Lursoft news

Valmierā jaunreģistrēto uzņēmumu skaits pērn pieaudzis par 48%

2011. gada 8. februāris

Pēc iepriekšējos gados piedzīvotās lejupslīdes, kad gan Valmierā, gan Latvijā kopumā samazinājās jaunreģistrēto uzņēmumu skaits, pērn iezīmējusies pozitīvā tendence – jaundibināto komersantu skaits pietuvinājies 2007.gada līmenim.

Līdz šim lielākais jauno uzņēmumu skaits Valmierā reģistrēts 2007.gadā, kad komersantu pulkam pievienojās 151 jauns uzņēmums, savukārt straujākais jaundibināto uzņēmumu skaita pieaugums fiksēts pērn, kad tas sastādīja 48,48%. Analizējot uzņēmējdarbības tendences Valmierā pēdējo desmit gadu laikā, kā pozitīva jāatzīmē ziņa, ka apskatītajā periodā visus gadus jaunreģistrēto uzņēmumu skaits bijis lielāks nekā likvidēto.

Analizējot uzņēmējdarbības tendences Valmierā pēdējo desmit gadu laikā, kā pozitīva jāatzīmē ziņa, ka apskatītajā periodā visus gadus jaunreģistrēto uzņēmumu skaits bijis lielāks nekā likvidēto, kas liecina par veiksmīgu biznesa vides attīstību pilsētā.

Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika Valmierā

2001. gada 1. janvārī spēkā stājās Komerclikums, kas noteica visu sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) un akciju sabiedrību (AS) pārreģistrāciju. To uzņēmumu, kuri neveica savlaicīgu pārreģistrēšanos, darbība tika apturēta, paredzot izslēgšanu no reģistra un likvidāciju. Šī iemesla dēļ arī Latvijā, sākot ar 2002. gadu, palielinājās likvidēto subjektu skaits. 2005. gadā pārreģistrācijas tempi samazinājās, kā arī tika piešķirti līdzekļi, lai likvidētu nepārreģistrētos uzņēmumus, kuriem nav parādu. Šī iemesla dēļ arī 2005. gadā strauji pieauga likvidēto uzņēmumu skaits (Valmierā – 108).

Pēc daudzkārtējiem publiskiem komentāriem tika pieņemts lēmums, ka Valsts ieņēmumu dienests var atbrīvot no nodokļu parādiem tos uzņēmumus, kuru parāda summa nepārsniedz 5000 Ls. Šis lēmums ļāva likvidēt daļu no atlikušajiem nepārreģistrētajiem uzņēmumiem, kā rezultātā 2007. gadā, salīdzinot ar 2006. gadu, likvidēto subjektu skaits palielinājās par 60,52%.

Populārākā komercdarbības forma Valmierā – SIA

Līdzīgi kā Latvijā kopumā, arī Valmierā visbiežāk uzņēmēji izvēlas reģistrēt SIA. Ņemot vērā, ka kopš pagājušā gada pavasara ir iespēja reģistrēt SIA ar samazinātu pamatkapitālu, jaundibināto SIA skaits Valmierā pieaudzis par 73,33%. Pēc Lursoft rīcībā esošajiem datiem, pērn Valmierā reģistrētas 55 mazkapitāla SIA.

Analizējot SIA reģistrācijas tendences pēdējos astoņos gados, redzams, ka īpaši straujš jaunreģistrēto sabiedrību skaita pieaugums bijis 2004.gadā.

Valmierā reģistrēto SIA un IK skaits

Kā otra biežākā komercdarbības forma, ko saviem uzņēmumiem izvēlas uzņēmēji, ir IK.

Papildu informācija:

Lursoft statistikas par Valmierā reģistrētajiem uzņēmumiem

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*