Lursoft news

Lursoft pētījums: Būvniecības uzņēmumi – Latvijas ekonomikas attīstības spogulis

2013. gada 15. augusts

Puse no visiem būvniecības uzņēmumiem reģistrēti Rīgā

SIA Lursoft IT (Lursoft), veicot pētījumu par būvniecības nozari Latvijā, secinājis, ka jaunreģistrēto būvniecības uzņēmumu skaits lieliski parāda arī jaunu uzņēmumu reģistrācijas dinamiku valstī kopumā. Pēc Lursoft apkopotajiem rezultātiem, pēdējos gados vislielākais jaunreģistrēto uzņēmumu skaits nozarē fiksēts 2007. un 2011.gadā, kad izteikti strauji pieaudzis arī kopējais valsts jauno komersantu skaits. Lursoft apkopotie dati parāda, ka, piemēram, ekonomikas augšupejas laikā, kad 2007.gadā valstī kopumā reģistrēti 14 208 jauni komersanti, 761 uzņēmums savu darbību saistījis ar būvniecības sfēru. Salīdzinot ar 2006.gadu, kad sevi būvniecības sfērā pieteica 552 jauni uzņēmumi, tas ir pieaugums par 37,68%.

Otrs straujākais būvniecības uzņēmumu pieaugums bijis pirms diviem gadiem, 2011.gadā, kad valsts ekonomika pamazām sāka izrādīt pirmās krīze atkopšanās pazīmes. Togad reģistrēts lielākais jauno būvniecības uzņēmumu skaits kopš 2011.gada, proti, 954, kas ir par 70,05% vairāk nekā gadu iepriekš. 2011.gadā Latvijā kopumā nodibināti 18 044 jauni uzņēmumi.

Pēc Lursoft jaunākajiem apkopotajiem datiem, šobrīd valstī saimniecisko darbību veic 6 273 uzņēmumi, kuri darbojas būvniecības nozarē.

Likumsakarīgi, ka lielākā daļa būvniecības nozares uzņēmumu koncentrēti tieši Rīgā un Pierīgā. Lursoft pētījuma rezultāti parāda, ka patlaban galvaspilsētā darbojas puse no visiem Latvijas būvniekiem, t.i., 3 168, savukārt Pierīgā – 1 322. Apskatot būvniecības uzņēmumu sadalījumu pa pārējiem Latvijas novadiem, redzams, ka vislielākais skaits reģistrēts Kurzemē – kopumā 538 uzņēmumi, bet vismazāk Latgalē, kur šobrīd darbojas vien 348 nozarē strādājošās firmas. 

Lursoft dati parāda, ka ne visi nozarē strādājošie uzņēmumi uzrāda vienlīdz veiksmīgus rādītājus. Tā, piemēram, pērn viens no veiksmīgākajiem būvniecības nozarē strādājošajiem uzņēmumiem uzrādījis pat 3.17 milj.Ls peļņu, kamēr bijuši arī tādi, kuru zaudējumi pēc nodokļu nomaksas sasnieguši pat 4 milj.Ls. Būtiski atšķīries arī nozarē strādājošajos uzņēmumos nodarbināto skaits – lielākais nozares darba devējs 2012.gadā ar darba vietu nodrošinājis par 283 strādājošos, kamēr bijuši arī tādi uzņēmumi, kuri gada pārskatā norādījuši, ka tiem pērn nav bijis neviens darbinieks. Būvniecības nozarē strādājošo uzņēmumu finanšu rādītāju analīzi Lursoft veicis pētījuma turpinājumā.

Būvniecības nozarē strādājošo uzņēmumu finanšu rādītājiem pēdējos gados tendence uzlaboties

Lursoft pētījuma rezultāti rāda, ka patlaban no visiem Latvijā reģistrētajiem 6 273 uzņēmumiem, kuru pamatdarbība saistīta ar būvniecību, vien neliela daļa jeb nepilni 17% ir tādi, kuros tiek nodarbināti vismaz 10 darbinieki. Pašreiz Latvijā ir 1 065 būvniecības uzņēmumi, kuros strādā vismaz 10 strādājošie, no tiem 752 uzņēmumiem gada apgrozījums ir vismaz 200,000 tūkst.Ls.

Analizējot lielāko būvniecības nozares uzņēmumu finanšu rādītājus, redzams, ka pēdējos trīs gados tiem ir tendence uzlaboties. Uzņēmumu vidējais apgrozījums, salīdzinot ar 2010.gadu, pērn audzis par 9350,04%, sasniedzot 482,205 tūkst.Ls uz vienu komersantu.

 

Aplūkojot būvniecības uzņēmumu vidējo apgrozījumu, sadalījumā pa reģioniem, redzams, ka visvairāk pērn apgrozījuši Zemgales būvuzņēmumi – vidēji 671,080 tūkst.Ls uz vienu uzņēmumu, savukārt vismazāk – Pierīgas uzņēmumi (460,477 tūkst.Ls uz vienu uzņēmumu).

Straujāk nekā apgrozījums, pēdējo gadu laikā augusi būvniecības uzņēmumu peļņa, liecina Lursoft dati. Tā, piemēram, 2010.gadā vidējā peļņa uz vienu nozarē strādājošo uzņēmumu bijusi 791 lats, bet pērn – jau 16,241 tūkst.Ls. Kopumā pēdējo trīs gadu laikā vidējā peļņa uz vienu būvniecības uzņēmumu Latvijā, kurš nodarbina vismaz 10 darbiniekus un gada apgrozijums bijis vismaz 200,000 tūkst.Ls, palielinājusies vairāk nekā 20 reizes.

 

Tāpat kā vidējais apgrozījums, arī uzņēmumu vidējam peļņas rādītājam ir tendence atšķirties, aplūkojot to reģionu griezumā.

Atšķirībā no apgrozījuma, kas visos reģionos strādājošajiem nozares uzņēmumiem ir salīdzinoši līdzīgs, to vidējā peļņa, skatoties sadalījumā pa novadiem, atšķiras daudz ievērojamāk. Lursoft pētījums parāda, ka vislielākā vidējā peļņa uz vienu būvniecības jomas uzņēmumu pērn bijusi Kurzemē – 37,706 tūkst.Ls, savukārt vismazākā – Zemgalē, kur tā sasniegusi vien 6,356 tūkst.Ls uz vienu uzņēmumu.

Par nozares atkopšanos no krīzes gadiem liecina ne tikai finanšu rādītāji, bet arī uzņēmumos nodarbināto darbinieku skaits, jo tas ir viens no rādītājiem, kas apliecina uzņēmuma darbu apjomu. Apkopotie Lursoft dati parāda, ka, salīdzinot ar 2010.gadu, kad vidēji vienā būvniecības uzņēmumā tika nodarbināti 13 darbinieki, jau pērn to skaits pieaudzis līdz 20. Pieaugošais darbinieku skaits ļauj domāt, ka būvniecības nozarei ekonomiskās krīzes gadi ir jau aiz muguras un patlaban uzņēmumi cenšas piesaistīt atkal jaunas darba rokas, lai spētu izpildīt aizvien pieaugošo pasūtījumu skaitu.

 

Sadalījumā pa reģioniem, Lursoft pētījuma rezultāti rāda, ka visvairāk darbinieku nodarbina būvniecības uzņēmumi Vidzemē, kur vidēji vienā firmā strādā 23 strādājošie, bet vismazāk – Latgalē, kur vidēji vienā būvniecības firmā strādā 17 darbinieki.

Pētījumā izmantoti statistikas dati uz 01.07.2013.

Pētījums publicēts žurnāla Būvinženieris augusta numurā.

 

Būvniecības nozares ietekme uz kopējo Latvijas tautsaimniecību*

15.08.2013. Latvijas Būvinženieru savienības organizētajā preses konferencē, prezentējot pētījumu, SIA Lursoft IT valdes locekle Daiga Kiopa papildus pastāstīja par jaunākajiem datiem būvniecības nozarē un būvniecības nozares ietekmi uz kopējo Latvijas tautsaimniecību.

Būvniecības uzņēmumu apgrozījuma kopsumma vs pārējiem Latvijas uzņēmumiem (%)

Būvniecības nozares ietekme uz kopējo Latvijas tautsaimniecību laika posmā no 2010. līdz 2012. pieaugusi. To apliecina Lursoft apkopotie dati par uzņēmumu apgrozījumu. Būvniecības uzņēmumu kopējais apgrozījuma apjoms (%) pieaudzis no 3,78% (2010.gadā) līdz 4,53% (2012.gadā).

 

 

Savukārt, analizējot būvniecības nozares uzņēmumos kopējo nodarbināto skaitu un salīdzinot to ar visos Latvijas uzņēmumos nodarbinātajiem, redzams, ka to īpatsvars palielinājies no 4,99%  (2010.gadā) uz 5,78% (2012.gadā)

Būvniecības uzņēmumu TOP 2012.gadā

TOP pēc apgrozījuma

SIA Skonto būve – 67,1 milj. Ls

AS UPB – 53,98 milj. Ls

SIA Arčers – 34,4 milj. L

TOP pēc peļņas

SIA Alco – 5,94 milj. Ls

SIA Arčers – 3,17 milj. Ls

SIA Skonto būve – 2,65 milj. Ls

TOP pēc strādājošo skaita

SIA VIDZEMES ENERGOCELTNIEKS – 283

SIA Viadukts – 269

SIA JĒKABPILS PMK – 242

*dati uz 12.08.2013.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*