Lursoft news

2010. gadā Latvijas situācija starptautiskajā preču tirdzniecībā ir manāmi uzlabojusies

2011. gada 17. februāris

2010. gadā kopumā, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, Latvijas situācija starptautiskajā preču tirdzniecībā ir manāmi uzlabojusies. Mainījusies ir tautsaimniecības struktūra, pārorientējoties uz izaugsmi, kas ir balstīta uz rūpniecību un eksportu, iekarojot jaunas ārzemju tirgus nišas un veiksmīgi konkurējot ar citām valstīm. To noteica konkurētspējas pieaugums, uzņēmumiem samazinot izmaksas un kāpinot produktivitāti.

2010. gadā augstie eksporta apjomi ne tikai kompensēja 2009. gada kritumu, faktiskajās cenās pieaugot par 29,5%, bet arī par 5,4% pārsniedza 2008. gada augsto līmeni. Būtiskākais eksporta pieaugums 2010. gadā bija koksnei, metālam, plastmasai un papīra izstrādājumiem.

2010. gadā vislielākie eksporta pieauguma tempi bijuši uz Krieviju un Poliju, kāpinot apjomus par vairāk kā 50% gada laikā. Līdzīgi pieauguma tempi bijuši arī importam no Somijas un Lielbritānijas.

Latvijas tautsaimniecībā 2010. gadā bija ievērojama izaugsme rūpniecības nozarē, kas radīja papildu pieprasījumu pēc importa precēm, tai skaitā pēc investīciju precēm, enerģētikas resursiem un rūpniecības izejvielām. Savukārt gada otrajā pusē importa pieauguma tempi pastiprinājās, uzlabojoties ekonomiskajai aktivitātei un iekšējam patēriņam, kā rezultātā gadā kopumā imports pieauga par 24%. 2010. gadā būtiskākais importa kāpums bija mehānismiem un elektroprecēm, parastajiem metāliem, plastmasas izstrādājumiem un minerālajam kurināmam.

Vērtējot ārējo tirdzniecību no preču izlietojuma puses, aptuveni pusi no ārējās tirdzniecības apjoma pieauguma 2010. gadā nodrošinājis starppatēriņa preču eksporta un importa kāpums, attiecīgi par 35,7% un 27,7%. Lai arī starppatēriņa preču importa kāpums ir svarīgs ražošanas jaudu noslogošanai un eksporta kāpināšanai, tomēr, pieaugot ražošanas jaudu noslodzei, būtisks ir arī kapitālpreču pieaugums. 2010. gada otrajā pusē investīciju apjomi sāka pieaugt, kāpinot arī kapitālpreču importu 2010. gadā kopumā par 36%.

2011. gadā eksporta un importa pieauguma tempi samazināsies, jo rūpniecībā jaudu noslodze tuvojas iepriekš sasniegtajam maksimumam un eksporta pieauguma tempi šajā gadā būs vairāk atkarīgi no jaunu investīciju pieauguma rūpniecībā. Savukārt importa pieauguma tempi samazināsies, jo vietējā tirgus pieprasījums saglabāsies zems, lielāku ietekmi uz importa pieaugumu atstās investīciju preču pieaugums.

 

Informāciju sagatavoja:

LR Finanšu ministrija

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*