Lursoft news

Lursoft uzturēs un apkalpos Tiesu informatīvo sistēmu

2013. gada 2. maijs

Tiesu administrācijas izsludinātajā konkursā par Tiesu informatīvās sistēmas uzturēšanu un apaklpošanu, kā arī Tiesu informatīvās sistēmas atspoguļošanas rīka – Datu izplatīšanas sistēma – uzturēšanu uzvarējis SIA Lursoft IT. Kopējo līguma summu veido 450 tūkst.Ls.

Tiesu informatīvās sistēmas izstrādi, uzturēšanu un apkalpošanu, pamatojoties uz valsts publiskā iepirkuma līgumu, Lursoft IT veic jau kopš 1998.gada 1.oktobra. Projektu pirms piecpadsmit gadiem aizsākusi LR Tieslietu ministrija, konstatējot nepieciešamību Latvijā izveidot uz moderniem tehnoloģiskiem līdzekļiem balstītu un LR tiesām vienotu informācijas apstrādes un tiesu lietvedības sistēmu.

Tiesu informatīvā sistēma tiks uzturēta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par tiesu informatīvās sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un izmantošanas kārtību un minimālo iekļaujamās informācijas apjomu”, kā arī atbilstoši likumam Par tiesu varu.

Saskaņā ar minētajiem Ministru kabineta noteikumiem, Tiesu informatīvā sistēma ir valsts informācijas sistēma, kas ietver vienotu tiesu lietvedības programmatūru un tiesvedības datu bāzi tiesu darba vajadzībām, kā arī judikatūras datubāzi.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*