Lursoft news

Pērn nav noslēgts neviens laulību līgums ar ārvalstniekiem

2013. gada 15. janvāris

Lursoft dati leicina, ka laulību līgumu reģistrācija pēdējos gados ievērojami sarūk. Visaugstāko popularitāti laulību līgumi Latvijā izpelnijās laika posmā no 2004. gada līdz 2009. gadam, kad tika sasniegts augstākais laulību līgumu reģistrācijas skaits. 2009. gadā tika reģistrēti 1411 laulību līgumi, savukārt 2010. gadā laulību līgumu skaits nokritās teju uz pusi un pēdējo gadu laikā ir turpinājis samazināties.

Laulāto mantisko attiecību reģistrā reģistrētie līgumi 

grafiks 2

Savu aktualitāti ir zaudējusi ar laulāto mantisko atiecību līgume reģistrācija starp pāriem, kur viens no laulātajiem ir ārvalstnieks. Pērn nav reģistrēts neviens šāda veida līgums. Visvairāk laulību līgumi ar ārvalstniekiem reģistrēti 2006. gadā (26) un 2005. gadā (25).

Laulāto mantisko attiecību reģistrā reģistrētie līgumi ar ārvalstniekiem

 grafiks 3

Kopā Latvijā reģistrēti 13 704 laulāto matisko attiecību līgumi.No visiem aktuālajiem līgumiem 12 828 nosaka matas šķirtību, kas paredz, ka katrs laulātais ne vien patur viņam pirms laulības piederējušo mantu, bet arī laulības laikā var to patstāvīgi rīkoties neatkarīgi no otra laulātā. 462 no aktuālajiem laulāto mantisko attiecību līgumiem nosaka mantas kopību – laulātajiem pirms laulības noslēgšanas piederējusī, kā arī laulības laikā iegūtā manta ir apvienota vienā kopīgā masā. Savukārt 152 pāri noslēguši līgumu par atsevišķas mantas šķirtību.

Laulāto mantisko attiecību līgumos reģistrētā manta

Kategorija cita manta iemanto visaugstāko popularitāti laulību līgumos, kopā 8239. Šajā kategorija ietilps ļoti dažādas leitas sākot ar sadzīves tehniku un beidzot ar virtuves piederumiem. No visiem noslēgtajiem līgumiem 6858 gadījumos, kā manta reģistrēts nekustamais īpašums, savukārt 2678 līgumos apskatīta mehānisko transporta līdzekļu piederību. Ceturtā populārākā kategorija, kas visbiežāk aprakstīta noslēgtajos laulību līgumos, ir kapitāla daļas kopā reģistrēti 1523 gadījumi.

 

Tabula.

Papildu informācija:

Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistra statistika: http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Laulato-mantisko-attiecibu-ligumu-registrs

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*