Lursoft news

Būs vienreizējs nodokļu atbalsta pasākums ar soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu

2011. gada 3. maijs

Lai atvieglotu uzņēmējiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu parādu slogu un palielinātu budžeta ieņēmumus, Ministru kabinets (MK) otrdien, 3. maijā ir akceptējis Finanšu ministrijas izstrādāto nodokļu atbalsta pasākuma likumprojektu, kas paredz vienreizēju nokavējuma naudas un 90% soda naudas dzēšanu tiem nodokļu maksātājiem, kas līdz noteiktam brīdim samaksā nodokļu pamatparādu un 10% ar to saistītās soda naudas. Šis pasākums ir iekļauts arī MK apstiprinātajā ēnu ekonomikas apkarošanas un godīgas konkurences veicināšanas plānā.

Piedalīšanās nodokļu atbalsta pasākumā neatbrīvos nodokļu maksātāju no pienākuma savlaicīgi un attiecīgo nodokļu likumos noteiktajā kārtībā veikt kārtējos nodokļu maksājumus.

Atbalsta pasākuma piedāvājumu paredzēts attiecināt uz parādiem, kas radušies līdz pamatparāda noteikšanas datumam – 2010. gada 1. septembrim šādos nodokļu veidos: iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN); uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN); pievienotās vērtības nodoklis (PVN); akcīzes nodoklis; muitas nodoklis un muitas nodoklim līdzvērtīgi maksājumi, kurus maksā preci ievedot, kas ieviesti ar kopējo lauksaimniecības politiku vai īpašu režīmu, kurš attiecas uz atsevišķām lauksaimniecības ražojumu pārstrādes precēm; valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; dabas resursu nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.

Nodokļu atbalsta pasākuma uzsākšanas datumu noteiks Ministru kabinets.

Likumprojekts nosaka nodokļu maksātāju loku, kas var pieteikties nodokļu atbalsta pasākumam, ņemot vērā specifiskas pazīmes, kas ietekmē dalību nodokļu atbalsta pasākumā (vai nodokļa maksātājam sniegtais atbalsts ES kontekstā ir uzskatāms par valsts atbalstu). Atsevišķām nodokļu maksātāju grupām Eiropas Komisija nosaka specifiskas formas valsts atbalsta saņemšanai – lauksaimniecības produktu primārie ražotāji, zivsaimnieki un transporta nozarē un metālapstrādē strādājošie.

Nodokļu atbalsta pasākuma ietvaros nodokļu administrācijai ir tiesības piešķirt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu maksimāli līdz 60 mēnešiem atkarībā no pamatparāda summas.

Ja nodokļu maksātājs samaksās pamatparādu un, ja attiecināms, 10% no soda naudas pilnā apmērā un noteiktajos termiņos, nodokļu administrācija pieņems lēmumu par nokavējuma naudas un, ja attiecināms, 90% soda naudas dzēšanu.

Fiziskām personām nodokļu maksājumu samaksas termiņš var tikt pagarināts:

 • līdz 3 mēnešiem, ja nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāds nav lielāks par 100,00 Ls;
 • līdz 12 mēnešiem, ja nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāds ir robežās no 100,01 Ls līdz 1 000,00 Ls;
 • līdz 24 mēnešiem, ja nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāds ir robežās no 1 000,01 Ls līdz 5 000,00 Ls;
 • līdz 36 mēnešiem, ja nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāds ir robežās no 5 000,01 Ls līdz 10 000,00 Ls;
 • līdz 48 mēnešiem, ja nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāds ir robežās no 10 000,01 Ls līdz 50 000,00 Ls;
 • līdz 60 mēnešiem, ja nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāds ir lielāks par 50 000,01 Ls.

Juridiskām un citām personām nodokļu maksājumu samaksas termiņš tiek pagarināts:

 • līdz 3 mēnešiem, ja nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāds nav lielāks par 500,00 Ls;
 • līdz 12 mēnešiem, ja nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāds ir robežās no 500,01 Ls līdz 5 000,00 Ls;
 • līdz 24 mēnešiem, ja nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāds ir robežās no 5 000,01 Ls līdz 10 000,00 Ls;
 • līdz 36 mēnešiem, ja nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāds ir robežās no 10 000,01 Ls līdz 25 000,00 Ls;
 • līdz 48 mēnešiem, ja nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāds ir robežās no 25 000,01 Ls līdz 100 000,00 Ls;
 • līdz 60 mēnešiem, ja nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāds ir lielāks par 100 000,01 Ls.

Ja nodokļu maksātājs neveiks trīs maksājumus nodokļu atbalsta pasākuma termiņa pagarinājuma grafika ietvaros, lēmums par atbalsta pasākuma piemērošanu zaudēs spēku, uz nodokļu pamatparāda atlikumu tiks atjaunota nokavējuma nauda pilnā apmērā un soda nauda, kā arī uzsāktas piedziņas darbības vispārējā kārtībā.

Likumprojekts vēl būs jāakceptē Saeimā.

 

Informāciju sagatavoja: LR Finanšu ministrija

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*