Lursoft news

Visbiežāk maksātnespējas procesu ierosina personām vecumā no 30 līdz 45 gadiem

2012. gada 20. aprīlis

Lursoft jau iepriekš vēstīja, ka šā gada pirmajā ceturksnī ievērojami palielinājies fiziskām personām ierosināto maksātnespējas procesu skaits. Proti, 2012.gada pirmajos trīs mēnešos ierosinātas 293 lietas, savukārt attiecīgajā periodā pirms gada – 158.

Vidējais personas, kurai ierosināta maksātnespēja, vecums ir 39,7 gadi

Lursoft veicis pētījumu, lai noskaidrotu, kāds ir vidējais vecums fiziskajām personām, kurām tiek ierosināti maksātnespējas procesi, kā arī uzzinātu, kuros reģionos dzīvojošām personām maksātnespēja visbiežāk tiek ierosināta.

Fizisko personu kurām ierosināts maksātnespējas process vidējais vecums

Apkopotie dati rāda, ka fizisko personu, kurām ierosināta maksātnespēja, vecums svārstās robežās no 23 gadiem jaunākajai personai līdz 67 gadiem vecākajai personai. Pēdējo piecu gadu periodā novērots, ka maksātnespējīgo personu vidējais vecums ir 39,7 gadi, tiesa gan, augstāks vidējā vecuma līmenis bijis 2009.gadā, kad maksātnespējas ierosinātas personām, kuru vidējais vecums ir gandrīz 41 gads.

Visbiežāk maksātnespējas process tiek ierosināts pret personām, kuras ir vecuma grupā no 30 līdz 45 gadiem.

Fizisko personu pret kurām ierosināts maksātnespējas process vecuma struktūra

Visvairāk personu, kurām ierosināta maksātnespēja, dzīvo Rīgā un Ogres novadā

Analizējot fiziskām personām ierosinātos maksātnespējas procesus sadalījumā pa reģioniem, likumsakarīgi, ka gandrīz 38% no visām fiziskajām personām, kurām ierosināta maksātnespēja, dzīvo Rīgā. Apskatot fiziskām personām ierosinātās maksātnespējas sadalījumā pa reģioniem, atklājas interesanta tendence – apsteidzot tādas iedzīvotāju ziņā lielās pilsētas kā Liepāja, Daugavpils, Rēzekne – otrajā vietā aiz Rīgas maksātnespējīgo personu skaita ziņā ierindojies Ogres novads un citas teritorijas, kas izvietotas ap Daugavu. Proti, Ogres novadā dzīvo 6% no visām Latvijas teritorijā reģistrētajām maksātnespējīgajām fiziskajām personām. Liels maksātnespējīgo personu īpatsvars vērojams arī Lielvārdes (2%) un Ikšķiles (1%) novados.

Pret fiziskām personām uzsāktie maksātnespējas procesi sadalījumā pa reģioniem

Lursoft pārstāvis A. Brūvelis skaidro, ka šādā situācijā, kad palielinās maksātnespējīgo fizisko personu skaits, pašvaldībām būtu jāņem vērā, ka tām varētu samazināties ienākumi, jo patlaban tieši fizisko personu ienākumu nodoklis ir tas, kurš galvenokārt nes papildinājumu pilsētu un novadu kasēs. Viņš arī piebilst, ka, ņemot vērā apstākli, ka tuvākajā laikā nav gaidāma strauja ekonomiskā izaugsme, reģionu attīstības sekmēšanai apspriešanas vērts būtu priekšlikums pašvaldībām novirzīt daļu no to teritorijā esošo uzņēmumu pievienotās vērtības nodokļa.

Apkopojot datus un analizējot personu mantisko stāvokli, atklājies interesants fakts – lielākajai daļai jeb 63% no visām fiziskajāma personām, kurām uzsākts maksātnespējas process, nav piederējušas ne uzņēmumu kapitāldaļas, ne arī personas bijušas kādu uzņēmumu valdēs. Tas nozīmē, ka vairākumam personu maksātnespējas process nav uzsākts to neveiksmīgas uzņēmējdarbības dēļ.

Papildu informācija:

Maksātnespējas reģistra statistikas: https://www.lursoft.lv/exec?act=MNR_LSTAT

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.