Lursoft news

2010.gads sabiedrisko attiecību uzņēmumiem uzskatāms par veiksmīgu

2011. gada 22. septembris

Pēc iepriekšējos gados piedzīvotās krīzes 2010. gads ieviesis pozitīvas korekcijas Latvijas uzņēmējdarbībā – pērn gan pilsētās, gan novados aktīvāk dibināti jauni uzņēmumi, savukārt uzņēmumu kopējie finanšu rādītāji rakstāmi ar pluss zīmi.

Laikā, kad Latvijas ekonomika piedzīvoja strauju augšupeju, tika dibināti aizvien jauni uzņēmumi, taču 2008. gadā jaunreģistrēto uzņēmumu skaits samazinājās, un šī tendence saglabājās arī 2009. gadā. Pērn pavasarī tika pieņemti normatīvie akti, kuri paredz iespēju reģistrēt SIA arī ar samazinātu pamatkapitālu, piemēram, 1 latu, kas kalpoja kā zaļā gaisma daudziem jaunajiem uzņēmējiem, kurus līdzšinējais pamatkapitāla ierobežojums kavēja uzsākt savu uzņēmējdarbību.

Kopumā 2009. gadā reģistrēti 9 010 jauni komersanti, savukārt 2010. gadā to skaits pieaudzis par 47,21% ( 13 264 jauni uzņēmumi). Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī pērn jaunie uzņēmēji visbiežāk izvēlējušies reģistrēt SIA nevis kādu citu no komercdarbības formām – no visiem 2010. gadā jaunreģistrētajiem komersantiem 89,69% ir SIA. Kopš pagājušā gada 1. maija reģistrēti 4 653 SIA ar pamatkapitālu robežās no 1 līdz 1999 latiem. Jāpiebilst, ka no visām 2010. gadā reģistrētajām mazkapitāla SIA gandrīz puse ir ar 1 lata pamatkapitālu.

2009. gads bijis pārbaudījums lielākajai daļai Latvijas uzņēmēju, jo pēc straujās ekonomikas izaugsmes piedzīvots tikpat straujš kritums. Ja vēl 2008. gadā uzņēmumu kopējā peļņa pēc nodokļu nomaksas sastādīja 0,179 miljardus latu, tad 2009. gadā kopējie zaudējumi pietuvojās vienam miljardam latu (0,945 miljardi LVL).

“Lursoft” dati liecina, ka 2010. gadā uzņēmumu kopējais neto apgrozījums sastādījis 24,387 miljardus latu, kas ir par 4,14% mazāk nekā pirms gada, tomēr tas nav kavējis būtiski palielināt kopējo peļņu – salīdzinot ar 2009. gadu, pērn uzņēmumu kopējā peļņa pirms nodokļu nomaksas bijusi 0,413 miljardi latu, savukārt pēc nodokļu nomaksas – 0,171 miljards latu.

2010. gads sabiedrisko attiecību nozares uzņēmumiem

Finanšu dati liecina, ka pagājušais gads sabiedrisko attiecību nozares uzņēmumiem bijis gana veiksmīgs – palielinājies gan nozares uzņēmumu kopējais apgrozījums un peļņa, gan tādi būtiski rādītāji kā pašu kapitāls un aktīvi. Salīdzinot ar 2009. gadu, pērn nozares uzņēmumu vidējais neto aprogrozījums palielinājās par 61,93% (17 146Ls – 2009. gadā, 27 765Ls – 2010. gadā). Būtiski, ka pēc ekonomikas lejupslīdes gadiem nozares TOP uzņēmumu apgrozījums atgriezies 2007. gada līmenī.*

Lai gan sabiedrisko attiecību nozares uzņēmumu peļņas rādītāji nevar lepoties ar tik strauju pieaugumu kā apgrozījums, tomēr pozitīva tendence vērojama arī šajā jomā – pēc tam, kad 2009. gadā nozares TOP uzņēmumu peļņa pirms nodokļiem saruka uz pusi, pērn peļņas rādītājs pieaudzis par 34,85%.

Analizējot TOP 10 lielāko uzņēmumu maksātspēju un salīdzinot tos ar nozari (NACE 70.21 – sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības pakalpojumi), redzams, ka vidēji nozares uzņēmumiem maksātspējas rādītājs, salīdzinot 2009. un 2010.gadu, ir palielinājies no 0,35 uz 0,46.

Maksātspējas rādītājs raksturo uzņēmuma spēju turpināt vai paplašināt biznesa operācijas apjomu. Uzņēmuma maksātspējas rādītājs pazeminās, ja tas pretēji finansējumam no pašu kapitāla lielā mērā balstīts uz aizņemtiem līdzekļiem – kredītu. Maksātspēja ir viens no raksturojošiem rādītājiem uzņēmuma stabilitātei.

Analizējot SA nozares TOP 10 uzņēmumu maksātspējas rādītājus, lielākais maksātspējas koeficienta pieaugums no 2009. uz 2010. gadu vērojams SIA “Repute”, kuri spējuši no negatīva maksātspējas rādītāja (-0,31) 2009.gadā palielināt savu maksātspēju līdz 0,09 (2010.gadā).

Savukārt labākie maksātspējas koeficienta rādītāji 2010.gadā ir bijuši SIA “Mediju Tilts” – 0,91 un SIA “Komunikācijas aģentūra” – 0,82.

Sabidrisko attiecību nozares uzņēmumu maksātspēja

Skatīt attēlu pilnā izmērā

Kāda ir sabiedrisko attiecību nozare, salīdzinot ar citām tautsaimniecības nozarēm?

Salīdzinot ar citām nozarēm, kā jau iepriekš tika minēts, 2010. gads sabiedrisko attiecību nozares uzņēmumiem uzskatāms par veikmīgu. Ja pērn apgrozījuma pieaugums reklāmas aģentūru nozarē bijis 19,48%, tad sabiedrisko attiecību uzņēmumiem tas bijis trīs reizes straujāks. Tāpat arī gana augsts bijis pašu kapitāla pieaugums – no apskatītajām nozarēm augstāks tas bijis tikai dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecības uzņēmumiem un mežistrādes nozarē strādājošajiem komersantiem.

Nozaru finanšu rādītāji 2010. gadā (izmaiņas % attiecībā pret 2009. gadu)

Sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadības pakalpojumi Reklāmas aģentūru darbība Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība Datorprogrammēšana Mežizstrāde Cita monetārā starpniecība
NACE kods 70.21 73.11 68.20 41.20 62.01 02.20 64.29
Apgrozījums +61,93% +19,48% -8,26% +81,31% +47,85% +83,23% -66,99%
Peļņa pirms nodokļiem (TOP uzņēmumiem**) +34,85% +238,79% -13,77% +423,84% +116,59% +452,21% -9,42%
Pašu kapitāls +29,46% +6,30% -3,28% +100,00% +28,44% +200,80% -30,47%
Aktīvi +47,53% +16,42% -1,07% +8,97% +34,77% +11,70% +12,24%

Pērn finanšu rādītāji uzlabojušies arī būvniecības nozares uzņēmumiem. Ja krīzes iespaidā nozare iepriekš piedzīvoja strauju kritumu, tad pērnā gada dati liecina, ka nozares uzņēmumu rādītāji atkal uzlabojas. Par to vistiešāk liecina ievērojamais apgrozījuma pieauguma (+81,31%) un straujais peļņas pieaugums. Tāpat arī par veiksmīgu iepriekšējais gads uzskatāms mežistrādē strādājošajiem uzņēmumiem, kur apgrozījums palielinājies par 83,23%, savukārt nozares veiksmīgāko uzņēmumu peļņa palielinājusies par 452,21%.

Apkopotie dati norāda, ka starp nozarēm, kuras ar katru gadu spēj audzēt savus finanšu rādītājus, ir arī IT jeb datorprogrammēšana. Tā, piemēram, 2010.gadā šīs nozares uzņēmumiem apgrozījums pieaudzis par 47,85%, savukārt peļņa pirms nodokļiem – par 116,59%.

Ne tik veiksmīgs pagājušais gads bijis uzņēmumiem, kuri strādā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā.

 

* “Lursoft”, salīdzinot sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadības pakalpojumu nozari ar citām, apskata visus NACE 70.21 reģistrētos uzņēmumos.

**TOP uzņēmumi – 25% no attiecīgās nozares uzņēmumiem, kuriem ir augstākie rādītāji nozarē (augšējā kvartile).

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.