Lursoft news

Ar Lursoft atbalstu izdota grāmata par Uzņēmumu reģistra tiesību piemērošanas praksi

2013. gada 10. janvāris

Otrdien, 8. janvārī, Latvijas Universitātes Mazajā aulā norisinājās grāmatas „Uzņēmējdarbības reģistra tiesību piemērošanas prakse. Komercdarbības, biedrošanās tiesības un publiskie reģistri” atvēršanas svētki.

Grāmata veidota kā ceļvedis Uzņēmumu reģistra juridiskajos jautājumos, apkopojot Uzņēmumu reģistra tiesību piemērošanas praksi, un kalpos kā palīgs uzņēmējiem, ierēdņiem, praktizējošiem juristiem, tiesību zinātņu studentiem un citiem interesentiem. Grāmata „Uzņēmējdarbības reģistra tiesību piemērošanas prakse. Komercdarbības, biedrošanās tiesības un publiskie reģistri” sastāv no trim daļām:

  • pirmajā daļā apkopotas Uzņēmuma reģistra amatpersonu atziņas par tādiem jautājumiem, kā kapitāldaļu pāreja, kapitālsabiedrību pamatkapitāla apmaksa, komersanta valdes tiesības u.c., kas papildinātas ar Latvijā atzītu juristu komentāriem un viedokļiem;
  • otrā daļa ietver tiesību nozares ekspertu līdz šim nepublicētus rakstus par Uzņēmumu reģistra lomu, tā reģistriem, kapitālsabiedrību tiesiskajiem aspektiem, komercdarbību regulējumu u.c. jautājumiem;
  • grāmatas trešajā daļā ar shēmu un tabulu palīdzību aplūkota SIA pamatkapitāla palielināšanu un samazināšanu, atšķirības starp mikrouzņēmumiem un mazkapitāla SIA, valsts notāru lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzība, biedrības vai nodibinājumu reģistrācija un citi procesi.

Grāmata iznākusi ar Lursoft finansiālu atbalstu galvenā valsts notāra un Latvijas Universitātes profesora Ringolda Baloža zinātniskajā redakcijā, un tajā ar savu pieredzi un zināšanām dalījušies vairāk nekā 60 komerctiesību un citu tiesību apakšnozaru eksperti.

Grāmatas tapšanā pieaicinātais eksperts Lursoft pārstāvis Ainars Brūvelis, kura atziņas arī citētas jaunizdotajā grāmatā, min vairākus iemeslus, kādēļ uzskatījis dalību šīs grāmatas tapšanā par atbalstāmu.

„Uzņēmumu reģistrs, tā darbības tiesiskais regulējums un darbības tehniskais nodrošinājums no tā pirmsākumiem ir bijis inovatīvs gan no tiesību teorijas viedokļa, gan no tiesību piemērošanas prakses,” skaidro A. Brūvelis. Lursoft pārstāvis norāda, ka vēsturiski Uzņēmumu reģistra kā tiesības reģistrējošas iestādes tiesiskais regulējums ir “vecākais” valstī pēc neatkarības atjaunošanas – likums par Uzņēmumu reģistru pieņemts jau 1990.gada 20.novembrī –, līdz ar to Uzņēmumu reģistra kā neatkarīgas reģistrācijas iestādes darbības tiesiskais regulējums lielā mērā bija tā laika tiesību speciālistu jaunrades rezultāts, kuru nākamo reģistru likumu veidotāji jau varēja izmantot kā piemēru.

Lursoft pārstāvis uzsver, ka 90-gadu sākumā izvēlētais sadarbības modelis, kas pēc būtības ir privātā – publiskā partnerība, noslēdzot līgumu ar Lursoft par reģistra darbības nodrošinošo sistēmu projektēšanu, izstrādi, uzturēšanu un šo funkciju pašfinansēšanu, nodrošināja Latvijas Uzņēmumu reģistram straujas un nebirokratizētas tehnoloģisko risinājumu ieviešanas iespējas. Uzņēmumu reģistrs bija viens no pirmajiem valstī, kurā tika ieviesti valstī vienoti tiesību subjektu identifikācijas principi, lai nodrošinātu reģistra pamatfunkciju – informācijas publisko pieejamību.

Izvēlētā sadarbības modeļa un tehniskās attīstības rezultātā šajos 22 gados ir izdevies ne tikai pakārtoti “sinhronizēt” tehnisko procesu realizāciju paralēli likumos noteiktajai, bet, izmantojot tos jaunos principus, ko piedāvā virtuālā vide un tehnoloģisku risinājumu pieejamība sabiedrībai, arī ietekmēt normatīvos aktus pretējā virzienā. „Jau 1998. gadā, pateicoties tehnoloģiskiem risinājumiem, piemēram, komercķīlu reģistrā tika radīti jauni tiesiski principi un procedūras dažādu, iepriekš nesaistītu, iestāžu lēmumu sinhronai lēmumu pieņemšanai,” stāsta A. Brūvelis, „piemēram, komercķīlas pieteikums Uzņēmumu reģistram tehniski un juridiski nozīmēja “automātisku” pieteikumu visiem reģistriem, uz kuriem attiecās pieteikuma saturs, savukārt lēmuma pieņemšana Uzņēmumu reģistrā sinhroni radīja juridiski akceptētus lēmumus saistītajās iestādēs. Tādejādi jau pirms piecpadsmit gadiem tika realizēta „virtuālas vienas pieturas aģentūras” jeb e-pārvaldes sistēma, kas ļāva uzņēmējiem ievērojami ietaupīt savu laiku.”

 

Papildus informācija: Apgāds Zvaigzne ABC

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*