Lursoft news

Ierosināto maksātnespējas procesu skaits atgriezies 2008.gada līmenī

2011. gada 6. decembris

Pērn sasniegts ierosināto maksātnespējas procesu lietu skaita rekords (ierosināti 3 029 procesi), savukārt šogad ierosināto lietu skaits atgriezies 2008.gada līmenī, liecina Lursoft dati.

Ierosinātas maksātnespējas

Šogad līdz 1.decembrim ierosinātas 1 448 lietas, savukārt visaktīvākais bijis maija mēnesis, kad ierosināti 172 maksātnespējas procesi.

Ierosināto maksātnespēju dinamika

 

Lursoft novērojumi arī liecina, ka ar katru gadu pieaug to maksātnespējas procesu skaits, kas tiek ierosināts fiziskām personām. Ja 2009.gadā no visiem procesiem fizisko personu lietas sastādīja vien 5,59%, tad pērn to skaits pieauga līdz 9,49%. Šogad fiziskām personām ierosināto procesu skaits jau sastāda gandrīz pusi jeb 48,62% no visu lietu kopskaita.

Statistiku būtiski ietekmējis maksātnespējas procesa pieteikuma sadārdzinājums

Inlat PlusJuridiskā biroja INLAT PLUS juristi skaidro, ka ierosināto maksātnespējas procesu skaita straujais kritums šogad saistīts galvenokārt ar jauno Maksātnespējas likumu, kurš stājās spēkā 2010.gada 1.novembrī. Jaunais likums arī ievērojami sadārdzinājis procesa ierosināšanu.

Ja līdz 2010.gada 1.novembrim pašam parādniekam un tā kreditoram, iesniedzot maksātnespējas procesa pieteikumu, bija jāmaksā tikai valsts nodeva 100 latu apmērā, tad ar 2010.gada 1.novembri situācija ir būtiski mainījusies.

Pirmkārt, atbilstoši jaunā Maksātnespējas likuma 62.pantam, maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas brīdi jāsamaksā depozīts divu minimālo darba algu apmērā, kas 2010.gadā un šogad sastāda 400 latus.

Otrkārt, saskaņā ar Civilprocesa likuma 2010.gada 1.novembra grozījumiem, tika arī mainītas valsts nodevas par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu. Ja pašam parādniekam, kurš ierosina maksātnespējas procesu pret sevi, valsts nodevas apmērs ir samazinājis līdz 50 latiem, tad kreditoram tieši pretēji, valsts nodevas apmērs tika palielināts līdz 250 latiem.

Tādējādi ir redzams, ka maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas izdevumu apjoms ar 2010.gada 1.novembri nozīmīgi palielinājies kā parādniekam – no 100 latiem līdz 450 latiem, kas parādnieka maksātnespējas situācijā dažreiz ir pārmērīgi, tā arī kreditoram – no 100 latiem līdz 650 latiem, kas, esot jau neapmaksātiem parādnieka rēķiniem, kļūst par būtiskiem papildus izdevumiem.

Statistiska rāda, ka 2010.gada oktobrī ierosināto maksātnespējas procesu skaits strauji palielinājās (gandrīz divas reizes), kas bija saistīts ar parādnieku un kreditoru vēlmi ielēkt „pēdējā vagonā”, t.i., iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu pēc vecajiem, “lētākajiem” noteikumiem. Ar 2011. gada 1. novembri, t.i., ar jaunā likuma spēkā stāšanos brīdi, ierosināto procesu daudzums, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, samazinājies gandrīz divas reizes, kas izskaidrojams ar izdevumu palielināšanos.

Juridiskā biroja INLAT PLUS pārstāvji uzskata, ka ierosināto maksātnespējas procesu skaita samazināšanās ar 2011. gada 1. novembri ir daļēji saistīta arī ar to, ka, atšķirībā no iepriekšējā Maksātnespējas likuma, kad kreditori bija tiesīgi iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu, ja parādnieka parāds pārsniedza 1 500 latus, tad jaunais Maksātnespējas likums nosaka, ka maksātnespējas procesa pieteikumu pret SIA vai AS drīkst iesniegt tikai gadījumos, ja parādnieka parāds pārsniedz 3 000 latus.

Nākamgad maksātnespēju procesu skaits varētu saglabāties 2011.gada līmenī

INLAT PLUST juristi prognozē, ka nākamā gada tendences ietekmēs prognozētais ekonomiskās krīzes otrais vilnis, savukārt no otras puses – samērā lielie izdevumi maksātnespējas procesa ierosināšanai un ienākumu samazinājums krīzes laikā, varētu samazināt kreditoru un parādnieku finanšu iespējas iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumus. Rezultātā abi iepriekšminētie faktori varētu līdzsvarot situāciju un atstāt ierosināto procesu daudzumu iepriekšējā gada līmenī.

* dati uz 30.11.2011.

Papildu informācija

Maksātnespējas reģistra statistikas: https://www.lursoft.lv/exec?act=MNR_LSTAT

Maksātnespējas datu bāze: http://www.lursoft.lv/maksatnespejas_datu_baze.html

Juridiskais birojs INLAT PLUS: http://inlatplus.lv/lat

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*