Lursoft news

Pērn ārvalstu tiešo investoru skaits Latvijā pieaudzis par 1886 personām

2012. gada 4. janvāris

Kā apliecina Lursoft pieejamā informācija, 2011.gadā ievērojami palielinājies to investoru skaits, kuri savus līdzekļus ieguldījuši Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos.

Salīdzinot ar 2010.gadu, kad ārvalstu investoru skaits pieauga par 509, pērn reģistrēts ievērojams pieaugums – investoru skaits palielinājies par 1886 personām. Kopumā kopš 1991.gada Latvijas uzņēmumos savus līdzekļus ieguldījuši 18 156 ārvalstu investori.

Ievērojamāks investoru skaita pieaugums bijis vēl tikai 1992.gadā, kad kopumā to investoru skaits, kurai ieguldījuši investīcijas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos sasniedza 4 076 personas. Pēdējo 15 gadu laikā investoru skaita pieaugums nav pārsniedzis 10% – 2006.gadā pieaugums sastādījis 9,95%, savukārt ekonomiskās krīzes periodā šis rādītājs bijis pat negatīvs, kas nozīmē, ka to investoru, kuri aizgājuši no Latvijas, skaits bijis lielāks nekā klātpienākušo.

Ārvalstu investori Latvijā

Iepriekš investoru skaita samazinājums bija vērojams 1997. un 1998.gadā, kam par pamatu kalpoja gan banku krīze Latvijā, gan ekonomiskā krīze kaimiņvalstī Krievijā. Ārvalstu investoru skaitu arī būtiski ietekmēja tālaika izmaiņas likumdošanā.

Lai gan pērn reģistrēts ievērojams ārvalstu investoru skaita pieaugums, akumulēto investīciju pieaugums nav bijis tik ievērojams. Proti, pērn gada beigās uzkrāto ārvalstu tiešo investīciju kopējā summa palielinājusies par 8,19%, sasniedzot 4,30 miljardus latu.

Lursoft pārstāvis Ainars Brūvelis skaidro, ka, lai gan tiek uzskatīts, ka investīciju pieaugums ir labs valsts ekonomiskās izaugsmes rādītājs, Latvijas gadījumā šo faktu nedrīkst vērtēt viennozīmīgi.

„Uzņēmuma kapitāla īpašnieku struktūras izmaiņas nozīmē, ka aizvien lielāka dividendēs izmaksājamā peļņas daļa paliek nevis Latvijā, bet gan aizplūst uz ārvalstīm,” skaidro A. Brūvelis. Viņš arī pamato esošo situāciju ar skaitļiem – ja 2006.gadā ārvalstu akumulēto tiešo investīciju apjoms Latvijas uzņēmumu kopējā pamatkapitālā veidoja 18,41%, tad piecu gadu laikā šī sitācija ir ievērojami mainījusies un jau uz šā gada 1.janvāri ārvalstniekiem piederēja 37,16% no Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitāla kopapjoma.

Ārvalstu tiešo investīciju atlikums

Papildu informācija:

Lursoft statistikas par ārvalstu tiešajām investīcijām: http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Arvalstu-investicijas

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*