Lursoft news

Parakstīta konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu starp Latviju un Meksiku

2012. gada 23. aprīlis

Lai veicinātu komercdarbību Latvijā un Meksikā, šā gada 20. aprīlī finanšu ministrs Andris Vilks un Meksikas finanšu un valsts kredītu sekretārs Hosē Antonio Meade (José Antonio Meade) parakstīja Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto Valstu valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tās Protokolu.

Pašlaik Latvijas un Meksikas investori otrā valstī tiek aplikti ar nodokļiem, pamatojoties vienīgi uz otras valsts nodokļu normatīvajiem aktiem. Konvencija atvieglos Latvijas investoru darbību Meksikā un otrādi, kopumā veicinās ārvalstu investīciju piesaistīšanu, radīs stabilu investīciju vidi un sakārtos starptautiskos nodokļu uzlikšanas jautājumus atbilstoši starptautiski atzītiem standartiem.

Abu valstu potenciālajiem investoriem tiks radīts stabilāks nodokļu uzlikšanas režīms otrā līgumslēdzējā valstī gan attiecībā uz uzņēmējdarbības ienākumu, gan arī uz tādiem pasīvajiem ienākumiem kā dividendes, procenti un autoratlīdzība, kas ir definēti konvencijā un attiecībā uz ko ir noteiktas maksimālās likmes, pēc kādām otra valsts drīkst šos ienākumus aplikt.

Konvencijā tiek noteikts, ka dividendes, ja to patiesā labuma guvējs ir otras līgumslēdzējas valsts rezidents, to izcelsmes valstī var aplikt ar nodokli, kas nepārsniedz 5% gadījumos, kad dividenžu saņēmējs ir sabiedrība, kurai tieši pieder vismaz 10% no dividendes izmaksājošās sabiedrības kapitāla, un 10% visos pārējos gadījumos. Procentu maksājumus, ja to patiesā labuma guvējs ir otras līgumslēdzējas valsts rezidents, to izcelsmes valstī var aplikt ar nodokli pēc likmes, kas nepārsniedz 5% no procentu kopapjoma, ja tie tiek maksāti bankām un ja tos izmaksā bankas, un 10% no procentu kopapjoma visos pārējos gadījumos.

Savukārt autoratlīdzības to izcelsmes valstī var aplikt ar nodokļiem pēc likmes, kas nepārsniedz 10% no autoratlīdzības kopapjoma, ja to patiesā labuma guvējs ir otras līgumslēdzējas valsts rezidents.

Informāciju sagatavoja: LR Finanšu ministrija

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*