Lursoft news

Samazināts valsts nodevas apmērs mazkapitāla SIA pamatkapitāla palielināšanas gadījumā

2012. gada 26. jūnijs

Šodien, 26.jūnijā, Ministru kabinets (MK) atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus MK noteikumos „Par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu” un grozījumus MK noteikumos „Par komercreģistra ierakstu izsludināšanas izmaksu apmēriem un iekasēšanas kārtību”.

No 2010. gada 1. maija līdz 2012. gada 1. maijam mazkapitāla SIA bija atbrīvota no valsts nodevas samaksas par pamatkapitāla palielināšanu. Savukārt no 2012.gada 1.maija minētais atvieglojums beidzās un mazkapitāla SIA tika noteikta valsts nodeva kā jebkurai SIA.

Grozījumi MK noteikumos „Par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu” paredz mazkapitāla SIA pamatkapitāla palielināšanas gadījumā samazinātu valsts nodevu – 50 %, salīdzinot ar citām SIA šādā gadījumā. Ņemot vērā, ka visām SIA valsts nodeva šādos gadījumos ir Ls 30, tad mazkapitāla SIA valsts nodeva tiek noteikta Ls 15 apmērā.

Vienlaikus arī mazkapitāla SIA tiek saglabāta iespēja, ka, samaksājot paredzēto valsts nodevu trīskāršā apmērā (Ls 45), reģistrācijas pieteikumu Uzņēmumu reģistra amatpersona izskata vienas darbdienas laikā.

Ņemot vērā to, ka Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākuma plānā gramatiski ir paredzēts noteikt atvieglojumu tikai valsts nodevas samazinājumam, Tieslietu ministrija nolēma, ka minētais samazinājums tiks attiecināts arī uz maksājumiem par komercreģistra ierakstu izsludināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Līdz ar to grozījumi MK noteikumos „Par komercreģistra ierakstu izsludināšanas izmaksu apmēriem un iekasēšanas kārtību” paredz mazkapitāla SIA pamatkapitāla palielināšanas gadījumā samazināt maksājumu par ziņu un ierakstu izsludināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” par 50 %, salīdzinot ar citām SIA šādā gadījumā. Ņemot vērā, ka šobrīd visām SIA maksājums šādos gadījumos ir Ls 8, tad mazkapitāla SIA maksājums tiek noteikts Ls 4 apmērā.

Noteikumu grozījumu projekts

 

Informāciju sagatavoja: LR Tieslietu ministrija

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*