Lursoft news

Lursoft pētījums: Latvijas lielākajās pilsētās vienlīdz bieži vadošos amatus uzņēmumos ieņem gan sievietes, gan vīrieši

2011. gada 19. septembris

Lursoft veicis pētījumu, lai noskaidrotu, cik aktīvi Latvijā uzņēmējdarbībā iesaistās sievietes un kādi ir biežākie stereotipi, ar kuriem nākas saskarties sievietēm biznesa vidē.

Dati liecina – pēdējo piecu gadu laikā sieviešu īpatsvars amatpersonu vidū ir sarucis par 5,8%, savukārt palielinājies to sieviešu skaits, kuras dibinājušas pašas savu uzņēmumu (+2,46%).

Visaugstākais sieviešu uzņēmumu amatpersonu īpatsvars – Jūrmalā

2006.gadā no visām Latvijā reģistrētajām aktīvajām amatpersonām 41,15% bijušas sievietes, savukārt šogad sieviešu-amatpersonu īpatsvars sastāda 35,35%.

Analizējot situāciju Latvijas lielākajās pilsētās, kā interesants fakts minams tas, ka galvaspilsētā sievietes uzņēmējdarbībā iesaistās retāk nekā pārējās pilsētās.

Pirms pieciem gadiem augstākais sieviešu-amatpersonu īpatsvars reģistrēts Jēkabpilī, kur no visām amatpersonām gandrīz puse (49,45%) bijušas daiļā dzimuma pārstāves. Lai gan pēdējo piecu gadu laikā sieviešu īpatsvars starp amatpersonām Jēkabpilī reģistrētajos uzņēmumos samazinājies, tas vēl aizvien saglabājies gana augsts – 46,93%. Otrajā vietā pēc sieviešu īpatsvara 2006.gadā ierindojās Daugavpils (47,60%).

Sieviešu uzņēmumu amatpersonu īpatsvars

Rīgā sieviešu īpatsvars amatpersonu vidū 2006.gadā sastādīja 42,64%, jāpiebilst, ka no apskatītajām lielākajām pilsētām vēl mazāka sieviešu pārstāvība amatpersonu vidū bijusi vien Jelgavā (42,57%). Līdzīgi rādītāji abās pilsētās saglabājušies arī šogad – attiecīgi, Rīgā no visām aktīvajām amatpersonām 43,22% ir sievietes, savukārt Jelgavā – 42,19%.

Lursoft apkopotā informācija liecina, ka pēdējo piecu gadu laikā kopējā situācija Latvijas lielākajās pilsētās nav būtiski mainījusies – 2006.gadā Latvijas lielākajās pilsētās no visām aktīvajām amatpersonām 45,77% bija sievietes, savukārt 2011.gadā – 45,68%.

Salīdzinot lielāko pilsētu datus ar Latvijas kopējo rādītāju, jāsecina, ka pilsētās dzīvojošās sievietes vadošos amatus ieņem ievērojami biežāk nekā ārpus pilsētām dzīvojošās.

Sieviešu īpatsvars uzņēmumu dalībnieku vidū pēdējo gadu laikā palielinājies

Dati liecina, ka pēdējo piecu gadu laikā sieviešu īpatsvars dalībnieku vidū ir palielinājies – 2006.gadā no visiem aktīvajiem dalībniekiem 34,13% bijušas sievietes, savukārt 2011.gadā – 36,56%.

Sieviešu uzņēmumu dalībnieku īpatsvars

Apskatot datus par Latvijas lielākajām pilsētām, redzams, ka visaktīvāk uzņēmumus dibina sievietes Valmierā – no visiem aktīvajiem dalībniekiem 2011.gadā 43,51% ir sievietes. Otrs augstākais rādītājs ir Jūrmalas pilsētā – 40,51%. Starp Latvijas lielākajām pilsētām viszemākais sieviešu īpatsvars dalībnieku vidū ir tieši galvaspilsētā – 33,13%, jāpiebilst, ka arī pirms pieciem gadiem viszemākais rādītājs reģistrēts tieši Rīgā.

Sieviešu-dalībnieču īpatsvars Latvijas lielākajās pilsētās reģistrētajos uzņēmumos 2006.gadā sastādīja 37,03%, savukārt šogad to skaits pieaudzis līdz 37,96%.

Secinājumi:

Maldīgs ir sabiedrībā pastāvošais viedoklis, ka biežāk vadošos amatus uzņēmumos ieņem vīrieši – Lursoft dati norāda, ka vienlīdz bieži augstus amatus ieņem kā sievietes, tā vīrieši.

Apkopotie dati liecina, ka ārpus Rīgas sievietes uzņēmējdarbībā iesaistās aktīvāk, kas daļēji varētu būt izskaidrojams ar ierobežotajām darba iespējām ārpus galvaspilsētas, kas rosina sievietes realizēt savas biznesa idejas un reģistrēt jaunus uzņēmumus.

 

Aiva Vīksna, sabiedriskās organizācijas Līdere valdes priekšsēdētāja, biedrības Latvijas Privāto Investoru asociācija valdes priekšsēdētāja, Izdevniecības Lietišķās informācijas dienests izpilddirektore

Aiva VīksnaLursoft pētījums apstiprina to tenednci, ko biedrība LĪDERE ikdienā jūt strādājot mentoringa programmas ietvaros, tas ir saistīts gan ar sievietes kā amatpersonas ieņemamo pozīciju, gan sievietes kā īpašnieces statusu. Jāatzīst, ka sievietes kā uzņēmumu amatpersonas Latvijā ir pirmajās pozīcijās arī Eiropā un uz mums noteikti nav attiecināmā Eiropas Parlamenta iniciatīva, kur ar kvotām noteikt sieviešu īpatsvaru uzņēmumu augstākajā vadībā. Tieši otrādi, šis pētījums parāda, ka ES valstīm un citām no visas pasaules jābrauc pieredzes apmaiņā uz Latviju. Un otrs aspekts – tas, ka sievietes pēdējos 2 gadus aktīvāk dibina uzņēmums ir fakts. Mums gan mentoringa programmās aktīvākas ir Rīgas, Rīgas reģiona un Jūrmalas jaunās uzņēmējas. Mani mazliet pārsteidza, ka Rīgā ir zemāks īpatsvars sievietes – īpašnieces, bet ir arī savi apstākļi:

  • bizness var būt Rīgā, bet pierģistrēts tas var būt dzīves vietā, kas arī ir realitāte;
  • būtiska loma ir inkubatoriem, kas ļauj aktīvāk biznesu veidot ārpus Rīgas;
  • ņemot vērā, ka reģionos nav darba vietu, sievietes pašas veido darba vietas sev, savas ģimenes locekļiem.

Secinājums ir tikais viens – Latvijā sievietes ir aktīvākas, ar lielāku atbildības sajūtu, mērķtiecīgākas, uzņēmīgākas, enerģiskākas. Šī ir viena no jomām, ar ko Latvija ir pirmajās pozīcijās ES un var patiesi lepoties.

 

Kristīne Krauze, Swedbank Uzņēmējdarbības kompetences centra vadītāja

Kristīne KrauzeUzņēmumu īpašnieki vai īpašnieces nenoliedzami ir labklājības veidotāji,- jaunu produktu/pakalpojumu izgudrotāji, iedvesmotāji, realizētāji un darba vietu radītāji. Runa ir par personisku un par profesionālu īpašību kopumu, kas veido šīs cilvēciskās spējas, neatkarīgi no tā, kuram dzimumam tās piemīt vairāk. Protams, ir daudz pētījumu, kas vēsta par viena vai otra dzimuma priekšrocībām, tomēr gala rezultāts ir spējās un prasmēs realizēt mērķus ilgtermiņā. Jo, kā saka, „spēles laukums” visiem viens.

Lursoft statistikai līdzīgu sieviešu aktivitāti uzrāda arī Uzņēmējdarbības kompetences centra rīkoto semināru apmeklējums par finanšu jautājumiem uzņēmuma ilgtspējīgai attīstībai, kur sieviešu īpatsvars veido 57% no kopējā apmeklētāju loka, kas ir 14% pārsvars pār vīriešu dzimuma pārstāvjiem. Semināru norises vieta ir Rīga, bet tas nav šķērslis aktīvākajem uzņēmējiem un uzņēmējām no ārrīgas pilsētām atvēlēt laiku, un atbraukt smelties zināšanas, kā arī veidot kontaktus sava biznesa attīstībai.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*