Lursoft news

Juridiskās adreses reģistrācijai nepieciešama īpašnieka izsniegta piekrišana

2011. gada 6. jūlijs

Komerclikuma 23., 25., 75., 78., 139., 149. pantā veiktie grozījumi paredz, ka turpmāk komersanta (filiāles, ārvalsts filiāles vai pārstāvniecības, individuālā komersanta, pilnsabiedrības vai kapitālsabiedrības) reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā būs nepieciešama īpašnieka izsniegta piekrišana.

Komerclikuma grozījumi spēkā stājās 2011.gada 1.jūlijā.

Piekrišanā norādāms nekustamā īpašuma kadastra numurs, īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods vai nosaukums (firma) un reģistrācijas numurs. Ja pieteikumu paraksta persona, kurai pieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāsniedz.

Papildu informācija:

Komerclikums: https://www.lursoft.lv/law?act=LISCNVIEW&type=2&headid=342&date=

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*