Lursoft news

Aktualizēts Profesiju klasifikators

2012. gada 8. augusts

Valdība otrdien, 7.augustā, apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) sagatavotos grozījumus Profesiju klasifikatorā.

Saskaņā ar biedrību un komersantu priekšlikumiem precizēti dažu profesiju profesionālās darbības pamatuzdevumi, piemēram, ainavu arhitektūras jomā. Tāpat Profesiju klasifikatorā iekļautas jaunas profesijas dažādās jomās, t.sk., profesijas Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu operators, Acu protēzists (okulārists).

Vienlaikus Profesiju klasifikators papildināts ar divdesmit sešiem profesiju standartiem – Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu operators, Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs, Loģistikas struktūrvienības vadītājs, Loģistikas speciālists, Izstrādājumu projektētājs, Produktu dizainers, Zobārsts, Farmaceits, Radiologa asistents, Karjeras konsultants, Dokumentu sistēmu vadītājs, Instrumentu mūziķis, Komponists, Vokālists, Horeogrāfs, Muzikologs, Tulkotājs, Psihologa asistents, Militārais paramediķis, Datorsistēmu un datortīklu administrators, Aukstumtehnikas speciālists, Banku speciālists, Grāmatvedis (ceturtā līmeņa kvalifikācija), Reklāmas komercdarbības pakalpojumu speciālists, Komercdarbības speciālists un Sociālais aprūpētājs.

Iepriekšminēto paredz Ministru kabineta Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību.

Profesiju klasifikatora mērķis ir uzskaitīt profesiju sarakstu, profesijai atbilstošos pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības, lai nodrošinātu valstī starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu.

LM atgādina, ja darba devēji ir konstatējuši, ka no jaunā Profesiju klasifikatora ir izslēgtas uzņēmumam vajadzīgās profesijas vai arī tajā nepieciešams iekļaut jaunas profesijas, priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām Profesiju klasifikatorā darba devējiem jāiesniedz LM. Tie jāsūta uz oficiālo mājas lapas adresi lm@lm.gov.lv.

Iesniedzot priekšlikumus par jaunu profesiju iekļaušanu klasifikatorā, ir jānorāda profesijas nosaukums, pamatojums tās nepieciešamībai (amata apraksts, profesijas standarts, u.c.), profesijas paredzamā vieta klasifikācijā, kā arī profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumu apraksts.

Informāciju sagatavoja: LR Labklājības ministrija

 

Papildus informācija:

Profesiju klasifikators: http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/prof_klasif_0112.pdf

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*