Lursoft news

Lursoft sadarbībā ar Capitalia piedāvā jaunu pakalpojumu – Uzņēmuma novērtējums

2013. gada 7. oktobris

Sākot ar š.g. 4.oktobri visiem Lursoft klientiem ir pieejams jauns pakalpojums – Uzņēmuma novērtējums.

Jaunais pakalpojums dod iespēju dažu sekunžu laikā iegūt interesējošā uzņēmuma novērtējumu naudas izteiksmē, tādejādi ļaujot gūt priekšstatu par kompāniju darbības sekmību, kā arī uzskatāmi un ērti salīdzināt uzņēmumus savā starpā.

Novērtēšanas kalkulators izstrādāts pēc finanšu kompānijas Capitalia sagatavotās metodikas, uzņēmumu 100% kapitāldaļu vai akciju vērtību nosakot pēc starptautiski atzītas salīdzināmo uzņēmumu vērtēšanas metodes.

Uzņēmumu novērtējumu aprēķini tiek veidoti, pamatojoties uz Lursoft datu bāzēs pieejamajiem finanšu rādītājiem, ņemot vērā kompāniju un darbības nozaru vēsturiskos apgrozījuma, kā arī izaugsmes un rentabilitātes rādītājus. Novērtējumā netiek ņemtas vērā uzņēmumu nākotnes prognozes un citi specifiski faktori, kas varētu ietekmēt uzņēmumu tirgus vērtību.

Novērtējums ir indikatīvs un var neņemt vērā uzņēmuma unikālos apstākļus, izaugsmes plānus un citus specifiskus apsvērumus, kuri ietekmē tirgus vērtību. Precīzam uzņēmuma novērtējumam ieteicams pasūtīt individuāli veiktu uzņēmuma novērtējumu.

Lursoft valdes locekle Daiga Kiopa norāda, ka jaunais pakalpojums klientiem ir pieejams bez maksas un vienlaikus iecerēts nodrošināt, ka sev piederošo uzņēmumu vērtību varēs uzzināt arī uzņēmumu īpašnieki. Lursoft pārstāve: „Pakalpojums Uzņēmuma novērtējums nākotnē nodrošinās interesentiem ne tikai konkrēta uzņēmuma vērtības noskaidrošanu, bet pavērs iespēju arī sīkāk analizēt un pētīt nozares uzņēmumu potenciālu, noskaidrot reģiona vērtīgākos uzņēmumus.”

Kā iegūt uzņēmuma novērtējumu?

Lai uzzinātu uzņēmuma novērtējumu, https://www.lursoft.lv/uznemuma_novertejums.html norādiet tā nosaukumu vai reģistrācijas numuru, no meklēšanas rezultātiem izvēlaties interesējošo uzņēmumu un klikšķiniet uz tā nosaukuma. Acumirklī saņemsiet uzņēmuma novērtējumu.

Papildus informācija:

Uzņēmuma novērtējums: https://www.lursoft.lv/uznemuma_novertejums.html

BiznesaVērtība.lv: http://www.biznesavertiba.lv/

Par Capitalia: http://www.capitalia.lv/lv/par-uznemumu/uznemums

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*