Lursoft news

Samazina slieksni skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanai

2012. gada 25. novembris

Otrdien, 20. novembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināti Finanšu ministrijas (FM) sagatavotie grozījumi noteikumos par skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanu. Grozījumi MK noteikumos ir izstrādāti, lai saskaņotu regulējumu ar Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā par nodokļiem un nodevām, kas paredz samazināt slieksni, kuru sasniedzot, ir nepieciešams deklarēt skaidrā naudā veiktos darījumus no pašreizējiem 3000 latiem uz 1000 latiem.

Grozījumi paredz arī samazināt slieksni, kuru sasniedzot, ir nepieciešams deklarēt skaidrā naudā veiktos darījumus no 10 000 līdz 5000 latiem kuģu aģentēšanas un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrībām, kā arī starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas komercsabiedrību veiktajiem starptautiskajiem autopārvadājumiem un kravas ekspedīcijas darījumiem.

Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā nodokļu maksātāji, kuri veic saimniecisko darbību atbilstoši likumā par nodokļiem un nodevām noteiktajam pienākumam, deklarē visus iepriekšējā gada laikā skaidrā naudā veiktos darījumus ar fiziskajām personām, kurām, atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ja viena darījuma summa vienā operācijā ar katru darījuma partneri pārsniedz 2000 latu.

Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšana līdz 1. februārim būs jāveic katru gadu, sākot ar 2014. gadu.

Informāciju sagatavoja: LR Finanšu ministrija

Papildus informācija

Noteikumu projekts par grozījumiem noteikumos par skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanu

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*