Lursoft news

Tuvojas beigām pirmie IT kompetences centra pētījumi

2013. gada 31. maijs

2013.gada pirmajā pusgadā IT kompetences centrs kopā ar nozares un zinātniskajiem sadarbības partneriem īsteno 20 pētījumus, no tiem 7 ir nozares pētījumi, kas tiek īstenoti atbilstoši vairāku nozares uzņēmumu pasūtījumam un kopējām nozares problēmām, un 13 individuālie pētījumi atsevišķu nozares uzņēmumu interesēs.

Aprīlī kompetences centrs sagatavojis un iesniedzis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā starpposma pārskatu par 2013.gada pirmā ceturkšņa izmaksām un aktivitātēm, savukārt nākošais pārskats tiks gatavots jau jūlijā. Līdz ar aprīļa atskaiti iesniegti trīs pētījumu pirmo pabeigto aktivitāšu nodevumi jeb sešu rūpniecisko pētījumu rezultāti. Savukārt jūnijā beigsies pirmais kompetences centra pētījums „Servisu konfigurācijas pārvaldības pilnveidojumu izpēte”, ko īsteno SIA „FMS” sadarbībā ar IT kompetences centru un Rīgas Tehnisko universitāti.

Lai veicinātu sadarbību IT nozares pētniecībā, labāku sadarbību starp nozares un zinātnes partneriem, vadošie pētnieki tiekas regulārās zinātnisko vadītāju Renātes Strazdiņas un Jāņa Vucāna organizētajās sanāksmēs. Sanāksmju laikā pētnieki apmainās ar informāciju par pētījumu gaitu, aktuālajiem un plānotajiem rezultātiem, pētnieciskajām un organizatoriskajām problēmām.

SIA

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*