Lursoft news

Meklē „Pagasta bibliotekāru – gaismas nesēju”

2012. gada 15. marts

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (LNB Atbalsta biedrība) jau sesto gadu izsludinājusi konkursu „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs”.

Šogad balvas saņems bibliotekāri, kuri izveidojuši bibliotēku par sava pagasta „gaismas pili”. LNB Atbalsta biedrība aicina bibliotēku lasītājus un apmeklētājus konkursam pieteikt bibliotekārus, kuri laipni un pacietīgi konsultē apmeklētājus, organizē aktivitātes dažādu vecumu un interešu iedzīvotājiem, veido bibliotēku par radošuma centru un rūpējas par mājīgu bibliotēkas vidi, kur labprāt pulcējas un pavada brīvo laiku pagasta iedzīvotāji. No katra Latvijas reģiona – Rīgas, Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales tiks apbalvots viens bibliotekārs – Gaismas nesējs.

LNB Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja Undīne Būde: „Ticam, ka Latvijā ir daudz bibliotekāru – Gaismas nesēju un bibliotēku, kuras dēvēt par gaismas pilīm! Aicinām lasītājus izmantot iespēju ar konkursa starpniecību pateikt paldies saviem bibliotekāriem, īpaši pagastos, kur nav citu kultūras iestāžu un bibliotēka ir kļuvusi par pagasta „sirdi”, sabiedrisko un kultūras centru, par vietu, kur mājīgā un radošā vidē pulcēties pagasta iedzīvotājiem!”

Jau otro gadu konkursa „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs” uzvarētājiem galveno balvu 100 latu vērtībā dāvina uzņēmums Lursoft.

Lursoft valdes locekle Daiga Kiopa: “Lursoft, tiekoties reģionālajos semināros ar bibliotekāriem, bibliotēku apmeklētājiem – skolēniem, studentiem, uzņēmējiem -, ir pārliecinājies, ka katra bibliotēkas darbinieka veikums ir neizmērāms un neatsverams. Daudzviet bibliotēku darbinieki vienlaikus ir arī kultūras pasākumu organizatori, pagasta avīzes redaktori. Bibliotekāru ieguldījums kultūras mantojuma un latviskuma saglabāšanā, izglītošanā sasaucas arī ar Lursoft darbības mērķiem – izglītot, informēt un dot iespēju saņemt nepieciešamo un svarīgo informāciju. Tādēļ Lursoft ir gods sniegt savu atbalstu, sveicot šī konkursa uzvarētājus.”

Atgādinām, ka pieteikumi konkursam nosūtāmi līdz 2012. gada 23. martam Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrībai: Tērbatas ielā 75, Rīgā, LV-1001 vai uz e-pastu gaisma@gaisma.lv.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*