Lursoft news

Makroekonomisko rādītāju indekss aprīlī pieaudzis par 4,7%

2011. gada 2. jūnijs

Makroekonomisko rādītāju saliktais indekss (MSI) 2011. gada aprīlī, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, salīdzināmās cenās pieauga par 4,7%. MSI aprīlī pozitīvi ietekmēja ostās pārkrauto kravu apgrozījuma palielinājums, savukārt negatīvi ietekmēja galvenokārt mazumtirdzniecības apjomu kritums.

MSI aprēķināšanai tiek izmantoti operatīvie dati par tautsaimniecības attīstību, lai gūtu priekšstatu par iespējamām IKP attīstības tendencēm.

Pilns Finanšu ministrijas sagatavotais elektroniskais ikmēneša izdevums „Makroekonomikas un budžeta apskats. Aprīlis 2011” pieejams Finanšu ministrijas mājas lapā.

Indeksu veido šādi makroekonomiskie rādītāji: rūpniecības produkcijas izlaide, darba algas fonds, mazumtirdzniecības apgrozījums, iekšzemes naudas piedāvājums (M2D), preču eksports, preču imports, nosūtītās un saņemtās kravas ostās, un kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā. Katrs rādītājs tiek deflēts ar atbilstošu cenu indeksu un sezonāli izlīdzināts, vadoties pēc tā attīstības tendences. Indekss balstās uz vēsturiskajiem datiem no 1995. gada. Katram rādītājam ir noteikts īpatsvars indeksā. Indeksā tiek izmantots mērogošanas koeficients, lai tuvinātu šo indeksu iekšzemes kopprodukta dinamikas rindai.

 

Informāciju sagatavoja: LR Finanšu ministrija www.fm.gov.lv

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*