums ir 14827 LVL, bet mazākais – vien 0,19 LVL. Apkopotie dati parāda, ka klienti Lursoft jauno rīku izmanto, lai reģistrētu ne tikai pēdējā gada laikā izrakstītus rēķinus, bet arī teju desmit gadus vecus. Tā, piemēram, datu bāzē reģistrētais vecākais rēķins izrakstīts 2004.gadā, savukārt jaunākais – š.g. 14.oktobrī.

Lursoft statistika parāda, ka, jo savlaicīgāk kreditors iesniedz ziņas par kavēto maksājumu, jo lielāka ir iespēja šo summu no debitora atgūt. Tā, piemēram, salīdzinot 2012. un 2013. gadā izrakstīto rēķinu atguvi, redzams, ka 2013. gadā iesniegto rēķinu atguve ir uz pusi lielāka, t.i., 40,2%, kamēr no 2012.gadā izrakstītajiem rēķiniem atgūti 20,5%. Tomēr, neskatoties uz to, ka vecākus parādus ir salīdzinoši mazāk iespēju atgūt, uzņēmēji tiek aicināti iesniegt arī vecākus rēķinus, jo ne velti ir teiciens, ka „mēģināts nav zaudēts”, un pat ja parāds netiks atmaksāts, iespējams, cits uzņēmējs, izvērtējot potenciālo sadarbības partneri arī pēc parādu apjoma, varēs savlaicīgi izvairīties no iespējamajiem zaudējumiem.

Lursoft, apkopojot statistiku par Debitoru portfeļa izmantošanu, secinājis, ka atsevišķiem klientiem jaunā rīka izmantošana bijusi sevišķi veiksmīga, jo atmaksāti ir pilnīgi visi reģistrētie rēķini. Lielai daļai klientu no visiem reģistrētajiem rēķiniem atmaksāti aptuveni 35 – 70%, kas ir teicams rādītājs, savukārt vidējā atmaksāto rēķinu summa veido 361,90 LVL. Kā papildus motivējošs instruments kavēto maksājumu samaksāšanai kreditoriem ir kavēto maksājumu ievietošana Lursoft publiskajā Kavēto maksājumu datu bāzē. Šajā datu bāzē tiek uzkrāti tie kavētie maksājumi, kas netiek samaksāti 7 dienu laikā no to iereģistrēšanas Debitoru portfelī un vēstules nosūtīšanas. Izvērtējot Debitoru portfelī iereģistrēto kavēto maksājumu apmaksas statistiku, Lursoft secinājis, ka līdz publicēšanai no visiem kavētajiem maksājumiem tiek apmaksāti 67% no visiem rēķiniem, bet 30 dienu laikā –22,9%.

Rekinu-apmaksas-laiks-debitoru-portfeli

Papildus informācija:

Par Debitoru portfeli: https://www.lursoft.lv/debitoruportfelis.html

Par Kavēto maksājumu datu bāzi: https://www.lursoft.lv/kmdb.html

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*